Dnevni servis | Zagreb, 07.11.2018 - Sesto izdanje konferencije Croatia Waste Expo
waste_expo5-071118.jpg
Zagreb, 071118. Sesto izdanje konferencije Croatia Waste Expo koja se odrzala u maloj dvorani KD Lisinski. Na konferenciji se razgovaralo o unapredjivanju sustava gospodarenja otpadom, a predavanje je odrzala Aleksandra Anic Vucinic s Geotehnickog fakulteta Sveucilista u Zagrebu. Foto: Boris Kovacev / CROPIX
hits: 8
waste_expo4-071118.jpg
Zagreb, 071118. Sesto izdanje konferencije Croatia Waste Expo koja se odrzala u maloj dvorani KD Lisinski. Na konferenciji se razgovaralo o unapredjivanju sustava gospodarenja otpadom, a predavanje je odrzala Aleksandra Anic Vucinic s Geotehnickog fakulteta Sveucilista u Zagrebu. Foto: Boris Kovacev / CROPIX
hits: 4
waste_expo3-071118.jpg
Zagreb, 071118. Sesto izdanje konferencije Croatia Waste Expo koja se odrzala u maloj dvorani KD Lisinski. Na konferenciji se razgovaralo o unapredjivanju sustava gospodarenja otpadom, a predavanje je odrzala Aleksandra Anic Vucinic s Geotehnickog fakulteta Sveucilista u Zagrebu. Foto: Boris Kovacev / CROPIX
hits: 2
waste_expo2-071118.jpg
Zagreb, 071118. Sesto izdanje konferencije Croatia Waste Expo koja se odrzala u maloj dvorani KD Lisinski. Na konferenciji se razgovaralo o unapredjivanju sustava gospodarenja otpadom, a predavanje je odrzala Aleksandra Anic Vucinic s Geotehnickog fakulteta Sveucilista u Zagrebu. Foto: Boris Kovacev / CROPIX
hits: 3
waste_expo1-071118.jpg
Zagreb, 071118. Sesto izdanje konferencije Croatia Waste Expo koja se odrzala u maloj dvorani KD Lisinski. Na konferenciji se razgovaralo o unapredjivanju sustava gospodarenja otpadom, a predavanje je odrzala Aleksandra Anic Vucinic s Geotehnickog fakulteta Sveucilista u Zagrebu. Foto: Boris Kovacev / CROPIX
hits: 3
waste_expo-071118.jpg
Zagreb, 071118. Sesto izdanje konferencije Croatia Waste Expo koja se odrzala u maloj dvorani KD Lisinski. Na konferenciji se razgovaralo o unapredjivanju sustava gospodarenja otpadom, a predavanje je odrzala Aleksandra Anic Vucinic s Geotehnickog fakulteta Sveucilista u Zagrebu. Foto: Boris Kovacev / CROPIX
hits: 3