Dnevni servis | Zadar, 12.03.2018 - Zapoceli radovi na uredjenju okolisa trgovackog centra Supernova
supernova_okolis6-120318.jpg
Zadar, 120318. Trgovacki centar Supernova 22.03. otvara novi dio centra, a sadnjom palmi, maslina i velikog broja raznih manjih sadnica zapoceli su radovi na uredjenju okolisa. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 8
supernova_okolis5-120318.jpg
Zadar, 120318. Trgovacki centar Supernova 22.03. otvara novi dio centra, a sadnjom palmi, maslina i velikog broja raznih manjih sadnica zapoceli su radovi na uredjenju okolisa. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 2
supernova_okolis4-120318.jpg
Zadar, 120318. Trgovacki centar Supernova 22.03. otvara novi dio centra, a sadnjom palmi, maslina i velikog broja raznih manjih sadnica zapoceli su radovi na uredjenju okolisa. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 1
supernova_okolis3-120318.jpg
Zadar, 120318. Trgovacki centar Supernova 22.03. otvara novi dio centra, a sadnjom palmi, maslina i velikog broja raznih manjih sadnica zapoceli su radovi na uredjenju okolisa. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 1
supernova_okolis2-120318.jpg
Zadar, 120318. Trgovacki centar Supernova 22.03. otvara novi dio centra, a sadnjom palmi, maslina i velikog broja raznih manjih sadnica zapoceli su radovi na uredjenju okolisa. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 1
supernova_okolis1-120318.jpg
Zadar, 120318. Trgovacki centar Supernova 22.03. otvara novi dio centra, a sadnjom palmi, maslina i velikog broja raznih manjih sadnica zapoceli su radovi na uredjenju okolisa. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 2
supernova_okolis-120318.jpg
Zadar, 120318. Trgovacki centar Supernova 22.03. otvara novi dio centra, a sadnjom palmi, maslina i velikog broja raznih manjih sadnica zapoceli su radovi na uredjenju okolisa. Foto: Jure Miskovic / CROPIX
hits: 4