Dnevni servis | Pula, 11.10.2017 - Odnesen brod Moira kako bi Koncar mogao poceti s radovima na Katarini
moira_vadjenje19-111017.jpg
Pula, 111017. Nakon skoro godinu dana sto je brod Moira lezao potopljen pokraj mola na Katarini danas je s uljanikovom plovnom dizalicom Divic izvadjen i prevezen na plato u Valelungi. Potonuli brod je bio smetnja Danku Koncaru prilikom otvaranja gradilista nove marine Katarina. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 15
moira_vadjenje18-111017.jpg
Pula, 111017. Nakon skoro godinu dana sto je brod Moira lezao potopljen pokraj mola na Katarini danas je s uljanikovom plovnom dizalicom Divic izvadjen i prevezen na plato u Valelungi. Potonuli brod je bio smetnja Danku Koncaru prilikom otvaranja gradilista nove marine Katarina. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 2
moira_vadjenje17-111017.jpg
Pula, 111017. Nakon skoro godinu dana sto je brod Moira lezao potopljen pokraj mola na Katarini danas je s uljanikovom plovnom dizalicom Divic izvadjen i prevezen na plato u Valelungi. Potonuli brod je bio smetnja Danku Koncaru prilikom otvaranja gradilista nove marine Katarina. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 5
moira_vadjenje16-111017.jpg
Pula, 111017. Nakon skoro godinu dana sto je brod Moira lezao potopljen pokraj mola na Katarini danas je s uljanikovom plovnom dizalicom Divic izvadjen i prevezen na plato u Valelungi. Potonuli brod je bio smetnja Danku Koncaru prilikom otvaranja gradilista nove marine Katarina. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 2
moira_vadjenje15-111017.jpg
Pula, 111017. Nakon skoro godinu dana sto je brod Moira lezao potopljen pokraj mola na Katarini danas je s uljanikovom plovnom dizalicom Divic izvadjen i prevezen na plato u Valelungi. Potonuli brod je bio smetnja Danku Koncaru prilikom otvaranja gradilista nove marine Katarina. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 3
moira_vadjenje14-111017.jpg
Pula, 111017. Nakon skoro godinu dana sto je brod Moira lezao potopljen pokraj mola na Katarini danas je s uljanikovom plovnom dizalicom Divic izvadjen i prevezen na plato u Valelungi. Potonuli brod je bio smetnja Danku Koncaru prilikom otvaranja gradilista nove marine Katarina. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 3
moira_vadjenje13-111017.jpg
Pula, 111017. Nakon skoro godinu dana sto je brod Moira lezao potopljen pokraj mola na Katarini danas je s uljanikovom plovnom dizalicom Divic izvadjen i prevezen na plato u Valelungi. Potonuli brod je bio smetnja Danku Koncaru prilikom otvaranja gradilista nove marine Katarina. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 3
moira_vadjenje12-111017.jpg
Pula, 111017. Nakon skoro godinu dana sto je brod Moira lezao potopljen pokraj mola na Katarini danas je s uljanikovom plovnom dizalicom Divic izvadjen i prevezen na plato u Valelungi. Potonuli brod je bio smetnja Danku Koncaru prilikom otvaranja gradilista nove marine Katarina. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 2
moira_vadjenje11-111017.jpg
Pula, 111017. Nakon skoro godinu dana sto je brod Moira lezao potopljen pokraj mola na Katarini danas je s uljanikovom plovnom dizalicom Divic izvadjen i prevezen na plato u Valelungi. Potonuli brod je bio smetnja Danku Koncaru prilikom otvaranja gradilista nove marine Katarina. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 3
moira_vadjenje09-111017.jpg
Pula, 111017. Nakon skoro godinu dana sto je brod Moira lezao potopljen pokraj mola na Katarini danas je s uljanikovom plovnom dizalicom Divic izvadjen i prevezen na plato u Valelungi. Potonuli brod je bio smetnja Danku Koncaru prilikom otvaranja gradilista nove marine Katarina. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 1
moira_vadjenje08-111017.jpg
Pula, 111017. Nakon skoro godinu dana sto je brod Moira lezao potopljen pokraj mola na Katarini danas je s uljanikovom plovnom dizalicom Divic izvadjen i prevezen na plato u Valelungi. Potonuli brod je bio smetnja Danku Koncaru prilikom otvaranja gradilista nove marine Katarina. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 1
moira_vadjenje06-111017.jpg
Pula, 111017. Nakon skoro godinu dana sto je brod Moira lezao potopljen pokraj mola na Katarini danas je s uljanikovom plovnom dizalicom Divic izvadjen i prevezen na plato u Valelungi. Potonuli brod je bio smetnja Danku Koncaru prilikom otvaranja gradilista nove marine Katarina. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 2
moira_vadjenje05-111017.jpg
Pula, 111017. Nakon skoro godinu dana sto je brod Moira lezao potopljen pokraj mola na Katarini danas je s uljanikovom plovnom dizalicom Divic izvadjen i prevezen na plato u Valelungi. Potonuli brod je bio smetnja Danku Koncaru prilikom otvaranja gradilista nove marine Katarina. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 1
moira_vadjenje04-111017.jpg
Pula, 111017. Nakon skoro godinu dana sto je brod Moira lezao potopljen pokraj mola na Katarini danas je s uljanikovom plovnom dizalicom Divic izvadjen i prevezen na plato u Valelungi. Potonuli brod je bio smetnja Danku Koncaru prilikom otvaranja gradilista nove marine Katarina. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 2
moira_vadjenje03-111017.jpg
