Dnevni servis | Split,23.08.2017 - Smjena straze i pozdrav cara Dioklecijana turisticka je atrakcija na Peristilu...
peristil_smjena_straze8-230817.jpg
Split, 230817. Smjena straze u 12 sati na Peristilu i pozdrav cara Dioklecijana turistima je postala prava turisticka atrakcija. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 15
peristil_smjena_straze7-230817.jpg
Split, 230817. Smjena straze u 12 sati na Peristilu i pozdrav cara Dioklecijana turistima je postala prava turisticka atrakcija. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 7
peristil_smjena_straze6-230817.jpg
Split, 230817. Smjena straze u 12 sati na Peristilu i pozdrav cara Dioklecijana turistima je postala prava turisticka atrakcija. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 5
peristil_smjena_straze5-230817.jpg
Split, 230817. Smjena straze u 12 sati na Peristilu i pozdrav cara Dioklecijana turistima je postala prava turisticka atrakcija. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 6
peristil_smjena_straze4-230817.jpg
Split, 230817. Smjena straze u 12 sati na Peristilu i pozdrav cara Dioklecijana turistima je postala prava turisticka atrakcija. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 6
peristil_smjena_straze3-230817.jpg
Split, 230817. Smjena straze u 12 sati na Peristilu i pozdrav cara Dioklecijana turistima je postala prava turisticka atrakcija. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 7
peristil_smjena_straze2-230817.jpg
Split, 230817. Smjena straze u 12 sati na Peristilu i pozdrav cara Dioklecijana turistima je postala prava turisticka atrakcija. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 5
peristil_smjena_straze1-230817.jpg
Split, 230817. Smjena straze u 12 sati na Peristilu i pozdrav cara Dioklecijana turistima je postala prava turisticka atrakcija. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 8