Dnevni servis | Makarska, 16.05.2018 - Prosvjed makarskih ekologa ispred zgrade gradske uprave
prosvjed_makarska9-160518.jpg
Makarska, 160518 Prosvjed koji su ispred zgrade gradske uprave odrzali ekoloski osvijesteni makarani okupljeni u gradjansku inicijativu SOSejava koji se protive odluci gradskih vlasti da se dio park sume Osejava pretvori u sportsko-rekreativnu zonu. Prosvijed se odrzava za vrijeme odrzavanja sjednice Gradskog vijeca Makrske na kojoj se jedna od tocaka odnosi na park sumu Osejava. Na fotografiji : Prosvjed ekoloski osvijestenih gradjana ispred zgrade gradske uprave. Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 10
prosvjed_makarska8-160518.jpg
Makarska, 160518 Prosvjed koji su ispred zgrade gradske uprave odrzali ekoloski osvijesteni makarani okupljeni u gradjansku inicijativu SOSejava koji se protive odluci gradskih vlasti da se dio park sume Osejava pretvori u sportsko-rekreativnu zonu. Prosvijed se odrzava za vrijeme odrzavanja sjednice Gradskog vijeca Makrske na kojoj se jedna od tocaka odnosi na park sumu Osejava. Na fotografiji : Prosvjed ekoloski osvijestenih gradjana ispred zgrade gradske uprave. Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 4
prosvjed_makarska7-160518.jpg
Makarska, 160518 Prosvjed koji su ispred zgrade gradske uprave odrzali ekoloski osvijesteni makarani okupljeni u gradjansku inicijativu SOSejava koji se protive odluci gradskih vlasti da se dio park sume Osejava pretvori u sportsko-rekreativnu zonu. Prosvijed se odrzava za vrijeme odrzavanja sjednice Gradskog vijeca Makrske na kojoj se jedna od tocaka odnosi na park sumu Osejava. Na fotografiji : Prosvjed ekoloski osvijestenih gradjana ispred zgrade gradske uprave. Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 2
prosvjed_makarska6-160518.jpg
Makarska, 160518 Prosvjed koji su ispred zgrade gradske uprave odrzali ekoloski osvijesteni makarani okupljeni u gradjansku inicijativu SOSejava koji se protive odluci gradskih vlasti da se dio park sume Osejava pretvori u sportsko-rekreativnu zonu. Prosvijed se odrzava za vrijeme odrzavanja sjednice Gradskog vijeca Makrske na kojoj se jedna od tocaka odnosi na park sumu Osejava. Na fotografiji : Prosvjed ekoloski osvijestenih gradjana ispred zgrade gradske uprave. Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 0
prosvjed_makarska5-160518.jpg
Makarska, 160518 Prosvjed koji su ispred zgrade gradske uprave odrzali ekoloski osvijesteni makarani okupljeni u gradjansku inicijativu SOSejava koji se protive odluci gradskih vlasti da se dio park sume Osejava pretvori u sportsko-rekreativnu zonu. Prosvijed se odrzava za vrijeme odrzavanja sjednice Gradskog vijeca Makrske na kojoj se jedna od tocaka odnosi na park sumu Osejava. Na fotografiji : Ivana Miocevic Franic, jedna od organizatora inicijative Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 9
prosvjed_makarska4-160518.jpg
Makarska, 160518 Prosvjed koji su ispred zgrade gradske uprave odrzali ekoloski osvijesteni makarani okupljeni u gradjansku inicijativu SOSejava koji se protive odluci gradskih vlasti da se dio park sume Osejava pretvori u sportsko-rekreativnu zonu. Prosvijed se odrzava za vrijeme odrzavanja sjednice Gradskog vijeca Makrske na kojoj se jedna od tocaka odnosi na park sumu Osejava. Na fotografiji : Prosvjed pod budnim okom snaga reda. Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 0
prosvjed_makarska3-160518.jpg
Makarska, 160518 Prosvjed koji su ispred zgrade gradske uprave odrzali ekoloski osvijesteni makarani okupljeni u gradjansku inicijativu SOSejava koji se protive odluci gradskih vlasti da se dio park sume Osejava pretvori u sportsko-rekreativnu zonu. Prosvijed se odrzava za vrijeme odrzavanja sjednice Gradskog vijeca Makrske na kojoj se jedna od tocaka odnosi na park sumu Osejava. Na fotografiji : Prosvjed ekoloski osvijestenih gradjana ispred zgrade gradske uprave. Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 5
prosvjed_makarska23-160518.jpg
Makarska, 160518 Prosvjed koji su ispred zgrade gradske uprave odrzali ekoloski osvijesteni makarani okupljeni u gradjansku inicijativu SOSejava koji se protive odluci gradskih vlasti da se dio park sume Osejava pretvori u sportsko-rekreativnu zonu. Prosvijed se odrzava za vrijeme odrzavanja sjednice Gradskog vijeca Makrske na kojoj se jedna od tocaka odnosi na park sumu Osejava. Na fotografiji : Prosvjed ekoloski osvijestenih gradjana ispred zgrade gradske uprave. Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 3
