Dnevni servis | Zadar, 11.01.2018 - Prilikom obnove na Liburnskoj obali radnici naisli na ostatke nekadasnje...
bedemi_liburnska9-110118.jpg
Zadar, 110118. Prilikom radova na obnovi dijela prometnice na Liburnskoj obali, radnici su naisli na ostatke nekadasnje Mletacke utvrde. Foto: Luka Gerlanc / CROPIX
hits: 3
bedemi_liburnska8-110118.jpg
Zadar, 110118. Prilikom radova na obnovi dijela prometnice na Liburnskoj obali, radnici su naisli na ostatke nekadasnje Mletacke utvrde. Foto: Luka Gerlanc / CROPIX
hits: 4
bedemi_liburnska7-110118.jpg
Zadar, 110118. Prilikom radova na obnovi dijela prometnice na Liburnskoj obali, radnici su naisli na ostatke nekadasnje Mletacke utvrde. Foto: Luka Gerlanc / CROPIX
hits: 3
bedemi_liburnska6-110118.jpg
Zadar, 110118. Prilikom radova na obnovi dijela prometnice na Liburnskoj obali, radnici su naisli na ostatke nekadasnje Mletacke utvrde. Foto: Luka Gerlanc / CROPIX
hits: 5
bedemi_liburnska5-110118.jpg
Zadar, 110118. Prilikom radova na obnovi dijela prometnice na Liburnskoj obali, radnici su naisli na ostatke nekadasnje Mletacke utvrde. Foto: Luka Gerlanc / CROPIX
hits: 2
bedemi_liburnska4-110118.jpg
Zadar, 110118. Prilikom radova na obnovi dijela prometnice na Liburnskoj obali, radnici su naisli na ostatke nekadasnje Mletacke utvrde. Foto: Luka Gerlanc / CROPIX
hits: 3
bedemi_liburnska3-110118.jpg
Zadar, 110118. Prilikom radova na obnovi dijela prometnice na Liburnskoj obali, radnici su naisli na ostatke nekadasnje Mletacke utvrde. Foto: Luka Gerlanc / CROPIX
hits: 2
bedemi_liburnska2-110118.jpg
Zadar, 110118. Prilikom radova na obnovi dijela prometnice na Liburnskoj obali, radnici su naisli na ostatke nekadasnje Mletacke utvrde. Foto: Luka Gerlanc / CROPIX
hits: 2
bedemi_liburnska10-110118.jpg
Zadar, 110118. Prilikom radova na obnovi dijela prometnice na Liburnskoj obali, radnici su naisli na ostatke nekadasnje Mletacke utvrde. Foto: Luka Gerlanc / CROPIX
hits: 2
bedemi_liburnska1-110118.jpg
Zadar, 110118. Prilikom radova na obnovi dijela prometnice na Liburnskoj obali, radnici su naisli na ostatke nekadasnje Mletacke utvrde. Foto: Luka Gerlanc / CROPIX
hits: 2