Dnevni servis | Zagreb, 16.05.2018 - Predstavljanje Kataloga kapitalnih projekata Sveucilista u Zagrebu
katalog_projekata9-160518.jpg
Zagreb, 160518. Aula Sveucilista u Zagrebu. Predstavljanje Kataloga kapitalnih projekata Sveucilista u Zagrebu. Katalog sadrzi pregled provedenih i buducih kapitalnih aktivnosti vezanih uz znanstveno obrazovnu i prostornu infrastrukturu Sveucilista. Na fotografiji: prorektorica za prostorni razvoj i kontrolu sustava kvalitete Sveucilista Mirjana Hruskar, rektor Damir Boras, savjetnik rektora za prostorno planiranje Boris Koruznjak. Foto: Marko Todorov / CROPIX
hits: 3
katalog_projekata8-160518.jpg
Zagreb, 160518. Aula Sveucilista u Zagrebu. Predstavljanje Kataloga kapitalnih projekata Sveucilista u Zagrebu. Katalog sadrzi pregled provedenih i buducih kapitalnih aktivnosti vezanih uz znanstveno obrazovnu i prostornu infrastrukturu Sveucilista. Na fotografiji: prorektorica za prostorni razvoj i kontrolu sustava kvalitete Sveucilista Mirjana Hruskar. Foto: Marko Todorov / CROPIX
hits: 2
katalog_projekata7-160518.jpg
Zagreb, 160518. Aula Sveucilista u Zagrebu. Predstavljanje Kataloga kapitalnih projekata Sveucilista u Zagrebu. Katalog sadrzi pregled provedenih i buducih kapitalnih aktivnosti vezanih uz znanstveno obrazovnu i prostornu infrastrukturu Sveucilista. Na fotografiji: rektor Damir Boras. Foto: Marko Todorov / CROPIX
hits: 0
katalog_projekata6-160518.jpg
Zagreb, 160518. Aula Sveucilista u Zagrebu. Predstavljanje Kataloga kapitalnih projekata Sveucilista u Zagrebu. Katalog sadrzi pregled provedenih i buducih kapitalnih aktivnosti vezanih uz znanstveno obrazovnu i prostornu infrastrukturu Sveucilista. Na fotografiji: prorektorica za prostorni razvoj i kontrolu sustava kvalitete Sveucilista Mirjana Hruskar, rektor Damir Boras, savjetnik rektora za prostorno planiranje Boris Koruznjak. Foto: Marko Todorov / CROPIX
hits: 1
katalog_projekata5-160518.jpg
Zagreb, 160518. Aula Sveucilista u Zagrebu. Predstavljanje Kataloga kapitalnih projekata Sveucilista u Zagrebu. Katalog sadrzi pregled provedenih i buducih kapitalnih aktivnosti vezanih uz znanstveno obrazovnu i prostornu infrastrukturu Sveucilista. Na fotografiji: prorektorica za prostorni razvoj i kontrolu sustava kvalitete Sveucilista Mirjana Hruskar, rektor Damir Boras, savjetnik rektora za prostorno planiranje Boris Koruznjak. Foto: Marko Todorov / CROPIX
hits: 1
katalog_projekata4-160518.jpg
Zagreb, 160518. Aula Sveucilista u Zagrebu. Predstavljanje Kataloga kapitalnih projekata Sveucilista u Zagrebu. Katalog sadrzi pregled provedenih i buducih kapitalnih aktivnosti vezanih uz znanstveno obrazovnu i prostornu infrastrukturu Sveucilista. Na fotografiji: predstavljanje. Foto: Marko Todorov / CROPIX
hits: 3
katalog_projekata3-160518.jpg
Zagreb, 160518. Aula Sveucilista u Zagrebu. Predstavljanje Kataloga kapitalnih projekata Sveucilista u Zagrebu. Katalog sadrzi pregled provedenih i buducih kapitalnih aktivnosti vezanih uz znanstveno obrazovnu i prostornu infrastrukturu Sveucilista. Na fotografiji: predstavljanje. Foto: Marko Todorov / CROPIX
hits: 1
katalog_projekata2-160518.jpg
Zagreb, 160518. Aula Sveucilista u Zagrebu. Predstavljanje Kataloga kapitalnih projekata Sveucilista u Zagrebu. Katalog sadrzi pregled provedenih i buducih kapitalnih aktivnosti vezanih uz znanstveno obrazovnu i prostornu infrastrukturu Sveucilista. Na fotografiji: savjetnik rektora za prostorno planiranje Boris Koruznjak. Foto: Marko Todorov / CROPIX
hits: 0
katalog_projekata11-160518.jpg
Zagreb, 160518. Aula Sveucilista u Zagrebu. Predstavljanje Kataloga kapitalnih projekata Sveucilista u Zagrebu. Katalog sadrzi pregled provedenih i buducih kapitalnih aktivnosti vezanih uz znanstveno obrazovnu i prostornu infrastrukturu Sveucilista. Na fotografiji: katalog. Foto: Marko Todorov / CROPIX
hits: 1
katalog_projekata10-160518.jpg
Zagreb, 160518. Aula Sveucilista u Zagrebu. Predstavljanje Kataloga kapitalnih projekata Sveucilista u Zagrebu. Katalog sadrzi pregled provedenih i buducih kapitalnih aktivnosti vezanih uz znanstveno obrazovnu i prostornu infrastrukturu Sveucilista. Na fotografiji: prorektorica za prostorni razvoj i kontrolu sustava kvalitete Sveucilista Mirjana Hruskar, rektor Damir Boras, savjetnik rektora za prostorno planiranje Boris Koruznjak. Foto: Marko Todorov / CROPIX
hits: 0
katalog_projekata1-160518.jpg
Zagreb, 160518. Aula Sveucilista u Zagrebu. Predstavljanje Kataloga kapitalnih projekata Sveucilista u Zagrebu. Katalog sadrzi pregled provedenih i buducih kapitalnih aktivnosti vezanih uz znanstveno obrazovnu i prostornu infrastrukturu Sveucilista. Na fotografiji: predstavljanje. Foto: Marko Todorov / CROPIX
hits: 0
katalog_projekata-160518.jpg
Zagreb, 160518. Aula Sveucilista u Zagrebu. Predstavljanje Kataloga kapitalnih projekata Sveucilista u Zagrebu. Katalog sadrzi pregled provedenih i buducih kapitalnih aktivnosti vezanih uz znanstveno obrazovnu i prostornu infrastrukturu Sveucilista. Na fotografiji: savjetnik rektora za prostorno planiranje Boris Koruznjak. Foto: Marko Todorov / CROPIX
hits: 1