Dnevni servis | Split, 11.10.2017 - Potpisivanje ugovora za projekt Hospicij Marusic
opara_ugovor2-111017.jpg
Split, 111017. Gradonacelnik Andro Krstulovic Opara i casna sestra Ljiljana Todoric, predsjednica Katolicke udruge Lovret potpisali su ugovor o realizaciji projekta Hospicij Matosic koji ce se nalaziti u Domu sa starije osobe Matosic na Brniku. Na fotografiji: Andro Krstulovic Opara odgovara na pitanja novinara Foto: Nikola Vilic / CROPIX
hits: 9
opara_ugovor1-111017.jpg
Split, 111017. Gradonacelnik Andro Krstulovic Opara i casna sestra Ljiljana Todoric, predsjednica Katolicke udruge Lovret potpisali su ugovor o realizaciji projekta Hospicij Matosic koji ce se nalaziti u Domu sa starije osobe Matosic na Brniku. Na fotografiji: Andro Krstulovic Opara odgovara na pitanja novinara Foto: Nikola Vilic / CROPIX
hits: 3
hospicij_ugovor9-111017.jpg
Split, 111017. Gradonacelnik Andro Krstulovic Opara i casna sestra Ljiljana Todoric, predsjednica Katolicke udruge Lovret potpisali su ugovor o realizaciji projekta Hospicij Matosic koji ce se nalaziti u Domu sa starije osobe Matosic na Brniku. Na fotografiji: Ljiljana Todoric ispred doma Foto: Nikola Vilic / CROPIX
hits: 5
hospicij_ugovor8-111017.jpg
Split, 111017. Gradonacelnik Andro Krstulovic Opara i casna sestra Ljiljana Todoric, predsjednica Katolicke udruge Lovret potpisali su ugovor o realizaciji projekta Hospicij Matosic koji ce se nalaziti u Domu sa starije osobe Matosic na Brniku. Na fotografiji: soba u domu Foto: Nikola Vilic / CROPIX
hits: 3
hospicij_ugovor7-111017.jpg
Split, 111017. Gradonacelnik Andro Krstulovic Opara i casna sestra Ljiljana Todoric, predsjednica Katolicke udruge Lovret potpisali su ugovor o realizaciji projekta Hospicij Matosic koji ce se nalaziti u Domu sa starije osobe Matosic na Brniku. Na fotografiji: Andro Krstulovic Opara i Ljiljana Todoric Foto: Nikola Vilic / CROPIX
hits: 2
hospicij_ugovor6-111017.jpg
Split, 111017. Gradonacelnik Andro Krstulovic Opara i casna sestra Ljiljana Todoric, predsjednica Katolicke udruge Lovret potpisali su ugovor o realizaciji projekta Hospicij Matosic koji ce se nalaziti u Domu sa starije osobe Matosic na Brniku. Na fotografiji: Andro Krstulovic Opara i Ljiljana Todoric Foto: Nikola Vilic / CROPIX
hits: 2
hospicij_ugovor5-111017.jpg
Split, 111017. Gradonacelnik Andro Krstulovic Opara i casna sestra Ljiljana Todoric, predsjednica Katolicke udruge Lovret potpisali su ugovor o realizaciji projekta Hospicij Matosic koji ce se nalaziti u Domu sa starije osobe Matosic na Brniku. Na fotografiji: Andro Krstulovic Opara i Ljiljana Todoric Foto: Nikola Vilic / CROPIX
hits: 3
hospicij_ugovor4-111017.jpg
Split, 111017. Gradonacelnik Andro Krstulovic Opara i casna sestra Ljiljana Todoric, predsjednica Katolicke udruge Lovret potpisali su ugovor o realizaciji projekta Hospicij Matosic koji ce se nalaziti u Domu sa starije osobe Matosic na Brniku. Na fotografiji: Andro Krstulovic Opara i Ljiljana Todoric Foto: Nikola Vilic / CROPIX
hits: 3
hospicij_ugovor3-111017.jpg
Split, 111017. Gradonacelnik Andro Krstulovic Opara i casna sestra Ljiljana Todoric, predsjednica Katolicke udruge Lovret potpisali su ugovor o realizaciji projekta Hospicij Matosic koji ce se nalaziti u Domu sa starije osobe Matosic na Brniku. Na fotografiji: Andro Krstulovic Opara i Ljiljana Todoric Foto: Nikola Vilic / CROPIX
hits: 2
hospicij_ugovor2-111017.jpg
Split, 111017. Gradonacelnik Andro Krstulovic Opara i casna sestra Ljiljana Todoric, predsjednica Katolicke udruge Lovret potpisali su ugovor o realizaciji projekta Hospicij Matosic koji ce se nalaziti u Domu sa starije osobe Matosic na Brniku. Na fotografiji: Andro Krstulovic Opara i Ljiljana Todoric Foto: Nikola Vilic / CROPIX
hits: 2
hospicij_ugovor11-111017.jpg
Split, 111017. Gradonacelnik Andro Krstulovic Opara i casna sestra Ljiljana Todoric, predsjednica Katolicke udruge Lovret potpisali su ugovor o realizaciji projekta Hospicij Matosic koji ce se nalaziti u Domu sa starije osobe Matosic na Brniku. Na fotografiji: fra Ante Babic i Ljiljana Todoric Foto: Nikola Vilic / CROPIX
hits: 5
hospicij_ugovor10-111017.jpg
Split, 111017. Gradonacelnik Andro Krstulovic Opara i casna sestra Ljiljana Todoric, predsjednica Katolicke udruge Lovret potpisali su ugovor o realizaciji projekta Hospicij Matosic koji ce se nalaziti u Domu sa starije osobe Matosic na Brniku. Na fotografiji: dom Matosic Foto: Nikola Vilic / CROPIX
hits: 3
hospicij_ugovor1-111017.jpg
Split, 111017. Gradonacelnik Andro Krstulovic Opara i casna sestra Ljiljana Todoric, predsjednica Katolicke udruge Lovret potpisali su ugovor o realizaciji projekta Hospicij Matosic koji ce se nalaziti u Domu sa starije osobe Matosic na Brniku. Na fotografiji: Andro Krstulovic Opara i Ljiljana Todoric Foto: Nikola Vilic / CROPIX
hits: 2