Dnevni servis | Split, 11.01.2018 - Obiljezavanje 50 godina od umjetnicke akcije Crveni Peristil
crveni_peristil9-110118.jpg
Split, 110118. Peristil je veceras svjetlosnim efektima obojan u crveno kao uspomena na umjetnicku akciju Crveni Peristil koja se dogodila prije 50 godina kada je bila problematicna a autori su bili proganjani od strane vlasti. Foto: Paun Paunovic / CROPIX
hits: 10
crveni_peristil8-110118.jpg
Split, 110118. Peristil je veceras svjetlosnim efektima obojan u crveno kao uspomena na umjetnicku akciju Crveni Peristil koja se dogodila prije 50 godina kada je bila problematicna a autori su bili proganjani od strane vlasti. Foto: Paun Paunovic / CROPIX
hits: 1
crveni_peristil7-110118.jpg
Split, 110118. Peristil je veceras svjetlosnim efektima obojan u crveno kao uspomena na umjetnicku akciju Crveni Peristil koja se dogodila prije 50 godina kada je bila problematicna a autori su bili proganjani od strane vlasti. Foto: Paun Paunovic / CROPIX
hits: 2
crveni_peristil6-110118.jpg
Split, 110118. Peristil je veceras svjetlosnim efektima obojan u crveno kao uspomena na umjetnicku akciju Crveni Peristil koja se dogodila prije 50 godina kada je bila problematicna a autori su bili proganjani od strane vlasti. Foto: Paun Paunovic / CROPIX
hits: 1
crveni_peristil5-110118.jpg
Split, 110118. Peristil je veceras svjetlosnim efektima obojan u crveno kao uspomena na umjetnicku akciju Crveni Peristil koja se dogodila prije 50 godina kada je bila problematicna a autori su bili proganjani od strane vlasti. Foto: Paun Paunovic / CROPIX
hits: 1
crveni_peristil4-110118.jpg
Split, 110118. Peristil je veceras svjetlosnim efektima obojan u crveno kao uspomena na umjetnicku akciju Crveni Peristil koja se dogodila prije 50 godina kada je bila problematicna a autori su bili proganjani od strane vlasti. Foto: Paun Paunovic / CROPIX
hits: 2
crveni_peristil3-110118.jpg
Split, 110118. Peristil je veceras svjetlosnim efektima obojan u crveno kao uspomena na umjetnicku akciju Crveni Peristil koja se dogodila prije 50 godina kada je bila problematicna a autori su bili proganjani od strane vlasti. Foto: Paun Paunovic / CROPIX
hits: 1
crveni_peristil2-110118.jpg
Split, 110118. Peristil je veceras svjetlosnim efektima obojan u crveno kao uspomena na umjetnicku akciju Crveni Peristil koja se dogodila prije 50 godina kada je bila problematicna a autori su bili proganjani od strane vlasti. Foto: Paun Paunovic / CROPIX
hits: 1
crveni_peristil14-110118.jpg
Split, 110118. Peristil je veceras svjetlosnim efektima obojan u crveno kao uspomena na umjetnicku akciju Crveni Peristil koja se dogodila prije 50 godina kada je bila problematicna a autori su bili proganjani od strane vlasti. Foto: Paun Paunovic / CROPIX
hits: 1
crveni_peristil13-110118.jpg
Split, 110118. Peristil je veceras svjetlosnim efektima obojan u crveno kao uspomena na umjetnicku akciju Crveni Peristil koja se dogodila prije 50 godina kada je bila problematicna a autori su bili proganjani od strane vlasti. Foto: Paun Paunovic / CROPIX
hits: 1
crveni_peristil12-110118.jpg
Split, 110118. Peristil je veceras svjetlosnim efektima obojan u crveno kao uspomena na umjetnicku akciju Crveni Peristil koja se dogodila prije 50 godina kada je bila problematicna a autori su bili proganjani od strane vlasti. Foto: Paun Paunovic / CROPIX
hits: 4
crveni_peristil11-110118.jpg
Split, 110118. Peristil je veceras svjetlosnim efektima obojan u crveno kao uspomena na umjetnicku akciju Crveni Peristil koja se dogodila prije 50 godina kada je bila problematicna a autori su bili proganjani od strane vlasti. Foto: Paun Paunovic / CROPIX
hits: 2
crveni_peristil1-110118.jpg
Split, 110118. Peristil je veceras svjetlosnim efektima obojan u crveno kao uspomena na umjetnicku akciju Crveni Peristil koja se dogodila prije 50 godina kada je bila problematicna a autori su bili proganjani od strane vlasti. Foto: Paun Paunovic / CROPIX
hits: 2