Dnevni servis | Karlovac, 12.3.2018 - Gradnjom nasipa od boks-barijera Karlovcani se pripremaju za izlijevanje...
karlovac_poplava16-20318.jpg
Karlovac, 120318. Gradnjom nasipa boks barijerama Karlovcani se pripremaju za izlijevanje rijeka, u pomoc su pristigli i pripadnici HV-a. Foto: Mario Pusic / Cropix
hits: 3
karlovac_poplava15-20318.jpg
Karlovac, 120318. Gradnjom nasipa boks barijerama Karlovcani se pripremaju za izlijevanje rijeka, u pomoc su pristigli i pripadnici HV-a. Na fotografiji: Kupa centar. Foto: Mario Pusic / Cropix
hits: 1
karlovac_poplava14-20318.jpg
Karlovac, 120318. Gradnjom nasipa boks barijerama Karlovcani se pripremaju za izlijevanje rijeka, u pomoc su pristigli i pripadnici HV-a. Na fotografiji: Korana - centar. Foto: Mario Pusic / Cropix
hits: 1
karlovac_poplava13-20318.jpg
Karlovac, 120318. Gradnjom nasipa boks barijerama Karlovcani se pripremaju za izlijevanje rijeka, u pomoc su pristigli i pripadnici HV-a. Na fotografiji: Mostanje. Foto: Mario Pusic / Cropix
hits: 1
karlovac_poplava9-120318.jpg
Karlovac, 120318. Gradnjom nasipa boks barijerama Karlovcani se pripremaju za izlijevanje rijeka, u pomoc su pristigli i pripadnici HV-a. Na fotografiji: Logoriste. Foto: Mario Pusic / Cropix
hits: 4
karlovac_poplava8-120318.jpg
Karlovac, 120318. Gradnjom nasipa boks barijerama Karlovcani se pripremaju za izlijevanje rijeka, u pomoc su pristigli i pripadnici HV-a. Na fotografiji: Logoriste. Foto: Mario Pusic / Cropix
hits: 2
karlovac_poplava7-20318.jpg
Karlovac, 120318. Gradnjom nasipa boks barijerama Karlovcani se pripremaju za izlijevanje rijeka, u pomoc su pristigli i pripadnici HV-a. Na fotografiji: Logoriste. Foto: Mario Pusic / Cropix
hits: 1
karlovac_poplava6-20318.jpg
Karlovac, 120318. Gradnjom nasipa boks barijerama Karlovcani se pripremaju za izlijevanje rijeka, u pomoc su pristigli i pripadnici HV-a. Na fotografiji: Logoriste. Foto: Mario Pusic / Cropix
hits: 2
karlovac_poplava12-20318.jpg
Karlovac, 120318. Gradnjom nasipa boks barijerama Karlovcani se pripremaju za izlijevanje rijeka, u pomoc su pristigli i pripadnici HV-a. Na fotografiji: Mostanje. Foto: Mario Pusic / Cropix
hits: 1
karlovac_poplava11-20318.jpg
Karlovac, 120318. Gradnjom nasipa boks barijerama Karlovcani se pripremaju za izlijevanje rijeka, u pomoc su pristigli i pripadnici HV-a. Na fotografiji: Mostanje, vojnici grade zecji nasip. Foto: Mario Pusic / Cropix
hits: 1
karlovac_poplava10-120318.jpg
Karlovac, 120318. Gradnjom nasipa boks barijerama Karlovcani se pripremaju za izlijevanje rijeka, u pomoc su pristigli i pripadnici HV-a. Na fotografiji: Mostanje, vojnici grade zecji nasip. Foto: Mario Pusic / Cropix
hits: 2
karlovac_poplava5-20318.jpg
Karlovac, 120318. Gradnjom nasipa boks barijerama Karlovcani se pripremaju za izlijevanje rijeka, u pomoc su pristigli i pripadnici HV-a. Na fotografiji: Logoriste. Foto: Mario Pusic / Cropix
hits: 1
karlovac_poplava4-20318.jpg
Karlovac, 120318. Gradnjom nasipa boks barijerama Karlovcani se pripremaju za izlijevanje rijeka, u pomoc su pristigli i pripadnici HV-a. Na fotografiji: Logoriste. Foto: Mario Pusic / Cropix
hits: 2
karlovac_poplava3-20318.jpg
Karlovac, 120318. Gradnjom nasipa boks barijerama Karlovcani se pripremaju za izlijevanje rijeka, u pomoc su pristigli i pripadnici HV-a. Na fotografiji: Logoriste. Foto: Mario Pusic / Cropix
hits: 1
karlovac_poplava2-20318.jpg
Karlovac, 120318. Gradnjom nasipa boks barijerama Karlovcani se pripremaju za izlijevanje rijeka, u pomoc su pristigli i pripadnici HV-a. Na fotografiji: Logoriste. Foto: Mario Pusic / Cropix
hits: 3
karlovac_poplava120318.jpg
Karlovac, 120318. Gradnjom nasipa boks barijerama Karlovcani se pripremaju za izlijevanje rijeka, u pomoc su pristigli i pripadnici HV-a. Na fotografiji: Logoriste. Foto: Mario Pusic / Cropix
hits: 1
karlovac_poplava1-120318.jpg
Karlovac, 120318. Gradnjom nasipa boks barijerama Karlovcani se pripremaju za izlijevanje rijeka, u pomoc su pristigli i pripadnici HV-a. Na fotografiji: Logoriste. Foto: Mario Pusic / Cropix
hits: 8