Pula, 111017. Nakon skoro godinu dana sto je brod Moira lezao potopljen pokraj mola na Katarini danas je s uljanikovom plovnom dizalicom Divic izvadjen i prevezen na plato u Valelungi. Potonuli brod je bio smetnja Danku Koncaru prilikom otvaranja gradilista nove marine Katarina. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 2
moira_vadjenje02-111017.jpg
Pula, 111017. Nakon skoro godinu dana sto je brod Moira lezao potopljen pokraj mola na Katarini danas je s uljanikovom plovnom dizalicom Divic izvadjen i prevezen na plato u Valelungi. Potonuli brod je bio smetnja Danku Koncaru prilikom otvaranja gradilista nove marine Katarina. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 4
moira_vadjenje01-111017.jpg
Pula, 111017. Nakon skoro godinu dana sto je brod Moira lezao potopljen pokraj mola na Katarini danas je s uljanikovom plovnom dizalicom Divic izvadjen i prevezen na plato u Valelungi. Potonuli brod je bio smetnja Danku Koncaru prilikom otvaranja gradilista nove marine Katarina. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 3
katarina_brod10-111017.jpg
Pula, 111017. Lucka uprava u suradnji s Uljanikom i njihovom plovnom dizalicom Divic premjestila je danas brod Moira koji je nekoliko godina bio potonut kraj obale Katarine. Brod je bio kamen spoticanja oko preuzimanja gradilista Danka Koncara koji bi sad trebao poceti s radovima oko izgradnje marine i turistickog kompleksa Katarine. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 6
katarina_brod09-111017.jpg
Pula, 111017. Lucka uprava u suradnji s Uljanikom i njihovom plovnom dizalicom Divic premjestila je danas brod Moira koji je nekoliko godina bio potonut kraj obale Katarine. Brod je bio kamen spoticanja oko preuzimanja gradilista Danka Koncara koji bi sad trebao poceti s radovima oko izgradnje marine i turistickog kompleksa Katarine. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 4
katarina_brod08-111017.jpg
Pula, 111017. Lucka uprava u suradnji s Uljanikom i njihovom plovnom dizalicom Divic premjestila je danas brod Moira koji je nekoliko godina bio potonut kraj obale Katarine. Brod je bio kamen spoticanja oko preuzimanja gradilista Danka Koncara koji bi sad trebao poceti s radovima oko izgradnje marine i turistickog kompleksa Katarine. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 3
katarina_brod07-111017.jpg
Pula, 111017. Lucka uprava u suradnji s Uljanikom i njihovom plovnom dizalicom Divic premjestila je danas brod Moira koji je nekoliko godina bio potonut kraj obale Katarine. Brod je bio kamen spoticanja oko preuzimanja gradilista Danka Koncara koji bi sad trebao poceti s radovima oko izgradnje marine i turistickog kompleksa Katarine. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 3
katarina_brod06-111017.jpg
Pula, 111017. Lucka uprava u suradnji s Uljanikom i njihovom plovnom dizalicom Divic premjestila je danas brod Moira koji je nekoliko godina bio potonut kraj obale Katarine. Brod je bio kamen spoticanja oko preuzimanja gradilista Danka Koncara koji bi sad trebao poceti s radovima oko izgradnje marine i turistickog kompleksa Katarine. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 3
katarina_brod05-111017.jpg
Pula, 111017. Lucka uprava u suradnji s Uljanikom i njihovom plovnom dizalicom Divic premjestila je danas brod Moira koji je nekoliko godina bio potonut kraj obale Katarine. Brod je bio kamen spoticanja oko preuzimanja gradilista Danka Koncara koji bi sad trebao poceti s radovima oko izgradnje marine i turistickog kompleksa Katarine. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 3
katarina_brod04-111017.jpg
Pula, 111017. Lucka uprava u suradnji s Uljanikom i njihovom plovnom dizalicom Divic premjestila je danas brod Moira koji je nekoliko godina bio potonut kraj obale Katarine. Brod je bio kamen spoticanja oko preuzimanja gradilista Danka Koncara koji bi sad trebao poceti s radovima oko izgradnje marine i turistickog kompleksa Katarine. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 4
katarina_brod03-111017.jpg
Pula, 111017. Lucka uprava u suradnji s Uljanikom i njihovom plovnom dizalicom Divic premjestila je danas brod Moira koji je nekoliko godina bio potonut kraj obale Katarine. Brod je bio kamen spoticanja oko preuzimanja gradilista Danka Koncara koji bi sad trebao poceti s radovima oko izgradnje marine i turistickog kompleksa Katarine. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 4
katarina_brod02-111017.jpg
Pula, 111017. Lucka uprava u suradnji s Uljanikom i njihovom plovnom dizalicom Divic premjestila je danas brod Moira koji je nekoliko godina bio potonut kraj obale Katarine. Brod je bio kamen spoticanja oko preuzimanja gradilista Danka Koncara koji bi sad trebao poceti s radovima oko izgradnje marine i turistickog kompleksa Katarine. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 6
katarina_brod01-111017.jpg
Pula, 111017. Lucka uprava u suradnji s Uljanikom i njihovom plovnom dizalicom Divic premjestila je danas brod Moira koji je nekoliko godina bio potonut kraj obale Katarine. Brod je bio kamen spoticanja oko preuzimanja gradilista Danka Koncara koji bi sad trebao poceti s radovima oko izgradnje marine i turistickog kompleksa Katarine. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 5