Dnevni servis | Zagreb, 06.12.2017 - Konferencija Equity ulaganja: Kreiranje vrijednosti i korporativna transformacija
equity_ulaganja9-061217.jpg
Zagreb, 061217. Konferencija 'Equity ulaganja: Kreiranje vrijednosti i korporativna transformacija' u organizaciji Europske banke za obnovu i razvoj i Hrvatske udruge poslodavaca koja se odrzala u Matis baru. Na fotografiji: Emil Tedeschi. Foto: Boris Kovacev / CROPIX
hits: 8
equity_ulaganja8-061217.jpg
Zagreb, 061217. Konferencija 'Equity ulaganja: Kreiranje vrijednosti i korporativna transformacija' u organizaciji Europske banke za obnovu i razvoj i Hrvatske udruge poslodavaca koja se odrzala u Matis baru. Na fotografiji: Vedrana Jelusic Kasic. Foto: Boris Kovacev / CROPIX
hits: 2
equity_ulaganja7-061217.jpg
Zagreb, 061217. Konferencija 'Equity ulaganja: Kreiranje vrijednosti i korporativna transformacija' u organizaciji Europske banke za obnovu i razvoj i Hrvatske udruge poslodavaca koja se odrzala u Matis baru. Na fotografiji: Vedrana Jelusic Kasic. Foto: Boris Kovacev / CROPIX
hits: 2
equity_ulaganja6-061217.jpg
Zagreb, 061217. Konferencija 'Equity ulaganja: Kreiranje vrijednosti i korporativna transformacija' u organizaciji Europske banke za obnovu i razvoj i Hrvatske udruge poslodavaca koja se odrzala u Matis baru. Na fotografiji: Vedrana Jelusic Kasic. Foto: Boris Kovacev / CROPIX
hits: 2
equity_ulaganja5-061217.jpg
Zagreb, 061217. Konferencija 'Equity ulaganja: Kreiranje vrijednosti i korporativna transformacija' u organizaciji Europske banke za obnovu i razvoj i Hrvatske udruge poslodavaca koja se odrzala u Matis baru. Na fotografiji: Emil Tedeschi. Foto: Boris Kovacev / CROPIX
hits: 11
equity_ulaganja4-061217.jpg
Zagreb, 061217. Konferencija 'Equity ulaganja: Kreiranje vrijednosti i korporativna transformacija' u organizaciji Europske banke za obnovu i razvoj i Hrvatske udruge poslodavaca koja se odrzala u Matis baru. Na fotografiji: Emil Tedeschi. Foto: Boris Kovacev / CROPIX
hits: 1
equity_ulaganja3-061217.jpg
Zagreb, 061217. Konferencija 'Equity ulaganja: Kreiranje vrijednosti i korporativna transformacija' u organizaciji Europske banke za obnovu i razvoj i Hrvatske udruge poslodavaca koja se odrzala u Matis baru. Na fotografiji: Emil Tedeschi. Foto: Boris Kovacev / CROPIX
hits: 1
equity_ulaganja2-061217.jpg
Zagreb, 061217. Konferencija 'Equity ulaganja: Kreiranje vrijednosti i korporativna transformacija' u organizaciji Europske banke za obnovu i razvoj i Hrvatske udruge poslodavaca koja se odrzala u Matis baru. Na fotografiji: Emil Tedeschi. Foto: Boris Kovacev / CROPIX
hits: 1
equity_ulaganja13-061217.jpg
Zagreb, 061217. Konferencija 'Equity ulaganja: Kreiranje vrijednosti i korporativna transformacija' u organizaciji Europske banke za obnovu i razvoj i Hrvatske udruge poslodavaca koja se odrzala u Matis baru. Na fotografiji: Lena Habus, Ivan Franicevic, Monika Mikac i Ivo Usmiani. Foto: Boris Kovacev / CROPIX
hits: 3
equity_ulaganja12-061217.jpg
Zagreb, 061217. Konferencija 'Equity ulaganja: Kreiranje vrijednosti i korporativna transformacija' u organizaciji Europske banke za obnovu i razvoj i Hrvatske udruge poslodavaca koja se odrzala u Matis baru. Na fotografiji: Lena Habus, Ivan Franicevic, Monika Mikac i Ivo Usmiani. Foto: Boris Kovacev / CROPIX
hits: 6
equity_ulaganja11-061217.jpg
Zagreb, 061217. Konferencija 'Equity ulaganja: Kreiranje vrijednosti i korporativna transformacija' u organizaciji Europske banke za obnovu i razvoj i Hrvatske udruge poslodavaca koja se odrzala u Matis baru. Na fotografiji: Vedrana Jelusic Kasic i Ivan Misetic. Foto: Boris Kovacev / CROPIX
hits: 2
equity_ulaganja10-061217.jpg
Zagreb, 061217. Konferencija 'Equity ulaganja: Kreiranje vrijednosti i korporativna transformacija' u organizaciji Europske banke za obnovu i razvoj i Hrvatske udruge poslodavaca koja se odrzala u Matis baru. Na fotografiji: Ivo Usmiani. Foto: Boris Kovacev / CROPIX
hits: 2
equity_ulaganja1-061217.jpg
Zagreb, 061217. Konferencija 'Equity ulaganja: Kreiranje vrijednosti i korporativna transformacija' u organizaciji Europske banke za obnovu i razvoj i Hrvatske udruge poslodavaca koja se odrzala u Matis baru. Na fotografiji: Emil Tedeschi. Foto: Boris Kovacev / CROPIX
hits: 1
equity_ulaganja-061217.jpg
Zagreb, 061217. Konferencija 'Equity ulaganja: Kreiranje vrijednosti i korporativna transformacija' u organizaciji Europske banke za obnovu i razvoj i Hrvatske udruge poslodavaca koja se odrzala u Matis baru. Na fotografiji: Emil Tedeschi. Foto: Boris Kovacev / CROPIX
hits: 2