prosvjed_makarska22-160518.jpg
Makarska, 160518 Prosvjed koji su ispred zgrade gradske uprave odrzali ekoloski osvijesteni makarani okupljeni u gradjansku inicijativu SOSejava koji se protive odluci gradskih vlasti da se dio park sume Osejava pretvori u sportsko-rekreativnu zonu. Prosvijed se odrzava za vrijeme odrzavanja sjednice Gradskog vijeca Makrske na kojoj se jedna od tocaka odnosi na park sumu Osejava. Na fotografiji : Prosvjed ekoloski osvijestenih gradjana ispred zgrade gradske uprave. Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 2
prosvjed_makarska21-160518.jpg
Makarska, 160518 Prosvjed koji su ispred zgrade gradske uprave odrzali ekoloski osvijesteni makarani okupljeni u gradjansku inicijativu SOSejava koji se protive odluci gradskih vlasti da se dio park sume Osejava pretvori u sportsko-rekreativnu zonu. Prosvijed se odrzava za vrijeme odrzavanja sjednice Gradskog vijeca Makrske na kojoj se jedna od tocaka odnosi na park sumu Osejava. Na fotografiji : Prosvjed ekoloski osvijestenih gradjana ispred zgrade gradske uprave. Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 0
prosvjed_makarska20-160518.jpg
Makarska, 160518 Prosvjed koji su ispred zgrade gradske uprave odrzali ekoloski osvijesteni makarani okupljeni u gradjansku inicijativu SOSejava koji se protive odluci gradskih vlasti da se dio park sume Osejava pretvori u sportsko-rekreativnu zonu. Prosvijed se odrzava za vrijeme odrzavanja sjednice Gradskog vijeca Makrske na kojoj se jedna od tocaka odnosi na park sumu Osejava. Na fotografiji : Neformalni vodje prosvjednika Thomas Mravicic, Petar Kelviser i Ivana Miocevic Franic Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 9
prosvjed_makarska2-160518.jpg
Makarska, 160518 Prosvjed koji su ispred zgrade gradske uprave odrzali ekoloski osvijesteni makarani okupljeni u gradjansku inicijativu SOSejava koji se protive odluci gradskih vlasti da se dio park sume Osejava pretvori u sportsko-rekreativnu zonu. Prosvijed se odrzava za vrijeme odrzavanja sjednice Gradskog vijeca Makrske na kojoj se jedna od tocaka odnosi na park sumu Osejava. Na fotografiji : Prosvjed ekoloski osvijestenih gradjana ispred zgrade gradske uprave. Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 1
prosvjed_makarska19-160518.jpg
Makarska, 160518 Prosvjed koji su ispred zgrade gradske uprave odrzali ekoloski osvijesteni makarani okupljeni u gradjansku inicijativu SOSejava koji se protive odluci gradskih vlasti da se dio park sume Osejava pretvori u sportsko-rekreativnu zonu. Prosvijed se odrzava za vrijeme odrzavanja sjednice Gradskog vijeca Makrske na kojoj se jedna od tocaka odnosi na park sumu Osejava. Na fotografiji : Prosvjed ekoloski osvijestenih gradjana ispred zgrade gradske uprave. Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 1
prosvjed_makarska18-160518.jpg
Makarska, 160518 Prosvjed koji su ispred zgrade gradske uprave odrzali ekoloski osvijesteni makarani okupljeni u gradjansku inicijativu SOSejava koji se protive odluci gradskih vlasti da se dio park sume Osejava pretvori u sportsko-rekreativnu zonu. Prosvijed se odrzava za vrijeme odrzavanja sjednice Gradskog vijeca Makrske na kojoj se jedna od tocaka odnosi na park sumu Osejava. Na fotografiji : Prosvjed ekoloski osvijestenih gradjana ispred zgrade gradske uprave. Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 1
prosvjed_makarska17-160518.jpg
Makarska, 160518 Prosvjed koji su ispred zgrade gradske uprave odrzali ekoloski osvijesteni makarani okupljeni u gradjansku inicijativu SOSejava koji se protive odluci gradskih vlasti da se dio park sume Osejava pretvori u sportsko-rekreativnu zonu. Prosvijed se odrzava za vrijeme odrzavanja sjednice Gradskog vijeca Makrske na kojoj se jedna od tocaka odnosi na park sumu Osejava. Na fotografiji : Prosvjed ekoloski osvijestenih gradjana ispred zgrade gradske uprave. Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 0
prosvjed_makarska16-160518.jpg
