Dnevni servis | Sibenik, 05.12.2018 - U Gradskoj vijecnici odrzana Skupstina Sibensko-kniske zupanije
zupanijska08-051218.jpg
Sibenik, 051218. U Gradskoj vijecnici odrzana Skupstina Sibenskokniske zupanije. Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
hits: 8
zupanijska07-051218.jpg
Sibenik, 051218. U Gradskoj vijecnici odrzana Skupstina Sibenskokniske zupanije Na fotografiji: zupan Goran Pauk. Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
hits: 4
zupanijska06-051218.jpg
Sibenik, 051218. U Gradskoj vijecnici odrzana Skupstina Sibenskokniske zupanije. Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
hits: 3
zupanijska05-051218.jpg
Sibenik, 051218. U Gradskoj vijecnici odrzana Skupstina Sibenskokniske zupanije. Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
hits: 3
zupanijska04-051218.jpg
Sibenik, 051218. U Gradskoj vijecnici odrzana Skupstina Sibenskokniske zupanije. Na fotografiji: zupan Goran Pauk. Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
hits: 4
zupanijska03-051218.jpg
Sibenik, 051218. U Gradskoj vijecnici odrzana Skupstina Sibenskokniske zupanije. Na fotografiji: zupan Goran Pauk. Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
hits: 4
zupanijska02-051218.jpg
Sibenik, 051218. U Gradskoj vijecnici odrzana Skupstina Sibenskokniske zupanije. Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
hits: 4
zupanijska01-051218.jpg
Sibenik, 051218. U Gradskoj vijecnici odrzana Skupstina Sibenskokniske zupanije. Na fotografiji: zupan Goran Pauk. Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
hits: 4