Dnevni servis | Pula, 06.12.2018 - Sveti Nikola stigao na policijskom motoru i podijelio poklone djeci
sveti_nikola22-061218.jpg
Pula, 061218. Djeci iz Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula, djeci iz Centra za rehabilitaciju Down sindrom centar Pula i sticenicima Kuce milosrdja Majmajola ove je godine Sveti Nikola dosao na policijskom motoru te donio darove. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 6
sveti_nikola21-061218.jpg
Pula, 061218. Djeci iz Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula, djeci iz Centra za rehabilitaciju Down sindrom centar Pula i sticenicima Kuce milosrdja Majmajola ove je godine Sveti Nikola dosao na policijskom motoru te donio darove. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 6
sveti_nikola20-061218.jpg
Pula, 061218. Djeci iz Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula, djeci iz Centra za rehabilitaciju Down sindrom centar Pula i sticenicima Kuce milosrdja Majmajola ove je godine Sveti Nikola dosao na policijskom motoru te donio darove. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 2
sveti_nikola18-061218.jpg
Pula, 061218. Djeci iz Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula, djeci iz Centra za rehabilitaciju Down sindrom centar Pula i sticenicima Kuce milosrdja Majmajola ove je godine Sveti Nikola dosao na policijskom motoru te donio darove. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 1
sveti_nikola16-061218.jpg
Pula, 061218. Djeci iz Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula, djeci iz Centra za rehabilitaciju Down sindrom centar Pula i sticenicima Kuce milosrdja Majmajola ove je godine Sveti Nikola dosao na policijskom motoru te donio darove. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 2
sveti_nikola15-061218.jpg
Pula, 061218. Djeci iz Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula, djeci iz Centra za rehabilitaciju Down sindrom centar Pula i sticenicima Kuce milosrdja Majmajola ove je godine Sveti Nikola dosao na policijskom motoru te donio darove. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 1
sveti_nikola12-061218.jpg
Pula, 061218. Djeci iz Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula, djeci iz Centra za rehabilitaciju Down sindrom centar Pula i sticenicima Kuce milosrdja Majmajola ove je godine Sveti Nikola dosao na policijskom motoru te donio darove. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 2
sveti_nikola10-061218.jpg
Pula, 061218. Djeci iz Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula, djeci iz Centra za rehabilitaciju Down sindrom centar Pula i sticenicima Kuce milosrdja Majmajola ove je godine Sveti Nikola dosao na policijskom motoru te donio darove. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 1
sveti_nikola08-061218.jpg
Pula, 061218. Djeci iz Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula, djeci iz Centra za rehabilitaciju Down sindrom centar Pula i sticenicima Kuce milosrdja Majmajola ove je godine Sveti Nikola dosao na policijskom motoru te donio darove. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 3
sveti_nikola06-061218.jpg
Pula, 061218. Djeci iz Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula, djeci iz Centra za rehabilitaciju Down sindrom centar Pula i sticenicima Kuce milosrdja Majmajola ove je godine Sveti Nikola dosao na policijskom motoru te donio darove. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 2
sveti_nikola04-061218.jpg
Pula, 061218. Djeci iz Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula, djeci iz Centra za rehabilitaciju Down sindrom centar Pula i sticenicima Kuce milosrdja Majmajola ove je godine Sveti Nikola dosao na policijskom motoru te donio darove. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 2
sveti_nikola03-061218.jpg
Pula, 061218. Djeci iz Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula, djeci iz Centra za rehabilitaciju Down sindrom centar Pula i sticenicima Kuce milosrdja Majmajola ove je godine Sveti Nikola dosao na policijskom motoru te donio darove. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 1
sveti_nikola02-061218.jpg
Pula, 061218. Djeci iz Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula, djeci iz Centra za rehabilitaciju Down sindrom centar Pula i sticenicima Kuce milosrdja Majmajola ove je godine Sveti Nikola dosao na policijskom motoru te donio darove. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 2
sveti_nikola01-061218.jpg
Pula, 061218. Djeci iz Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula, djeci iz Centra za rehabilitaciju Down sindrom centar Pula i sticenicima Kuce milosrdja Majmajola ove je godine Sveti Nikola dosao na policijskom motoru te donio darove. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 2