Dnevni servis | Osijek, 13.03.2018 - Vodostaj rijeke Drave kod Osijeka u porastu
vodostaj_drava-130318-9.jpg
Osijek, 130318. Zbog otapanja snijega vodostaj rijeke Drave kod Osijeka je u porastu. Vodostaj iznosi 177 cm a pri visini vodostaja od 200 cm pocinje pripremno stanje od polave. Na fotografiji: rijeka Drava kod Osijeka. Pas Bel pronasao je zabavu za sebe na rijeci Dravi koja zbog rasta vodostaja nosi sa sobom drva. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 1
vodostaj_drava-130318-8.jpg
Osijek, 130318. Zbog otapanja snijega vodostaj rijeke Drave kod Osijeka je u porastu. Vodostaj iznosi 177 cm a pri visini vodostaja od 200 cm pocinje pripremno stanje od polave. Na fotografiji: rijeka Drava kod Osijeka. Zbog porasta vodostaja Drava sa sobom i razne naplavine, drva, granje, plasticni i ostali otpad. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 0
vodostaj_drava-130318-7.jpg
Osijek, 130318. Zbog otapanja snijega vodostaj rijeke Drave kod Osijeka je u porastu. Vodostaj iznosi 177 cm a pri visini vodostaja od 200 cm pocinje pripremno stanje od polave. Na fotografiji: rijeka Drava kod Osijeka. Zbog porasta vodostaja Drava sa sobom i razne naplavine, drva, granje, plasticni i ostali otpad. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 1
vodostaj_drava-130318-5.jpg
Osijek, 130318. Zbog otapanja snijega vodostaj rijeke Drave kod Osijeka je u porastu. Vodostaj iznosi 177 cm a pri visini vodostaja od 200 cm pocinje pripremno stanje od polave. Na fotografiji: rijeka Drava kod Osijeka. Zbog porasta vodostaja Drava sa sobom i razne naplavine, drva, granje, plasticni i ostali otpad. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 2
vodostaj_drava-130318-2.jpg
Osijek, 130318. Zbog otapanja snijega vodostaj rijeke Drave kod Osijeka je u porastu. Vodostaj iznosi 177 cm a pri visini vodostaja od 200 cm pocinje pripremno stanje od polave. Na fotografiji: rijeka Drava kod Osijeka. Zbog porasta vodostaja Drava sa sobom i razne naplavine, drva, granje, plasticni i ostali otpad. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 0
vodostaj_drava-130318-19.jpg
Osijek, 130318. Zbog otapanja snijega vodostaj rijeke Drave kod Osijeka je u porastu. Vodostaj iznosi 177 cm a pri visini vodostaja od 200 cm pocinje pripremno stanje od polave. Na fotografiji: rijeka Drava kod Osijeka. Zbog porasta vodostaja Drava sa sobom i razne naplavine, drva, granje, plasticni i ostali otpad. Hladnjak koji pluta Dravom. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 0
vodostaj_drava-130318-18.jpg
Osijek, 130318. Zbog otapanja snijega vodostaj rijeke Drave kod Osijeka je u porastu. Vodostaj iznosi 177 cm a pri visini vodostaja od 200 cm pocinje pripremno stanje od polave. Na fotografiji: rijeka Drava kod Osijeka. Zbog porasta vodostaja Drava sa sobom i razne naplavine, drva, granje, plasticni i ostali otpad. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 0
vodostaj_drava-130318-17.jpg
Osijek, 130318. Zbog otapanja snijega vodostaj rijeke Drave kod Osijeka je u porastu. Vodostaj iznosi 177 cm a pri visini vodostaja od 200 cm pocinje pripremno stanje od polave. Na fotografiji: rijeka Drava kod Osijeka. Zbog porasta vodostaja Drava sa sobom i razne naplavine, drva, granje, plasticni i ostali otpad. Hladnjak koji pluta Dravom. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 0
vodostaj_drava-130318-15.jpg
Osijek, 130318. Zbog otapanja snijega vodostaj rijeke Drave kod Osijeka je u porastu. Vodostaj iznosi 177 cm a pri visini vodostaja od 200 cm pocinje pripremno stanje od polave. Na fotografiji: rijeka Drava kod Osijeka. Zbog porasta vodostaja Drava sa sobom i razne naplavine, drva, granje, plasticni i ostali otpad. Hladnjak koji pluta Dravom. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 0
vodostaj_drava-130318-14.jpg
Osijek, 130318. Zbog otapanja snijega vodostaj rijeke Drave kod Osijeka je u porastu. Vodostaj iznosi 177 cm a pri visini vodostaja od 200 cm pocinje pripremno stanje od polave. Na fotografiji: rijeka Drava kod Osijeka. Pas Bel pronasao je zabavu za sebe na rijeci Dravi koja zbog rasta vodostaja nosi sa sobom drva. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 0
vodostaj_drava-130318-13.jpg
Osijek, 130318. Zbog otapanja snijega vodostaj rijeke Drave kod Osijeka je u porastu. Vodostaj iznosi 177 cm a pri visini vodostaja od 200 cm pocinje pripremno stanje od polave. Na fotografiji: rijeka Drava kod Osijeka. Pas Bel pronasao je zabavu za sebe na rijeci Dravi koja zbog rasta vodostaja nosi sa sobom drva. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 1
vodostaj_drava-130318-12.jpg
Osijek, 130318. Zbog otapanja snijega vodostaj rijeke Drave kod Osijeka je u porastu. Vodostaj iznosi 177 cm a pri visini vodostaja od 200 cm pocinje pripremno stanje od polave. Na fotografiji: rijeka Drava kod Osijeka. Pas Bel pronasao je zabavu za sebe na rijeci Dravi koja zbog rasta vodostaja nosi sa sobom drva. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 0
vodostaj_drava-130318-11.jpg
Osijek, 130318. Zbog otapanja snijega vodostaj rijeke Drave kod Osijeka je u porastu. Vodostaj iznosi 177 cm a pri visini vodostaja od 200 cm pocinje pripremno stanje od polave. Na fotografiji: rijeka Drava kod Osijeka. Pas Bel pronasao je zabavu za sebe na rijeci Dravi koja zbog rasta vodostaja nosi sa sobom drva. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 0
vodostaj_drava-130318-10.jpg
Osijek, 130318. Zbog otapanja snijega vodostaj rijeke Drave kod Osijeka je u porastu. Vodostaj iznosi 177 cm a pri visini vodostaja od 200 cm pocinje pripremno stanje od polave. Na fotografiji: rijeka Drava kod Osijeka. Pas Bel pronasao je zabavu za sebe na rijeci Dravi koja zbog rasta vodostaja nosi sa sobom drva. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 0
vodostaj_drava-130318-1.jpg
Osijek, 130318. Zbog otapanja snijega vodostaj rijeke Drave kod Osijeka je u porastu. Vodostaj iznosi 177 cm a pri visini vodostaja od 200 cm pocinje pripremno stanje od polave. Na fotografiji: rijeka Drava kod Osijeka. Zbog porasta vodostaja Drava sa sobom i razne naplavine, drva, granje, plasticni i ostali otpad. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 1