Dnevni servis | Komiza, 10.10.2017 - Lilly James i Jeremy Irvine nakon snimljenih scena na moru vratili se...
mamma_mia38-101017.jpg
Komiza, 101017. Snimanje mjuzikla Mamma mia 2 i dalje je u tijeku a scene se snimaju na razlicitim lokacijama otoka Visa. Na fotografiji: glumci Lilly James i Jeremy Irvine nakon snimljenih scena na moru vratili su se brodom u Komizu. Foto: Ante Cizmic / CROPIX
hits: 14
mamma_mia37-101017.jpg
Komiza, 101017. Snimanje mjuzikla Mamma mia 2 i dalje je u tijeku a scene se snimaju na razlicitim lokacijama otoka Visa. Na fotografiji: glumci Lilly James i Jeremy Irvine nakon snimljenih scena na moru vratili su se brodom u Komizu. Foto: Ante Cizmic / CROPIX
hits: 2
mamma_mia36-101017.jpg
Komiza, 101017. Snimanje mjuzikla Mamma mia 2 i dalje je u tijeku a scene se snimaju na razlicitim lokacijama otoka Visa. Na fotografiji: glumci Lilly James i Jeremy Irvine nakon snimljenih scena na moru vratili su se brodom u Komizu. Foto: Ante Cizmic / CROPIX
hits: 5
mamma_mia35-101017.jpg
Komiza, 101017. Snimanje mjuzikla Mamma mia 2 i dalje je u tijeku a scene se snimaju na razlicitim lokacijama otoka Visa. Na fotografiji: glumci Lilly James i Jeremy Irvine nakon snimljenih scena na moru vratili su se brodom u Komizu. Foto: Ante Cizmic / CROPIX
hits: 4
mamma_mia34-101017.jpg
Komiza, 101017. Snimanje mjuzikla Mamma mia 2 i dalje je u tijeku a scene se snimaju na razlicitim lokacijama otoka Visa. Na fotografiji: glumci Lilly James i Jeremy Irvine nakon snimljenih scena na moru vratili su se brodom u Komizu. Foto: Ante Cizmic / CROPIX
hits: 2
mamma_mia33-101017.jpg
Komiza, 101017. Snimanje mjuzikla Mamma mia 2 i dalje je u tijeku a scene se snimaju na razlicitim lokacijama otoka Visa. Na fotografiji: glumci Lilly James i Jeremy Irvine nakon snimljenih scena na moru vratili su se brodom u Komizu. Foto: Ante Cizmic / CROPIX
hits: 4
mamma_mia32-101017.jpg
Komiza, 101017. Snimanje mjuzikla Mamma mia 2 i dalje je u tijeku a scene se snimaju na razlicitim lokacijama otoka Visa. Na fotografiji: glumci Lilly James i Jeremy Irvine nakon snimljenih scena na moru vratili su se brodom u Komizu. Foto: Ante Cizmic / CROPIX
hits: 2
mamma_mia31-101017.jpg
Komiza, 101017. Snimanje mjuzikla Mamma mia 2 i dalje je u tijeku a scene se snimaju na razlicitim lokacijama otoka Visa. Na fotografiji: glumci Lilly James i Jeremy Irvine nakon snimljenih scena na moru vratili su se brodom u Komizu. Foto: Ante Cizmic / CROPIX
hits: 2
mamma_mia30-101017.jpg
Komiza, 101017. Snimanje mjuzikla Mamma mia 2 i dalje je u tijeku a scene se snimaju na razlicitim lokacijama otoka Visa. Na fotografiji: glumci Lilly James i Jeremy Irvine nakon snimljenih scena na moru vratili su se brodom u Komizu. Foto: Ante Cizmic / CROPIX
hits: 2