Makarska, 160518 Prosvjed koji su ispred zgrade gradske uprave odrzali ekoloski osvijesteni makarani okupljeni u gradjansku inicijativu SOSejava koji se protive odluci gradskih vlasti da se dio park sume Osejava pretvori u sportsko-rekreativnu zonu. Prosvijed se odrzava za vrijeme odrzavanja sjednice Gradskog vijeca Makrske na kojoj se jedna od tocaka odnosi na park sumu Osejava. Na fotografiji : Hloverka Novak Srzic (HSLS) i Sretan Glavicic (SDP) su od prosvjednika dobili borice-osvijezivace prostora. Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 1
prosvjed_makarska15-160518.jpg
Makarska, 160518 Prosvjed koji su ispred zgrade gradske uprave odrzali ekoloski osvijesteni makarani okupljeni u gradjansku inicijativu SOSejava koji se protive odluci gradskih vlasti da se dio park sume Osejava pretvori u sportsko-rekreativnu zonu. Prosvijed se odrzava za vrijeme odrzavanja sjednice Gradskog vijeca Makrske na kojoj se jedna od tocaka odnosi na park sumu Osejava. Na fotografiji : Vijecnica HSLS-a Hloverka Novak Srzic u raspravi s prosvjednicima. Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 8
prosvjed_makarska14-160518.jpg
Makarska, 160518 Prosvjed koji su ispred zgrade gradske uprave odrzali ekoloski osvijesteni makarani okupljeni u gradjansku inicijativu SOSejava koji se protive odluci gradskih vlasti da se dio park sume Osejava pretvori u sportsko-rekreativnu zonu. Prosvijed se odrzava za vrijeme odrzavanja sjednice Gradskog vijeca Makrske na kojoj se jedna od tocaka odnosi na park sumu Osejava. Na fotografiji : Prosvjedu su se pridruzili i neki brodovi u luci. Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 0
prosvjed_makarska13-160518.jpg
Makarska, 160518 Prosvjed koji su ispred zgrade gradske uprave odrzali ekoloski osvijesteni makarani okupljeni u gradjansku inicijativu SOSejava koji se protive odluci gradskih vlasti da se dio park sume Osejava pretvori u sportsko-rekreativnu zonu. Prosvijed se odrzava za vrijeme odrzavanja sjednice Gradskog vijeca Makrske na kojoj se jedna od tocaka odnosi na park sumu Osejava. Na fotografiji : Premijerov ujak i HDZ-ov vijecnik Marko Raos u raspravi s prosvjednicima. Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 2
prosvjed_makarska12-160518.jpg
Makarska, 160518 Prosvjed koji su ispred zgrade gradske uprave odrzali ekoloski osvijesteni makarani okupljeni u gradjansku inicijativu SOSejava koji se protive odluci gradskih vlasti da se dio park sume Osejava pretvori u sportsko-rekreativnu zonu. Prosvijed se odrzava za vrijeme odrzavanja sjednice Gradskog vijeca Makrske na kojoj se jedna od tocaka odnosi na park sumu Osejava. Na fotografiji : Sretan Glavicic (SDP), vodja opozicije u vijecu. Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 3
prosvjed_makarska11-160518.jpg
Makarska, 160518 Prosvjed koji su ispred zgrade gradske uprave odrzali ekoloski osvijesteni makarani okupljeni u gradjansku inicijativu SOSejava koji se protive odluci gradskih vlasti da se dio park sume Osejava pretvori u sportsko-rekreativnu zonu. Prosvijed se odrzava za vrijeme odrzavanja sjednice Gradskog vijeca Makrske na kojoj se jedna od tocaka odnosi na park sumu Osejava. Na fotografiji : Prosvjed ekoloski osvijestenih gradjana ispred zgrade gradske uprave. Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 1
prosvjed_makarska10-160518.jpg
Makarska, 160518 Prosvjed koji su ispred zgrade gradske uprave odrzali ekoloski osvijesteni makarani okupljeni u gradjansku inicijativu SOSejava koji se protive odluci gradskih vlasti da se dio park sume Osejava pretvori u sportsko-rekreativnu zonu. Prosvijed se odrzava za vrijeme odrzavanja sjednice Gradskog vijeca Makrske na kojoj se jedna od tocaka odnosi na park sumu Osejava. Na fotografiji : Prosvjed ekoloski osvijestenih gradjana ispred zgrade gradske uprave. Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 3
prosvjed_makarska1-160518.jpg
Makarska, 160518 Prosvjed koji su ispred zgrade gradske uprave odrzali ekoloski osvijesteni makarani okupljeni u gradjansku inicijativu SOSejava koji se protive odluci gradskih vlasti da se dio park sume Osejava pretvori u sportsko-rekreativnu zonu. Prosvijed se odrzava za vrijeme odrzavanja sjednice Gradskog vijeca Makrske na kojoj se jedna od tocaka odnosi na park sumu Osejava. Na fotografiji : Mijesalica za beton kao nova maskota Makarske. Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 1