Dnevni servis | Makarska, 12.10.2017 - Jednodnevni strucni skup Gradjanskog odjela Vrhovnog suda Republike...
sudci_makarska6-121017.jpg
Makarska, 121017 Jednodnevni strucni skup Gradjanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske koji se odrzava u makarskom hotelu Park ciji je domacin Zupanijski sud u Splitu. Ucestvuje stotinjak sudaca zupanijskog i Opcinskog suda u Splitu koji se educiraju na teme ovrha, sporova, nove vrijednosti. Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 7
sudci_makarska5-121017.jpg
Makarska, 121017 Jednodnevni strucni skup Gradjanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske koji se odrzava u makarskom hotelu Park ciji je domacin Zupanijski sud u Splitu. Ucestvuje stotinjak sudaca zupanijskog i Opcinskog suda u Splitu koji se educiraju na teme ovrha, sporova, nove vrijednosti. Na fotografiji : U ime Grada Makarske uspjesan rad strucnog skupa sudcima je zazelio gradonacelnik Jure Brkan. Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 2
sudci_makarska4-121017.jpg
Makarska, 121017 Jednodnevni strucni skup Gradjanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske koji se odrzava u makarskom hotelu Park ciji je domacin Zupanijski sud u Splitu. Ucestvuje stotinjak sudaca zupanijskog i Opcinskog suda u Splitu koji se educiraju na teme ovrha, sporova, nove vrijednosti. Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 5
sudci_makarska3-121017.jpg
Makarska, 121017 Jednodnevni strucni skup Gradjanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske koji se odrzava u makarskom hotelu Park ciji je domacin Zupanijski sud u Splitu. Ucestvuje stotinjak sudaca zupanijskog i Opcinskog suda u Splitu koji se educiraju na teme ovrha, sporova, nove vrijednosti. Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 3
sudci_makarska2-121017.jpg
Makarska, 121017 Jednodnevni strucni skup Gradjanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske koji se odrzava u makarskom hotelu Park ciji je domacin Zupanijski sud u Splitu. Ucestvuje stotinjak sudaca zupanijskog i Opcinskog suda u Splitu koji se educiraju na teme ovrha, sporova, nove vrijednosti. Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 6
sudci_makarska1-121017.jpg
Makarska, 121017 Jednodnevni strucni skup Gradjanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske koji se odrzava u makarskom hotelu Park ciji je domacin Zupanijski sud u Splitu. Ucestvuje stotinjak sudaca zupanijskog i Opcinskog suda u Splitu koji se educiraju na teme ovrha, sporova, nove vrijednosti. Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 2