Dnevni servis | Murter, 12.08.2019 - Zrtva nasilja Vojna Jusic s mjestankama koje su u znak podrske organizirale...
vojna_jusic07-120819.jpg
Murter, 120819. Zrtva nasilja Vojna Jusic s mjestankama koje su u znak podrske organizirale regatu. Na fotografiji: Vojna Jusic. Foto: Nikolina Vukovic Stipanicev / CROPIX
hits: 5
vojna_jusic06-120819.jpg
Murter, 120819. Zrtva nasilja Vojna Jusic s mjestankama koje su u znak podrske organizirale regatu. Na fotografiji: Vojna Jusic i sumjestanke. Foto: Nikolina Vukovic Stipanicev / CROPIX
hits: 3
vojna_jusic05-120819.jpg
Murter, 120819. Zrtva nasilja Vojna Jusic s mjestankama koje su u znak podrske organizirale regatu. Na fotografiji: Vojna Jusic i sumjestanke. Foto: Nikolina Vukovic Stipanicev / CROPIX
hits: 3
vojna_jusic04-120819.jpg
Murter, 120819. Zrtva nasilja Vojna Jusic s mjestankama koje su u znak podrske organizirale regatu. Na fotografiji: Vojna Jusic i sumjestanke. Foto: Nikolina Vukovic Stipanicev / CROPIX
hits: 2
vojna_jusic03-120819.jpg
Murter, 120819. Zrtva nasilja Vojna Jusic s mjestankama koje su u znak podrske organizirale regatu. Na fotografiji: Vojna Jusic i sumjestanke. Foto: Nikolina Vukovic Stipanicev / CROPIX
hits: 2
vojna_jusic02-120819.jpg
Murter, 120819. Zrtva nasilja Vojna Jusic s mjestankama koje su u znak podrske organizirale regatu. Na fotografiji: Vojna Jusic i sumjestanke. Foto: Nikolina Vukovic Stipanicev / CROPIX
hits: 3
vojna_jusic01-120819.jpg
Murter, 120819. Zrtva nasilja Vojna Jusic s mjestankama koje su u znak podrske organizirale regatu. Na fotografiji: Vojna Jusic i sumjestanke. Foto: Nikolina Vukovic Stipanicev / CROPIX
hits: 3