Dnevni servis | Pula, 14.11.2017 - Press konferencija za najavu 23. Sajma knjige u Istri
sanjam_knjige14-141117.jpg
Pula, 141117. Konferencija za novinare kojom je predstavljen program program 23. Sa(n)jam knjige u Istri. Govorili su direktorica Sa(n)jam knjige u Istri Magdalena Vodopija, clanovi Programskog odbora Sajma Aljosa Puzar i Slavica Curkovi栴e glavna organizatorica Sajma Emina Popovic Sterpin. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 5
sanjam_knjige13-141117.jpg
Pula, 141117. Konferencija za novinare kojom je predstavljen program program 23. Sa(n)jam knjige u Istri. Govorili su direktorica Sa(n)jam knjige u Istri Magdalena Vodopija, clanovi Programskog odbora Sajma Aljosa Puzar i Slavica Curkovi栴e glavna organizatorica Sajma Emina Popovic Sterpin. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 0
sanjam_knjige12-141117.jpg
Pula, 141117. Konferencija za novinare kojom je predstavljen program program 23. Sa(n)jam knjige u Istri. Govorili su direktorica Sa(n)jam knjige u Istri Magdalena Vodopija, clanovi Programskog odbora Sajma Aljosa Puzar i Slavica Curkovi栴e glavna organizatorica Sajma Emina Popovic Sterpin. Na fotografiji: Magdalena Vodopija. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 0
sanjam_knjige11-141117.jpg
Pula, 141117. Konferencija za novinare kojom je predstavljen program program 23. Sa(n)jam knjige u Istri. Govorili su direktorica Sa(n)jam knjige u Istri Magdalena Vodopija, clanovi Programskog odbora Sajma Aljosa Puzar i Slavica Curkovi栴e glavna organizatorica Sajma Emina Popovic Sterpin. Na fotografiji: Magdalena Vodopija. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 0
sanjam_knjige10-141117.jpg
Pula, 141117. Konferencija za novinare kojom je predstavljen program program 23. Sa(n)jam knjige u Istri. Govorili su direktorica Sa(n)jam knjige u Istri Magdalena Vodopija, clanovi Programskog odbora Sajma Aljosa Puzar i Slavica Curkovic te glavna organizatorica Sajma Emina Popovic Sterpin. Na fotografiji: Aljosa Puzar. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 1
sanjam_knjige09-141117.jpg
Pula, 141117. Konferencija za novinare kojom je predstavljen program program 23. Sa(n)jam knjige u Istri. Govorili su direktorica Sa(n)jam knjige u Istri Magdalena Vodopija, clanovi Programskog odbora Sajma Aljosa Puzar i Slavica Curkovic te glavna organizatorica Sajma Emina Popovic Sterpin. Na fotografiji: Aljosa Puzar. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 0
sanjam_knjige08-141117.jpg
Pula, 141117. Konferencija za novinare kojom je predstavljen program program 23. Sa(n)jam knjige u Istri. Govorili su direktorica Sa(n)jam knjige u Istri Magdalena Vodopija, clanovi Programskog odbora Sajma Aljosa Puzar i Slavica Curkovic te glavna organizatorica Sajma Emina Popovic Sterpin. Na fotografiji: Slavica Curkovic. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 2
sanjam_knjige07-141117.jpg
Pula, 141117. Konferencija za novinare kojom je predstavljen program program 23. Sa(n)jam knjige u Istri. Govorili su direktorica Sa(n)jam knjige u Istri Magdalena Vodopija, clanovi Programskog odbora Sajma Aljosa Puzar i Slavica Curkovi栴e glavna organizatorica Sajma Emina Popovic Sterpin. Na fotografiji: Emina Popovic Sterpin. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 2
sanjam_knjige06-141117.jpg
Pula, 141117. Konferencija za novinare kojom je predstavljen program program 23. Sa(n)jam knjige u Istri. Govorili su direktorica Sa(n)jam knjige u Istri Magdalena Vodopija, clanovi Programskog odbora Sajma Aljosa Puzar i Slavica Curkovi栴e glavna organizatorica Sajma Emina Popovic Sterpin. Na fotografiji: Magdalena Vodopija. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 2
sanjam_knjige05-141117.jpg
Pula, 141117. Konferencija za novinare kojom je predstavljen program program 23. Sa(n)jam knjige u Istri. Govorili su direktorica Sa(n)jam knjige u Istri Magdalena Vodopija, clanovi Programskog odbora Sajma Aljosa Puzar i Slavica Curkovi栴e glavna organizatorica Sajma Emina Popovic Sterpin. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 0
sanjam_knjige04-141117.jpg
Pula, 141117. Konferencija za novinare kojom je predstavljen program program 23. Sa(n)jam knjige u Istri. Govorili su direktorica Sa(n)jam knjige u Istri Magdalena Vodopija, clanovi Programskog odbora Sajma Aljosa Puzar i Slavica Curkovi栴e glavna organizatorica Sajma Emina Popovic Sterpin. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 1
sanjam_knjige03-141117.jpg
Pula, 141117. Konferencija za novinare kojom je predstavljen program program 23. Sa(n)jam knjige u Istri. Govorili su direktorica Sa(n)jam knjige u Istri Magdalena Vodopija, clanovi Programskog odbora Sajma Aljosa Puzar i Slavica Curkovi栴e glavna organizatorica Sajma Emina Popovic Sterpin. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 1
sanjam_knjige02-141117.jpg
Pula, 141117. Konferencija za novinare kojom je predstavljen program program 23. Sa(n)jam knjige u Istri. Govorili su direktorica Sa(n)jam knjige u Istri Magdalena Vodopija, clanovi Programskog odbora Sajma Aljosa Puzar i Slavica Curkovi栴e glavna organizatorica Sajma Emina Popovic Sterpin. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 1
sanjam_knjige01-141117.jpg
Pula, 141117. Konferencija za novinare kojom je predstavljen program program 23. Sa(n)jam knjige u Istri. Govorili su direktorica Sa(n)jam knjige u Istri Magdalena Vodopija, clanovi Programskog odbora Sajma Aljosa Puzar i Slavica Curkovi栴e glavna organizatorica Sajma Emina Popovic Sterpin. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 1