Dnevni servis | Pula, 08.11.2018 - Danas u 11 sati otvoren za javnost Max City Pula
max_city19-081118.jpg
Pula, 081118. Danas tocno u 11 sati za gradjane otvoren trgovacki centar Max city Pula. Centar se prostire 80 000 kvadrata na sest katova od kojih je jedna garaza za opskrbljivanje, na dva kata su 800 parkirnih mjesta za kupce te tri kata raznih trgovina s tri kino dvorane. Centar zaposljava oko 500 djelatnika. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 4
max_city18-081118.jpg
Pula, 081118. Danas tocno u 11 sati za gradjane otvoren trgovacki centar Max city Pula. Centar se prostire 80 000 kvadrata na sest katova od kojih je jedna garaza za opskrbljivanje, na dva kata su 800 parkirnih mjesta za kupce te tri kata raznih trgovina s tri kino dvorane. Centar zaposljava oko 500 djelatnika. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 0
max_city17-081118.jpg
Pula, 081118. Danas tocno u 11 sati za gradjane otvoren trgovacki centar Max city Pula. Centar se prostire 80 000 kvadrata na sest katova od kojih je jedna garaza za opskrbljivanje, na dva kata su 800 parkirnih mjesta za kupce te tri kata raznih trgovina s tri kino dvorane. Centar zaposljava oko 500 djelatnika. Na fotografiji: najveca guzva je bila ispred H&M-a. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 0
max_city16-081118.jpg
Pula, 081118. Danas tocno u 11 sati za gradjane otvoren trgovacki centar Max city Pula. Centar se prostire 80 000 kvadrata na sest katova od kojih je jedna garaza za opskrbljivanje, na dva kata su 800 parkirnih mjesta za kupce te tri kata raznih trgovina s tri kino dvorane. Centar zaposljava oko 500 djelatnika. Na fotografiji: najveca guzva je bila ispred H&M-a. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 2
max_city15-081118.jpg
Pula, 081118. Danas tocno u 11 sati za gradjane otvoren trgovacki centar Max city Pula. Centar se prostire 80 000 kvadrata na sest katova od kojih je jedna garaza za opskrbljivanje, na dva kata su 800 parkirnih mjesta za kupce te tri kata raznih trgovina s tri kino dvorane. Centar zaposljava oko 500 djelatnika. Na fotografiji: najveca guzva je bila ispred H&M-a. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 0
max_city14-081118.jpg
Pula, 081118. Danas tocno u 11 sati za gradjane otvoren trgovacki centar Max city Pula. Centar se prostire 80 000 kvadrata na sest katova od kojih je jedna garaza za opskrbljivanje, na dva kata su 800 parkirnih mjesta za kupce te tri kata raznih trgovina s tri kino dvorane. Centar zaposljava oko 500 djelatnika. Na fotografiji: najveca guzva je bila ispred H&M-a. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 0
max_city13-081118.jpg
Pula, 081118. Danas tocno u 11 sati za gradjane otvoren trgovacki centar Max city Pula. Centar se prostire 80 000 kvadrata na sest katova od kojih je jedna garaza za opskrbljivanje, na dva kata su 800 parkirnih mjesta za kupce te tri kata raznih trgovina s tri kino dvorane. Centar zaposljava oko 500 djelatnika. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 1
max_city12-081118.jpg
Pula, 081118. Danas tocno u 11 sati za gradjane otvoren trgovacki centar Max city Pula. Centar se prostire 80 000 kvadrata na sest katova od kojih je jedna garaza za opskrbljivanje, na dva kata su 800 parkirnih mjesta za kupce te tri kata raznih trgovina s tri kino dvorane. Centar zaposljava oko 500 djelatnika. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 0
max_city11-081118.jpg
Pula, 081118. Danas tocno u 11 sati za gradjane otvoren trgovacki centar Max city Pula. Centar se prostire 80 000 kvadrata na sest katova od kojih je jedna garaza za opskrbljivanje, na dva kata su 800 parkirnih mjesta za kupce te tri kata raznih trgovina s tri kino dvorane. Centar zaposljava oko 500 djelatnika. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 1
max_city10-081118.jpg
