Dnevni servis | Rijeka, 12.03.2018 - Veleposlanik SAD-a, Robert Kohorst posjetio brodogradiliste Viktor Lenac
americki_veleposlanik9-120318.jpg
Rijeka, 120318. Novi Americki Veleposlanik g. Robert Kohorst posjetio brodogradiliste Viktor Lenac, tom prigodom obisao je posadu americkog ratnog broda USNS Trenton, koji je trenutno na remontu. Na fotografiji: Robert Kohorst i Susan Orsini, kapetanica USNS Trenton. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 3
americki_veleposlanik8-120318.jpg
Rijeka, 120318. Novi Americki Veleposlanik g. Robert Kohorst posjetio brodogradiliste Viktor Lenac, tom prigodom obisao je posadu americkog ratnog broda USNS Trenton, koji je trenutno na remontu. Na fotografiji: Robert Kohorst, Americki Veleposlanik. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 1
americki_veleposlanik7-120318.jpg
Rijeka, 120318. Novi Americki Veleposlanik g. Robert Kohorst posjetio brodogradiliste Viktor Lenac, tom prigodom obisao je posadu americkog ratnog broda USNS Trenton, koji je trenutno na remontu. Na fotografiji: oblizaka. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 1
americki_veleposlanik6-120318.jpg
Rijeka, 120318. Novi Americki Veleposlanik g. Robert Kohorst posjetio brodogradiliste Viktor Lenac, tom prigodom obisao je posadu americkog ratnog broda USNS Trenton, koji je trenutno na remontu. Na fotografiji: Robert Kohorst i Aljosa Pavelin. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 3
americki_veleposlanik5-120318.jpg
Rijeka, 120318. Novi Americki Veleposlanik g. Robert Kohorst posjetio brodogradiliste Viktor Lenac, tom prigodom obisao je posadu americkog ratnog broda USNS Trenton, koji je trenutno na remontu. Na fotografiji: Robert Kohorst, Americki Veleposlanik. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 1
americki_veleposlanik4-120318.jpg
Rijeka, 120318. Novi Americki Veleposlanik g. Robert Kohorst posjetio brodogradiliste Viktor Lenac, tom prigodom obisao je posadu americkog ratnog broda USNS Trenton, koji je trenutno na remontu. Na fotografiji: Robert Kohorst, Americki Veleposlanik. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 1
americki_veleposlanik3-120318.jpg
Rijeka, 120318. Novi Americki Veleposlanik g. Robert Kohorst posjetio brodogradiliste Viktor Lenac, tom prigodom obisao je posadu americkog ratnog broda USNS Trenton, koji je trenutno na remontu. Na fotografiji: Robert Kohorst, Americki Veleposlanik. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 1
americki_veleposlanik2-120318.jpg
Rijeka, 120318. Novi Americki Veleposlanik g. Robert Kohorst posjetio brodogradiliste Viktor Lenac, tom prigodom obisao je posadu americkog ratnog broda USNS Trenton, koji je trenutno na remontu. Na fotografiji: Robert Kohorst i Aljosa Pavelin. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 1
americki_veleposlanik19-120318.jpg
Rijeka, 120318. Novi Americki Veleposlanik g. Robert Kohorst posjetio brodogradiliste Viktor Lenac, tom prigodom obisao je posadu americkog ratnog broda USNS Trenton, koji je trenutno na remontu. Na fotografiji: Americki ratni brod USNS Trenton. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 3
americki_veleposlanik18-120318.jpg
Rijeka, 120318. Novi Americki Veleposlanik g. Robert Kohorst posjetio brodogradiliste Viktor Lenac, tom prigodom obisao je posadu americkog ratnog broda USNS Trenton, koji je trenutno na remontu. Na fotografiji: Americki ratni brod USNS Trenton. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 1
americki_veleposlanik17-120318.jpg
Rijeka, 120318. Novi Americki Veleposlanik g. Robert Kohorst posjetio brodogradiliste Viktor Lenac, tom prigodom obisao je posadu americkog ratnog broda USNS Trenton, koji je trenutno na remontu. Na fotografiji: oblizaka. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 1
americki_veleposlanik16-120318.jpg
Rijeka, 120318. Novi Americki Veleposlanik g. Robert Kohorst posjetio brodogradiliste Viktor Lenac, tom prigodom obisao je posadu americkog ratnog broda USNS Trenton, koji je trenutno na remontu. Na fotografiji: oblizaka. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 1
americki_veleposlanik15-120318.jpg
Rijeka, 120318. Novi Americki Veleposlanik g. Robert Kohorst posjetio brodogradiliste Viktor Lenac, tom prigodom obisao je posadu americkog ratnog broda USNS Trenton, koji je trenutno na remontu. Na fotografiji: oblizaka. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 2
americki_veleposlanik14-120318.jpg
Rijeka, 120318. Novi Americki Veleposlanik g. Robert Kohorst posjetio brodogradiliste Viktor Lenac, tom prigodom obisao je posadu americkog ratnog broda USNS Trenton, koji je trenutno na remontu. Na fotografiji: Robert Kohorst, Americki Veleposlanik. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 1
americki_veleposlanik13-120318.jpg
Rijeka, 120318. Novi Americki Veleposlanik g. Robert Kohorst posjetio brodogradiliste Viktor Lenac, tom prigodom obisao je posadu americkog ratnog broda USNS Trenton, koji je trenutno na remontu. Na fotografiji: Robert Kohorst, Americki Veleposlanik. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 1
americki_veleposlanik12-120318.jpg
Rijeka, 120318. Novi Americki Veleposlanik g. Robert Kohorst posjetio brodogradiliste Viktor Lenac, tom prigodom obisao je posadu americkog ratnog broda USNS Trenton, koji je trenutno na remontu. Na fotografiji: Susan Orsini, kapetan broda USNS Trenton. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 1
americki_veleposlanik11-120318.jpg
Rijeka, 120318. Novi Americki Veleposlanik g. Robert Kohorst posjetio brodogradiliste Viktor Lenac, tom prigodom obisao je posadu americkog ratnog broda USNS Trenton, koji je trenutno na remontu. Na fotografiji: suhi dok na kojem se vrsi remont. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 1
americki_veleposlanik10-120318.jpg
Rijeka, 120318. Novi Americki Veleposlanik g. Robert Kohorst posjetio brodogradiliste Viktor Lenac, tom prigodom obisao je posadu americkog ratnog broda USNS Trenton, koji je trenutno na remontu. Na fotografiji: Robert Kohorst i Susan Orsini, kapetanica USNS Trenton. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 4
americki_veleposlanik1-120318.jpg
Rijeka, 120318. Novi Americki Veleposlanik g. Robert Kohorst posjetio brodogradiliste Viktor Lenac, tom prigodom obisao je posadu americkog ratnog broda USNS Trenton, koji je trenutno na remontu. Na fotografiji: Robert Kohorst i Aljosa Pavelin. Foto: Matija Djanjesic / CROPIX
hits: 5