Dnevni servis | Zadar, 13.02.2018 - Sirijske izbjeglice krenule u osnovnu skolu na Vostarnicu
sirijci9-130218.jpg
Zadar, 130218. Jucer su sirijska djeca krenula u zadarsku osnovnu skolu Sime Budinica na Vostarnici i tako je pocela njihova integracija u drustvo. Djeca su dio skupine od 40 izbjeglica koji su u sijecnju stigli u Zadar u okviru Vladina pilot projekta integracije 150 izbjeglica u hrvatsko drustvo. Na fotografiji: prevoditelj Said Alhamad. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 2
sirijci8-130218.jpg
Zadar, 130218. Jucer su sirijska djeca krenula u zadarsku osnovnu skolu Sime Budinica na Vostarnici i tako je pocela njihova integracija u drustvo. Djeca su dio skupine od 40 izbjeglica koji su u sijecnju stigli u Zadar u okviru Vladina pilot projekta integracije 150 izbjeglica u hrvatsko drustvo. Na fotografiji: Lilaf Horo. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 4
sirijci7-130218.jpg
Zadar, 130218. Jucer su sirijska djeca krenula u zadarsku osnovnu skolu Sime Budinica na Vostarnici i tako je pocela njihova integracija u drustvo. Djeca su dio skupine od 40 izbjeglica koji su u sijecnju stigli u Zadar u okviru Vladina pilot projekta integracije 150 izbjeglica u hrvatsko drustvo. Na fotografiji: Lilaf Horo. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 2
sirijci6-130218.jpg
Zadar, 130218. Jucer su sirijska djeca krenula u zadarsku osnovnu skolu Sime Budinica na Vostarnici i tako je pocela njihova integracija u drustvo. Djeca su dio skupine od 40 izbjeglica koji su u sijecnju stigli u Zadar u okviru Vladina pilot projekta integracije 150 izbjeglica u hrvatsko drustvo. Na fotografiji: uciteljica Matea Jurjevic. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 2
sirijci5-130218.jpg
Zadar, 130218. Jucer su sirijska djeca krenula u zadarsku osnovnu skolu Sime Budinica na Vostarnici i tako je pocela njihova integracija u drustvo. Djeca su dio skupine od 40 izbjeglica koji su u sijecnju stigli u Zadar u okviru Vladina pilot projekta integracije 150 izbjeglica u hrvatsko drustvo. Na fotografiji: (s lijeva) Hasan, Mohamad i Lilaf Horo. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 2
sirijci4-130218.jpg
Zadar, 130218. Jucer su sirijska djeca krenula u zadarsku osnovnu skolu Sime Budinica na Vostarnici i tako je pocela njihova integracija u drustvo. Djeca su dio skupine od 40 izbjeglica koji su u sijecnju stigli u Zadar u okviru Vladina pilot projekta integracije 150 izbjeglica u hrvatsko drustvo. Na fotografiji: (s lijeva) Hasan, Mohamad i Lilaf Horo. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 2
sirijci3-130218.jpg
Zadar, 130218. Jucer su sirijska djeca krenula u zadarsku osnovnu skolu Sime Budinica na Vostarnici i tako je pocela njihova integracija u drustvo. Djeca su dio skupine od 40 izbjeglica koji su u sijecnju stigli u Zadar u okviru Vladina pilot projekta integracije 150 izbjeglica u hrvatsko drustvo. Na fotografiji: Osnovna skola Sime Budinica. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 1
sirijci2-130218.jpg
Zadar, 130218. Jucer su sirijska djeca krenula u zadarsku osnovnu skolu Sime Budinica na Vostarnici i tako je pocela njihova integracija u drustvo. Djeca su dio skupine od 40 izbjeglica koji su u sijecnju stigli u Zadar u okviru Vladina pilot projekta integracije 150 izbjeglica u hrvatsko drustvo. Na fotografiji: Riad i Ajman Hami. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 2
sirijci18-130218.jpg
Zadar, 130218. Jucer su sirijska djeca krenula u zadarsku osnovnu skolu Sime Budinica na Vostarnici i tako je pocela njihova integracija u drustvo. Djeca su dio skupine od 40 izbjeglica koji su u sijecnju stigli u Zadar u okviru Vladina pilot projekta integracije 150 izbjeglica u hrvatsko drustvo. Na fotografiji: Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 2
sirijci17-130218.jpg