Pula, 081118. Danas tocno u 11 sati za gradjane otvoren trgovacki centar Max city Pula. Centar se prostire 80 000 kvadrata na sest katova od kojih je jedna garaza za opskrbljivanje, na dva kata su 800 parkirnih mjesta za kupce te tri kata raznih trgovina s tri kino dvorane. Centar zaposljava oko 500 djelatnika. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 0
max_city09-081118.jpg
Pula, 081118. Danas tocno u 11 sati za gradjane otvoren trgovacki centar Max city Pula. Centar se prostire 80 000 kvadrata na sest katova od kojih je jedna garaza za opskrbljivanje, na dva kata su 800 parkirnih mjesta za kupce te tri kata raznih trgovina s tri kino dvorane. Centar zaposljava oko 500 djelatnika. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 1
max_city08-081118.jpg
Pula, 081118. Danas tocno u 11 sati za gradjane otvoren trgovacki centar Max city Pula. Centar se prostire 80 000 kvadrata na sest katova od kojih je jedna garaza za opskrbljivanje, na dva kata su 800 parkirnih mjesta za kupce te tri kata raznih trgovina s tri kino dvorane. Centar zaposljava oko 500 djelatnika. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 1
max_city07-081118.jpg
Pula, 081118. Danas tocno u 11 sati za gradjane otvoren trgovacki centar Max city Pula. Centar se prostire 80 000 kvadrata na sest katova od kojih je jedna garaza za opskrbljivanje, na dva kata su 800 parkirnih mjesta za kupce te tri kata raznih trgovina s tri kino dvorane. Centar zaposljava oko 500 djelatnika. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 0
max_city06-081118.jpg
Pula, 081118. Danas tocno u 11 sati za gradjane otvoren trgovacki centar Max city Pula. Centar se prostire 80 000 kvadrata na sest katova od kojih je jedna garaza za opskrbljivanje, na dva kata su 800 parkirnih mjesta za kupce te tri kata raznih trgovina s tri kino dvorane. Centar zaposljava oko 500 djelatnika. Na fotografiji: Stevo Miudza. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 0
max_city05-081118.jpg
Pula, 081118. Danas tocno u 11 sati za gradjane otvoren trgovacki centar Max city Pula. Centar se prostire 80 000 kvadrata na sest katova od kojih je jedna garaza za opskrbljivanje, na dva kata su 800 parkirnih mjesta za kupce te tri kata raznih trgovina s tri kino dvorane. Centar zaposljava oko 500 djelatnika. Na fotografiji: Sajeta je vodio program otvaranja. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 1
max_city04-081118.jpg
Pula, 081118. Danas tocno u 11 sati za gradjane otvoren trgovacki centar Max city Pula. Centar se prostire 80 000 kvadrata na sest katova od kojih je jedna garaza za opskrbljivanje, na dva kata su 800 parkirnih mjesta za kupce te tri kata raznih trgovina s tri kino dvorane. Centar zaposljava oko 500 djelatnika. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 0
max_city03-071118.jpg
Pula, 081118. Danas tocno u 11 sati za gradjane otvoren trgovacki centar Max city Pula. Centar se prostire 80 000 kvadrata na sest katova od kojih je jedna garaza za opskrbljivanje, na dva kata su 800 parkirnih mjesta za kupce te tri kata raznih trgovina s tri kino dvorane. Centar zaposljava oko 500 djelatnika. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 0
max_city02-071118.jpg
Pula, 081118. Danas tocno u 11 sati za gradjane otvoren trgovacki centar Max city Pula. Centar se prostire 80 000 kvadrata na sest katova od kojih je jedna garaza za opskrbljivanje, na dva kata su 800 parkirnih mjesta za kupce te tri kata raznih trgovina s tri kino dvorane. Centar zaposljava oko 500 djelatnika. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 1
max_city01-071118.jpg
Pula, 081118. Danas tocno u 11 sati za gradjane otvoren trgovacki centar Max city Pula. Centar se prostire 80 000 kvadrata na sest katova od kojih je jedna garaza za opskrbljivanje, na dva kata su 800 parkirnih mjesta za kupce te tri kata raznih trgovina s tri kino dvorane. Centar zaposljava oko 500 djelatnika. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 0