Dnevni servis | Rijeka, 18.05.2017 - Svecana inuguracija nove rektorice Sveucilista u Rijeci, Snjezane Prijic-Samarzija
svecana_inauguracija9-180517.jpg
Rijeka, 180517. U zgradi Gradjevinskog fakulteta na Kampusu Sveucilista, odrzana je svecana inauguracija novoizabrane rektorice Sveucilista u Rijeci prof. dr. sc. Snjezane Prijic-Samarzija, koja je sluzbeno preuzela duznost 27. travnja 2017. Na fotografiji: Snjezana Prijic-Samarzija, nova rektorica i Pero Lucin, predhodni rektor. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 8
svecana_inauguracija8-180517.jpg
Rijeka, 180517. U zgradi Gradjevinskog fakulteta na Kampusu Sveucilista, odrzana je svecana inauguracija novoizabrane rektorice Sveucilista u Rijeci prof. dr. sc. Snjezane Prijic-Samarzija, koja je sluzbeno preuzela duznost 27. travnja 2017. Na fotografiji: Snjezana Prijic-Samarzija, nova rektorica i Pero Lucin, predhodni rektor. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 2
svecana_inauguracija7-180517.jpg
Rijeka, 180517. U zgradi Gradjevinskog fakulteta na Kampusu Sveucilista, odrzana je svecana inauguracija novoizabrane rektorice Sveucilista u Rijeci prof. dr. sc. Snjezane Prijic-Samarzija, koja je sluzbeno preuzela duznost 27. travnja 2017. Na fotografiji: Pero Lucin, rektor. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 1
svecana_inauguracija6-180517.jpg
Rijeka, 180517. U zgradi Gradjevinskog fakulteta na Kampusu Sveucilista, odrzana je svecana inauguracija novoizabrane rektorice Sveucilista u Rijeci prof. dr. sc. Snjezane Prijic-Samarzija, koja je sluzbeno preuzela duznost 27. travnja 2017. Na fotografiji: Matko Gluncic, drzavni tajnik. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 2
svecana_inauguracija5-180517.jpg
Rijeka, 180517. U zgradi Gradjevinskog fakulteta na Kampusu Sveucilista, odrzana je svecana inauguracija novoizabrane rektorice Sveucilista u Rijeci prof. dr. sc. Snjezane Prijic-Samarzija, koja je sluzbeno preuzela duznost 27. travnja 2017. Na fotografiji: Pero Lucin, rektor. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 2
svecana_inauguracija4-180517.jpg
Rijeka, 180517. U zgradi Gradjevinskog fakulteta na Kampusu Sveucilista, odrzana je svecana inauguracija novoizabrane rektorice Sveucilista u Rijeci prof. dr. sc. Snjezane Prijic-Samarzija, koja je sluzbeno preuzela duznost 27. travnja 2017. Na fotografiji: Snjezana Prijic-Samarzija, nova rektorica i Pero Lucin, predhodni rektor. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 2
svecana_inauguracija3-180517.jpg
Rijeka, 180517. U zgradi Gradjevinskog fakulteta na Kampusu Sveucilista, odrzana je svecana inauguracija novoizabrane rektorice Sveucilista u Rijeci prof. dr. sc. Snjezane Prijic-Samarzija, koja je sluzbeno preuzela duznost 27. travnja 2017. Na fotografiji: Snjezana Prijic-Samarzija, nova rektorica i Pero Lucin, predhodni rektor. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 2
svecana_inauguracija2-180517.jpg
Rijeka, 180517. U zgradi Gradjevinskog fakulteta na Kampusu Sveucilista, odrzana je svecana inauguracija novoizabrane rektorice Sveucilista u Rijeci prof. dr. sc. Snjezane Prijic-Samarzija, koja je sluzbeno preuzela duznost 27. travnja 2017. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 16
svecana_inauguracija10-180517.jpg
Rijeka, 180517. U zgradi Gradjevinskog fakulteta na Kampusu Sveucilista, odrzana je svecana inauguracija novoizabrane rektorice Sveucilista u Rijeci prof. dr. sc. Snjezane Prijic-Samarzija, koja je sluzbeno preuzela duznost 27. travnja 2017. Na fotografiji: Snjezana Prijic-Samarzija, nova rektorica i Pero Lucin, predhodni rektor. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 2
svecana_inauguracija1-180517.jpg
Rijeka, 180517. U zgradi Gradjevinskog fakulteta na Kampusu Sveucilista, odrzana je svecana inauguracija novoizabrane rektorice Sveucilista u Rijeci prof. dr. sc. Snjezane Prijic-Samarzija, koja je sluzbeno preuzela duznost 27. travnja 2017. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 8
svecana_inauguracija13-180517.jpg
Rijeka, 180517. U zgradi Gradjevinskog fakulteta na Kampusu Sveucilista, odrzana je svecana inauguracija novoizabrane rektorice Sveucilista u Rijeci prof. dr. sc. Snjezane Prijic-Samarzija, koja je sluzbeno preuzela duznost 27. travnja 2017. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 2
svecana_inauguracija11-180517.jpg
Rijeka, 180517. U zgradi Gradjevinskog fakulteta na Kampusu Sveucilista, odrzana je svecana inauguracija novoizabrane rektorice Sveucilista u Rijeci prof. dr. sc. Snjezane Prijic-Samarzija, koja je sluzbeno preuzela duznost 27. travnja 2017. Na fotografiji: Snjezana Prijic-Samarzija, nova rektorica i Pero Lucin, predhodni rektor. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 3
svecana_inauguracija12-180517.jpg
Rijeka, 180517. U zgradi Gradjevinskog fakulteta na Kampusu Sveucilista, odrzana je svecana inauguracija novoizabrane rektorice Sveucilista u Rijeci prof. dr. sc. Snjezane Prijic-Samarzija, koja je sluzbeno preuzela duznost 27. travnja 2017. Na fotografiji: Snjezana Prijic-Samarzija, nova rektorica i Pero Lucin, predhodni rektor. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 2