Zadar, 130218. Jucer su sirijska djeca krenula u zadarsku osnovnu skolu Sime Budinica na Vostarnici i tako je pocela njihova integracija u drustvo. Djeca su dio skupine od 40 izbjeglica koji su u sijecnju stigli u Zadar u okviru Vladina pilot projekta integracije 150 izbjeglica u hrvatsko drustvo. Na fotografiji: Osnovna skola Sime Budinica. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 1
sirijci16-130218.jpg
Zadar, 130218. Jucer su sirijska djeca krenula u zadarsku osnovnu skolu Sime Budinica na Vostarnici i tako je pocela njihova integracija u drustvo. Djeca su dio skupine od 40 izbjeglica koji su u sijecnju stigli u Zadar u okviru Vladina pilot projekta integracije 150 izbjeglica u hrvatsko drustvo. Na fotografiji: kooordinatorica Antea Kolega. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 2
sirijci15-130218.jpg
Zadar, 130218. Jucer su sirijska djeca krenula u zadarsku osnovnu skolu Sime Budinica na Vostarnici i tako je pocela njihova integracija u drustvo. Djeca su dio skupine od 40 izbjeglica koji su u sijecnju stigli u Zadar u okviru Vladina pilot projekta integracije 150 izbjeglica u hrvatsko drustvo. Na fotografiji: (s lijeva) Lilaf, Hasan i Mohamad Horo. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 2
sirijci14-130218.jpg
Zadar, 130218. Jucer su sirijska djeca krenula u zadarsku osnovnu skolu Sime Budinica na Vostarnici i tako je pocela njihova integracija u drustvo. Djeca su dio skupine od 40 izbjeglica koji su u sijecnju stigli u Zadar u okviru Vladina pilot projekta integracije 150 izbjeglica u hrvatsko drustvo. Na fotografiji: uciteljica Matea Jurjevic. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 2
sirijci13-130218.jpg
Zadar, 130218. Jucer su sirijska djeca krenula u zadarsku osnovnu skolu Sime Budinica na Vostarnici i tako je pocela njihova integracija u drustvo. Djeca su dio skupine od 40 izbjeglica koji su u sijecnju stigli u Zadar u okviru Vladina pilot projekta integracije 150 izbjeglica u hrvatsko drustvo. Na fotografiji: Lilaf Horo. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 1
sirijci12-130218.jpg
Zadar, 130218. Jucer su sirijska djeca krenula u zadarsku osnovnu skolu Sime Budinica na Vostarnici i tako je pocela njihova integracija u drustvo. Djeca su dio skupine od 40 izbjeglica koji su u sijecnju stigli u Zadar u okviru Vladina pilot projekta integracije 150 izbjeglica u hrvatsko drustvo. Na fotografiji: Mohamad Horo. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 1
sirijci11-130218.jpg
Zadar, 130218. Jucer su sirijska djeca krenula u zadarsku osnovnu skolu Sime Budinica na Vostarnici i tako je pocela njihova integracija u drustvo. Djeca su dio skupine od 40 izbjeglica koji su u sijecnju stigli u Zadar u okviru Vladina pilot projekta integracije 150 izbjeglica u hrvatsko drustvo. Na fotografiji: (s lijeva) Hasan Horo. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 2
sirijci10-130218.jpg
Zadar, 130218. Jucer su sirijska djeca krenula u zadarsku osnovnu skolu Sime Budinica na Vostarnici i tako je pocela njihova integracija u drustvo. Djeca su dio skupine od 40 izbjeglica koji su u sijecnju stigli u Zadar u okviru Vladina pilot projekta integracije 150 izbjeglica u hrvatsko drustvo. Na fotografiji: (s lijeva) Hasan Horo. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 2
sirijci1-130218.jpg
Zadar, 130218. Jucer su sirijska djeca krenula u zadarsku osnovnu skolu Sime Budinica na Vostarnici i tako je pocela njihova integracija u drustvo. Djeca su dio skupine od 40 izbjeglica koji su u sijecnju stigli u Zadar u okviru Vladina pilot projekta integracije 150 izbjeglica u hrvatsko drustvo. Na fotografiji: Riad i Ajman Hami. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 3
sirijci-130218.jpg
Zadar, 130218. Jucer su sirijska djeca krenula u zadarsku osnovnu skolu Sime Budinica na Vostarnici i tako je pocela njihova integracija u drustvo. Djeca su dio skupine od 40 izbjeglica koji su u sijecnju stigli u Zadar u okviru Vladina pilot projekta integracije 150 izbjeglica u hrvatsko drustvo. Na fotografiji: Fadel i Jinan Abdulrahman. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 4