Dnevni servis | Pula, 18.05.2017 - Aerodrom Pula prvi dobio certifikat po novim europskim normama
aerodrom_recertificiranje14-180517.jpg
Pula, 180517. Zracna luka Pula je prvi aerodrom u Republici Hrvatskoj koji je proces konverzije svjedodzbe aerodroma prema zahtjevima Uredbe (EU) br. 139/2014 i provedbenim pravilima iste uspjesno priveo kraju te je danas iz ruku Ante Lazeta direktora Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo dobo certifikat. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 3
aerodrom_recertificiranje13-180517.jpg
Pula, 180517. Zracna luka Pula je prvi aerodrom u Republici Hrvatskoj koji je proces konverzije svjedodzbe aerodroma prema zahtjevima Uredbe (EU) br. 139/2014 i provedbenim pravilima iste uspjesno priveo kraju te je danas iz ruku Ante Lazeta direktora Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo dobo certifikat. Na fotografiji; Svemir Radmilo od Ante Lazete prima certifikat. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 4
aerodrom_recertificiranje12-180517.jpg
Pula, 180517. Zracna luka Pula je prvi aerodrom u Republici Hrvatskoj koji je proces konverzije svjedodzbe aerodroma prema zahtjevima Uredbe (EU) br. 139/2014 i provedbenim pravilima iste uspjesno priveo kraju te je danas iz ruku Ante Lazeta direktora Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo dobo certifikat. Na fotografiji; Svemir Radmilo od Ante Lazete prima certifikat. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 1
aerodrom_recertificiranje11-180517.jpg
Pula, 180517. Zracna luka Pula je prvi aerodrom u Republici Hrvatskoj koji je proces konverzije svjedodzbe aerodroma prema zahtjevima Uredbe (EU) br. 139/2014 i provedbenim pravilima iste uspjesno priveo kraju te je danas iz ruku Ante Lazeta direktora Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo dobo certifikat. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 1
aerodrom_recertificiranje10-180517.jpg
Pula, 180517. Zracna luka Pula je prvi aerodrom u Republici Hrvatskoj koji je proces konverzije svjedodzbe aerodroma prema zahtjevima Uredbe (EU) br. 139/2014 i provedbenim pravilima iste uspjesno priveo kraju te je danas iz ruku Ante Lazeta direktora Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo dobo certifikat. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 1
aerodrom_recertificiranje09-180517.jpg
Pula, 180517. Zracna luka Pula je prvi aerodrom u Republici Hrvatskoj koji je proces konverzije svjedodzbe aerodroma prema zahtjevima Uredbe (EU) br. 139/2014 i provedbenim pravilima iste uspjesno priveo kraju te je danas iz ruku Ante Lazeta direktora Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo dobo certifikat. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 1
aerodrom_recertificiranje08-180517.jpg
Pula, 180517. Zracna luka Pula je prvi aerodrom u Republici Hrvatskoj koji je proces konverzije svjedodzbe aerodroma prema zahtjevima Uredbe (EU) br. 139/2014 i provedbenim pravilima iste uspjesno priveo kraju te je danas iz ruku Ante Lazeta direktora Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo dobo certifikat. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 1
aerodrom_recertificiranje07-180517.jpg
Pula, 180517. Zracna luka Pula je prvi aerodrom u Republici Hrvatskoj koji je proces konverzije svjedodzbe aerodroma prema zahtjevima Uredbe (EU) br. 139/2014 i provedbenim pravilima iste uspjesno priveo kraju te je danas iz ruku Ante Lazeta direktora Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo dobo certifikat. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 1
aerodrom_recertificiranje06-180517.jpg
Pula, 180517. Zracna luka Pula je prvi aerodrom u Republici Hrvatskoj koji je proces konverzije svjedodzbe aerodroma prema zahtjevima Uredbe (EU) br. 139/2014 i provedbenim pravilima iste uspjesno priveo kraju te je danas iz ruku Ante Lazeta direktora Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo dobo certifikat. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 1
aerodrom_recertificiranje05-180517.jpg
Pula, 180517. Zracna luka Pula je prvi aerodrom u Republici Hrvatskoj koji je proces konverzije svjedodzbe aerodroma prema zahtjevima Uredbe (EU) br. 139/2014 i provedbenim pravilima iste uspjesno priveo kraju te je danas iz ruku Ante Lazeta direktora Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo dobo certifikat. Na fotografiji;Svemir Radmilo direktor zracne luke Pule. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 1
aerodrom_recertificiranje04-180517.jpg
Pula, 180517. Zracna luka Pula je prvi aerodrom u Republici Hrvatskoj koji je proces konverzije svjedodzbe aerodroma prema zahtjevima Uredbe (EU) br. 139/2014 i provedbenim pravilima iste uspjesno priveo kraju te je danas iz ruku Ante Lazeta direktora Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo dobo certifikat. Na fotografiji; David Vitasovic, zaduzen za sigurnost na aerodromu Pula. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 3
aerodrom_recertificiranje03-180517.jpg
Pula, 180517. Zracna luka Pula je prvi aerodrom u Republici Hrvatskoj koji je proces konverzije svjedodzbe aerodroma prema zahtjevima Uredbe (EU) br. 139/2014 i provedbenim pravilima iste uspjesno priveo kraju te je danas iz ruku Ante Lazeta direktora Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo dobo certifikat. Na fotografiji; David Vitasovic, zaduzen za sigurnost na aerodromu Pula. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 1
aerodrom_recertificiranje02-180517.jpg
Pula, 180517. Zracna luka Pula je prvi aerodrom u Republici Hrvatskoj koji je proces konverzije svjedodzbe aerodroma prema zahtjevima Uredbe (EU) br. 139/2014 i provedbenim pravilima iste uspjesno priveo kraju te je danas iz ruku Ante Lazeta direktora Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo dobo certifikat. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 1
aerodrom_recertificiranje01-180517.jpg
Pula, 180517. Zracna luka Pula je prvi aerodrom u Republici Hrvatskoj koji je proces konverzije svjedodzbe aerodroma prema zahtjevima Uredbe (EU) br. 139/2014 i provedbenim pravilima iste uspjesno priveo kraju te je danas iz ruku Ante Lazeta direktora Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo dobo certifikat. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 0