Dnevni servis | Sibenik, 06.12.2017 - Predstavnici sindikata pomoraca u pocast na sve nestale pomorce bacili...
vijenac_pocast9-061217.jpg
Sibenik, 061217. Povodom blagdana Sv. Nikole u pocast na sve nestale pomorce, predstavnici sindikata pomoraca izmedju otoka Zlarina i Jadrije bacili su vijenac u more. Foto: Nikolina Vukovic Stipanicev / CROPIX
hits: 3
vijenac_pocast8-061217.jpg
Sibenik, 061217. Povodom blagdana Sv. Nikole u pocast na sve nestale pomorce, predstavnici sindikata pomoraca izmedju otoka Zlarina i Jadrije bacili su vijenac u more. Foto: Nikolina Vukovic Stipanicev / CROPIX
hits: 1
vijenac_pocast7-061217.jpg
Sibenik, 061217. Povodom blagdana Sv. Nikole u pocast na sve nestale pomorce, predstavnici sindikata pomoraca izmedju otoka Zlarina i Jadrije bacili su vijenac u more. Foto: Nikolina Vukovic Stipanicev / CROPIX
hits: 2
vijenac_pocast6-061217.jpg
Sibenik, 061217. Povodom blagdana Sv. Nikole u pocast na sve nestale pomorce, predstavnici sindikata pomoraca izmedju otoka Zlarina i Jadrije bacili su vijenac u more. Foto: Nikolina Vukovic Stipanicev / CROPIX
hits: 1
vijenac_pocast5-061217.jpg
Sibenik, 061217. Povodom blagdana Sv. Nikole u pocast na sve nestale pomorce, predstavnici sindikata pomoraca izmedju otoka Zlarina i Jadrije bacili su vijenac u more. Foto: Nikolina Vukovic Stipanicev / CROPIX
hits: 1
vijenac_pocast4-061217.jpg
Sibenik, 061217. Povodom blagdana Sv. Nikole u pocast na sve nestale pomorce, predstavnici sindikata pomoraca izmedju otoka Zlarina i Jadrije bacili su vijenac u more. Foto: Nikolina Vukovic Stipanicev / CROPIX
hits: 1
vijenac_pocast3-061217.jpg
Sibenik, 061217. Povodom blagdana Sv. Nikole u pocast na sve nestale pomorce, predstavnici sindikata pomoraca izmedju otoka Zlarina i Jadrije bacili su vijenac u more. Foto: Nikolina Vukovic Stipanicev / CROPIX
hits: 0
vijenac_pocast2-061217.jpg
Sibenik, 061217. Povodom blagdana Sv. Nikole u pocast na sve nestale pomorce, predstavnici sindikata pomoraca izmedju otoka Zlarina i Jadrije bacili su vijenac u more. Foto: Nikolina Vukovic Stipanicev / CROPIX
hits: 1
vijenac_pocast12-061217.jpg
Sibenik, 061217. Povodom blagdana Sv. Nikole u pocast na sve nestale pomorce, predstavnici sindikata pomoraca izmedju otoka Zlarina i Jadrije bacili su vijenac u more. Foto: Nikolina Vukovic Stipanicev / CROPIX
hits: 1
vijenac_pocast11-061217.jpg
Sibenik, 061217. Povodom blagdana Sv. Nikole u pocast na sve nestale pomorce, predstavnici sindikata pomoraca izmedju otoka Zlarina i Jadrije bacili su vijenac u more. Foto: Nikolina Vukovic Stipanicev / CROPIX
hits: 1
vijenac_pocast10-061217.jpg
Sibenik, 061217. Povodom blagdana Sv. Nikole u pocast na sve nestale pomorce, predstavnici sindikata pomoraca izmedju otoka Zlarina i Jadrije bacili su vijenac u more. Foto: Nikolina Vukovic Stipanicev / CROPIX
hits: 1
vijenac_pocast1-061217.jpg
Sibenik, 061217. Povodom blagdana Sv. Nikole u pocast na sve nestale pomorce, predstavnici sindikata pomoraca izmedju otoka Zlarina i Jadrije bacili su vijenac u more. Foto: Nikolina Vukovic Stipanicev / CROPIX
hits: 1