Dnevni servis | Zagreb, 11.01.2019 - Predstavljanje projekta sufinanciranja ugradnje dizala stredstvima EU
dizala_eu9-110219.jpg
Zagreb, 110119. Cesarceva, Kuca Europe. Organizatori inicijative Dostupnost do stana, predsjednik Kordinacijskog odbora drustva i udruga Hrvatske poste i Hrvatskih telekomunikacija Zelimir Manenica te europska parlamentarka Biljana Borzan predstavili projekt za sufinanciranje ugradnje dizala u viseetazne stambene gradjevine iz fondova EU. Na fotografiji: Biljana Borzan,Zelimir Manenica. Foto: Damjan Tadic / CROPIX
hits: 1
dizala_eu8-110219.jpg
Zagreb, 110119. Cesarceva, Kuca Europe. Organizatori inicijative Dostupnost do stana, predsjednik Kordinacijskog odbora drustva i udruga Hrvatske poste i Hrvatskih telekomunikacija Zelimir Manenica te europska parlamentarka Biljana Borzan predstavili projekt za sufinanciranje ugradnje dizala u viseetazne stambene gradjevine iz fondova EU. Na fotografiji: Biljana Borzan,Zelimir Manenica. Foto: Damjan Tadic / CROPIX
hits: 1
dizala_eu7-110219.jpg
Zagreb, 110119. Cesarceva, Kuca Europe. Organizatori inicijative Dostupnost do stana, predsjednik Kordinacijskog odbora drustva i udruga Hrvatske poste i Hrvatskih telekomunikacija Zelimir Manenica te europska parlamentarka Biljana Borzan predstavili projekt za sufinanciranje ugradnje dizala u viseetazne stambene gradjevine iz fondova EU. Na fotografiji: Biljana Borzan. Foto: Damjan Tadic / CROPIX
hits: 0
dizala_eu6-110219.jpg
Zagreb, 110119. Cesarceva, Kuca Europe. Organizatori inicijative Dostupnost do stana, predsjednik Kordinacijskog odbora drustva i udruga Hrvatske poste i Hrvatskih telekomunikacija Zelimir Manenica te europska parlamentarka Biljana Borzan predstavili projekt za sufinanciranje ugradnje dizala u viseetazne stambene gradjevine iz fondova EU. Na fotografiji: Biljana Borzan,Zelimir Manenica. Foto: Damjan Tadic / CROPIX
hits: 0
dizala_eu5-110219.jpg
Zagreb, 110119. Cesarceva, Kuca Europe. Organizatori inicijative Dostupnost do stana, predsjednik Kordinacijskog odbora drustva i udruga Hrvatske poste i Hrvatskih telekomunikacija Zelimir Manenica te europska parlamentarka Biljana Borzan predstavili projekt za sufinanciranje ugradnje dizala u viseetazne stambene gradjevine iz fondova EU. Na fotografiji: Biljana Borzan, Zelimir Manenica, Silvano Hrelja. Foto: Damjan Tadic / CROPIX
hits: 0
dizala_eu4-110219.jpg
Zagreb, 110119. Cesarceva, Kuca Europe. Organizatori inicijative Dostupnost do stana, predsjednik Kordinacijskog odbora drustva i udruga Hrvatske poste i Hrvatskih telekomunikacija Zelimir Manenica te europska parlamentarka Biljana Borzan predstavili projekt za sufinanciranje ugradnje dizala u viseetazne stambene gradjevine iz fondova EU. Na fotografiji: Biljana Borzan, Zelimir Manenica, Silvano Hrelja. Foto: Damjan Tadic / CROPIX
hits: 0
dizala_eu3-110219.jpg
Zagreb, 110119. Cesarceva, Kuca Europe. Organizatori inicijative Dostupnost do stana, predsjednik Kordinacijskog odbora drustva i udruga Hrvatske poste i Hrvatskih telekomunikacija Zelimir Manenica te europska parlamentarka Biljana Borzan predstavili projekt za sufinanciranje ugradnje dizala u viseetazne stambene gradjevine iz fondova EU. Na fotografiji:Biljana Borzan, Zelimir Manenica. Foto: Damjan Tadic / CROPIX
hits: 0
dizala_eu2-110219.jpg
Zagreb, 110119. Cesarceva, Kuca Europe. Organizatori inicijative Dostupnost do stana, predsjednik Kordinacijskog odbora drustva i udruga Hrvatske poste i Hrvatskih telekomunikacija Zelimir Manenica te europska parlamentarka Biljana Borzan predstavili projekt za sufinanciranje ugradnje dizala u viseetazne stambene gradjevine iz fondova EU. Na fotografiji: Biljana Borzan. Foto: Damjan Tadic / CROPIX
hits: 3
dizala_eu10-110219.jpg
Zagreb, 110119. Cesarceva, Kuca Europe. Organizatori inicijative Dostupnost do stana, predsjednik Kordinacijskog odbora drustva i udruga Hrvatske poste i Hrvatskih telekomunikacija Zelimir Manenica te europska parlamentarka Biljana Borzan predstavili projekt za sufinanciranje ugradnje dizala u viseetazne stambene gradjevine iz fondova EU. Na fotografiji: Biljana Borzan,Zelimir Manenica. Foto: Damjan Tadic / CROPIX
hits: 0
dizala_eu1-110219.jpg
Zagreb, 110119. Cesarceva, Kuca Europe. Organizatori inicijative Dostupnost do stana, predsjednik Kordinacijskog odbora drustva i udruga Hrvatske poste i Hrvatskih telekomunikacija Zelimir Manenica te europska parlamentarka Biljana Borzan predstavili projekt za sufinanciranje ugradnje dizala u viseetazne stambene gradjevine iz fondova EU. Na fotografiji: Biljana Borzan. Foto: Damjan Tadic / CROPIX
hits: 0