Dnevni servis | Hvar, 15.05.2018 - 150. obljetnica organiziranog turizma u Hvaru
hvar_sjednica11-150518.jpg
Hvar, 150518. Grad Hvar ove godine slavi 150. obljetnicu organiziranog turizma. Tom prilikom grad nudi bogatu ponu kulturnih i drustvenih dogadjanja. Na fotografiji: otvorenje izlozbe. Foto: Ante Cizmic / CROPIX
hits: 5
hvar_pripreme-150518.jpg
Hvar, 150518. Grad Hvar ove godine slavi 150. obljetnicu organiziranog turizma. Tom prilikom grad nudi bogatu ponu kulturnih i drustvenih dogadjanja. Na fotografiji: pripreme za danasnja dogadjanja. Foto: Ante Cizmic / CROPIX
hits: 1
hvar_izlozba9-150518.jpg
Hvar, 150518. Grad Hvar ove godine slavi 150. obljetnicu organiziranog turizma. Tom prilikom grad nudi bogatu ponu kulturnih i drustvenih dogadjanja. Na fotografiji: otvorenje izlozbe. Foto: Ante Cizmic / CROPIX
hits: 2
hvar_izlozba8-150518.jpg
Hvar, 150518. Grad Hvar ove godine slavi 150. obljetnicu organiziranog turizma. Tom prilikom grad nudi bogatu ponu kulturnih i drustvenih dogadjanja. Na fotografiji: otvorenje izlozbe. Foto: Ante Cizmic / CROPIX
hits: 1
hvar_izlozba7-150518.jpg
Hvar, 150518. Grad Hvar ove godine slavi 150. obljetnicu organiziranog turizma. Tom prilikom grad nudi bogatu ponu kulturnih i drustvenih dogadjanja. Na fotografiji: otvorenje izlozbe, ministar Gari Cappelli. Foto: Ante Cizmic / CROPIX
hits: 2
hvar_izlozba6-150518.jpg
Hvar, 150518. Grad Hvar ove godine slavi 150. obljetnicu organiziranog turizma. Tom prilikom grad nudi bogatu ponu kulturnih i drustvenih dogadjanja. Na fotografiji: otvorenje izlozbe, ninistar Gari Cappelli. Foto: Ante Cizmic / CROPIX
hits: 1
hvar_izlozba5-150518.jpg
Hvar, 150518. Grad Hvar ove godine slavi 150. obljetnicu organiziranog turizma. Tom prilikom grad nudi bogatu ponu kulturnih i drustvenih dogadjanja. Na fotografiji: otvorenje izlozbe, ministar Gari Cappelli. Foto: Ante Cizmic / CROPIX
hits: 2
hvar_izlozba4-150518.jpg
Hvar, 150518. Grad Hvar ove godine slavi 150. obljetnicu organiziranog turizma. Tom prilikom grad nudi bogatu ponu kulturnih i drustvenih dogadjanja. Na fotografiji: otvorenje izlozbe. Foto: Ante Cizmic / CROPIX
hits: 2
hvar_izlozba3-150518.jpg
Hvar, 150518. Grad Hvar ove godine slavi 150. obljetnicu organiziranog turizma. Tom prilikom grad nudi bogatu ponu kulturnih i drustvenih dogadjanja. Na fotografiji: otvorenje izlozbe. Foto: Ante Cizmic / CROPIX
hits: 1
hvar_izlozba2-150518.jpg
Hvar, 150518. Grad Hvar ove godine slavi 150. obljetnicu organiziranog turizma. Tom prilikom grad nudi bogatu ponu kulturnih i drustvenih dogadjanja. Na fotografiji: otvorenje izlozbe. Foto: Ante Cizmic / CROPIX
hits: 2
hvar_izlozba1-150518.jpg
Hvar, 150518. Grad Hvar ove godine slavi 150. obljetnicu organiziranog turizma. Tom prilikom grad nudi bogatu ponu kulturnih i drustvenih dogadjanja. Na fotografiji: otvorenje izlozbe. Foto: Ante Cizmic / CROPIX
hits: 1
hvar_turizam6-150518.jpg
Hvar, 150518. Grad Hvar ove godine slavi 150. obljetnicu organiziranog turizma. Tom prilikom grad nudi bogatu ponu kulturnih i drustvenih dogadjanja. Na fotografiji: pripreme za danasnja dogadjanja Foto: Ante Cizmic / CROPIX
hits: 3
hvar_turizam5-150518.jpg
Hvar, 150518. Grad Hvar ove godine slavi 150. obljetnicu organiziranog turizma. Tom prilikom grad nudi bogatu ponu kulturnih i drustvenih dogadjanja. Na fotografiji: pripreme za danasnja dogadjanja Foto: Ante Cizmic / CROPIX
hits: 2
hvar_turizam4-150518.jpg
Hvar, 150518. Grad Hvar ove godine slavi 150. obljetnicu organiziranog turizma. Tom prilikom grad nudi bogatu ponu kulturnih i drustvenih dogadjanja. Na fotografiji: pripreme za danasnja dogadjanja Foto: Ante Cizmic / CROPIX
hits: 1
hvar_turizam3-150518.jpg
Hvar, 150518. Grad Hvar ove godine slavi 150. obljetnicu organiziranog turizma. Tom prilikom grad nudi bogatu ponu kulturnih i drustvenih dogadjanja. Na fotografiji: pripreme za danasnja dogadjanja Foto: Ante Cizmic / CROPIX
hits: 2
hvar_turizam2-150518.jpg
Hvar, 150518. Grad Hvar ove godine slavi 150. obljetnicu organiziranog turizma. Tom prilikom grad nudi bogatu ponu kulturnih i drustvenih dogadjanja. Na fotografiji: pripreme za danasnja dogadjanja Foto: Ante Cizmic / CROPIX
hits: 1
hvar_turizam1-150518.jpg
Hvar, 150518. Grad Hvar ove godine slavi 150. obljetnicu organiziranog turizma. Tom prilikom grad nudi bogatu ponu kulturnih i drustvenih dogadjanja. Na fotografiji: pripreme za danasnja dogadjanja Foto: Ante Cizmic / CROPIX
hits: 3