Dnevni servis | Osijek, 14.11.2017 - Odrzano je edukacijsko natjecanje u kvliteti rakija i likera
ocjenjivanje_rakije9-141117.jpg
Osijek, 141117. U maloj dvorani Hrvatske gospodarske komore Osijek odrzano je edukacijsko natjecanje u kvaliteti vocnih rakija i likera. Na ocjenjvanje je pristiglo 250 uzoraka iz Slavonije i Baranje, a najvise je pristiglo rakije sljivovice. Na fotografiji: ocjenjivanje rakija i likera pristiglih na ocjenjivanje. Foto: Vlado Kos / Cropix
hits: 3
ocjenjivanje_rakije8-141117.jpg
Osijek, 141117. U maloj dvorani Hrvatske gospodarske komore Osijek odrzano je edukacijsko natjecanje u kvaliteti vocnih rakija i likera. Na ocjenjvanje je pristiglo 250 uzoraka iz Slavonije i Baranje, a najvise je pristiglo rakije sljivovice. Na fotografiji: ocjenjivanje rakija i likera pristiglih na ocjenjivanje. Foto: Vlado Kos / Cropix
hits: 3
ocjenjivanje_rakije7-141117.jpg
Osijek, 141117. U maloj dvorani Hrvatske gospodarske komore Osijek odrzano je edukacijsko natjecanje u kvaliteti vocnih rakija i likera. Na ocjenjvanje je pristiglo 250 uzoraka iz Slavonije i Baranje, a najvise je pristiglo rakije sljivovice. Na fotografiji: ocjenjivanje rakija i likera pristiglih na ocjenjivanje. Foto: Vlado Kos / Cropix
hits: 2
ocjenjivanje_rakije6-141117.jpg
Osijek, 141117. U maloj dvorani Hrvatske gospodarske komore Osijek odrzano je edukacijsko natjecanje u kvaliteti vocnih rakija i likera. Na ocjenjvanje je pristiglo 250 uzoraka iz Slavonije i Baranje, a najvise je pristiglo rakije sljivovice. Na fotografiji: ocjenjivanje rakija i likera pristiglih na ocjenjivanje. Foto: Vlado Kos / Cropix
hits: 1
ocjenjivanje_rakije5-141117.jpg
Osijek, 141117. U maloj dvorani Hrvatske gospodarske komore Osijek odrzano je edukacijsko natjecanje u kvaliteti vocnih rakija i likera. Na ocjenjvanje je pristiglo 250 uzoraka iz Slavonije i Baranje, a najvise je pristiglo rakije sljivovice. Na fotografiji: ocjenjivanje rakija i likera pristiglih na ocjenjivanje. Foto: Vlado Kos / Cropix
hits: 2
ocjenjivanje_rakije4-141117.jpg
Osijek, 141117. U maloj dvorani Hrvatske gospodarske komore Osijek odrzano je edukacijsko natjecanje u kvaliteti vocnih rakija i likera. Na ocjenjvanje je pristiglo 250 uzoraka iz Slavonije i Baranje, a najvise je pristiglo rakije sljivovice. Na fotografiji: ocjenjivanje rakija i likera pristiglih na ocjenjivanje. Foto: Vlado Kos / Cropix
hits: 3
ocjenjivanje_rakije3-141117.jpg
Osijek, 141117. U maloj dvorani Hrvatske gospodarske komore Osijek odrzano je edukacijsko natjecanje u kvaliteti vocnih rakija i likera. Na ocjenjvanje je pristiglo 250 uzoraka iz Slavonije i Baranje, a najvise je pristiglo rakije sljivovice. Na fotografiji: ocjenjivanje rakija i likera pristiglih na ocjenjivanje. Foto: Vlado Kos / Cropix
hits: 1
ocjenjivanje_rakije2-141117.jpg
Osijek, 141117. U maloj dvorani Hrvatske gospodarske komore Osijek odrzano je edukacijsko natjecanje u kvaliteti vocnih rakija i likera. Na ocjenjvanje je pristiglo 250 uzoraka iz Slavonije i Baranje, a najvise je pristiglo rakije sljivovice. Na fotografiji: ocjenjivanje rakija i likera pristiglih na ocjenjivanje. Foto: Vlado Kos / Cropix
hits: 3
ocjenjivanje_rakije11-141117.jpg
Osijek, 141117. U maloj dvorani Hrvatske gospodarske komore Osijek odrzano je edukacijsko natjecanje u kvaliteti vocnih rakija i likera. Na ocjenjvanje je pristiglo 250 uzoraka iz Slavonije i Baranje, a najvise je pristiglo rakije sljivovice. Na fotografiji: ocjenjivanje rakija i likera pristiglih na ocjenjivanje. Foto: Vlado Kos / Cropix
hits: 5
ocjenjivanje_rakije10-141117.jpg
Osijek, 141117. U maloj dvorani Hrvatske gospodarske komore Osijek odrzano je edukacijsko natjecanje u kvaliteti vocnih rakija i likera. Na ocjenjvanje je pristiglo 250 uzoraka iz Slavonije i Baranje, a najvise je pristiglo rakije sljivovice. Na fotografiji: ocjenjivanje rakija i likera pristiglih na ocjenjivanje. Foto: Vlado Kos / Cropix
hits: 1
ocjenjivanje_rakije1-141117.jpg
Osijek, 141117. U maloj dvorani Hrvatske gospodarske komore Osijek odrzano je edukacijsko natjecanje u kvaliteti vocnih rakija i likera. Na ocjenjvanje je pristiglo 250 uzoraka iz Slavonije i Baranje, a najvise je pristiglo rakije sljivovice. Na fotografiji: ocjenjivanje rakija i likera pristiglih na ocjenjivanje. Foto: Vlado Kos / Cropix
hits: 3