Dnevni servis | Split, 06.12.2018 - Svecano je obiljezena 59. godisnjica Pomorskog fakulteta
pomorski_fakultet9-061218.jpg
Split, 061218. Svecano je obiljezena 59. godisnjica Pomorskog fakulteta u Splitu u velikom amfiteatru Zgrade tri fakulteta. Pred pocetak svecanosti pustena je u rad lanterna Svjetlo Kampusa pored ulaza u vijecnicu Pomorskog fakulteta. Na fotografiji: dekan Pomorskog fakulteta Pero Vidan Foto: Tom Dubravec/ CROPIX
hits: 9
pomorski_fakultet8-061218.jpg
Split, 061218. Svecano je obiljezena 59. godisnjica Pomorskog fakulteta u Splitu u velikom amfiteatru Zgrade tri fakulteta. Pred pocetak svecanosti pustena je u rad lanterna Svjetlo Kampusa pored ulaza u vijecnicu Pomorskog fakulteta. Na fotografiji: dekan Pomorskog fakulteta Pero Vidan Foto: Tom Dubravec/ CROPIX
hits: 2
pomorski_fakultet7-061218.jpg
Split, 061218. Svecano je obiljezena 59. godisnjica Pomorskog fakulteta u Splitu u velikom amfiteatru Zgrade tri fakulteta. Pred pocetak svecanosti pustena je u rad lanterna Svjetlo Kampusa pored ulaza u vijecnicu Pomorskog fakulteta. Na fotografiji: prof. dr. sc. Zeljko Radic Foto: Tom Dubravec/ CROPIX
hits: 2
pomorski_fakultet6-061218.jpg
Split, 061218. Svecano je obiljezena 59. godisnjica Pomorskog fakulteta u Splitu u velikom amfiteatru Zgrade tri fakulteta. Pred pocetak svecanosti pustena je u rad lanterna Svjetlo Kampusa pored ulaza u vijecnicu Pomorskog fakulteta. Na fotografiji: oprena diva Irena Parlov Foto: Tom Dubravec/ CROPIX
hits: 2
pomorski_fakultet5-061218.jpg
Split, 061218. Svecano je obiljezena 59. godisnjica Pomorskog fakulteta u Splitu u velikom amfiteatru Zgrade tri fakulteta. Pred pocetak svecanosti pustena je u rad lanterna Svjetlo Kampusa pored ulaza u vijecnicu Pomorskog fakulteta. Na fotografiji: lanterna Svjetlo Kampusa Foto: Tom Dubravec/ CROPIX
hits: 2
pomorski_fakultet4-061218.jpg
Split, 061218. Svecano je obiljezena 59. godisnjica Pomorskog fakulteta u Splitu u velikom amfiteatru Zgrade tri fakulteta. Pred pocetak svecanosti pustena je u rad lanterna Svjetlo Kampusa pored ulaza u vijecnicu Pomorskog fakulteta. Na fotografiji: direktor Plovputa Mate Perisic i dekan Pomorskog fakulteta Pero Vidan Foto: Tom Dubravec/ CROPIX
hits: 2
pomorski_fakultet3-061218.jpg
Split, 061218. Svecano je obiljezena 59. godisnjica Pomorskog fakulteta u Splitu u velikom amfiteatru Zgrade tri fakulteta. Pred pocetak svecanosti pustena je u rad lanterna Svjetlo Kampusa pored ulaza u vijecnicu Pomorskog fakulteta. Na fotografiji: otvaranje lanterne Svjetlo Kampusa Foto: Tom Dubravec/ CROPIX
hits: 2
pomorski_fakultet25-061218.jpg
Split, 061218. Svecano je obiljezena 59. godisnjica Pomorskog fakulteta u Splitu u velikom amfiteatru Zgrade tri fakulteta. Pred pocetak svecanosti pustena je u rad lanterna Svjetlo Kampusa pored ulaza u vijecnicu Pomorskog fakulteta. Na fotografiji: nagradjena studentica Andjela Radic Foto: Tom Dubravec/ CROPIX
hits: 2
pomorski_fakultet24-061218.jpg
Split, 061218. Svecano je obiljezena 59. godisnjica Pomorskog fakulteta u Splitu u velikom amfiteatru Zgrade tri fakulteta. Pred pocetak svecanosti pustena je u rad lanterna Svjetlo Kampusa pored ulaza u vijecnicu Pomorskog fakulteta. Na fotografiji: nagradjena studentica Tina Sule Foto: Tom Dubravec/ CROPIX
hits: 2
pomorski_fakultet23-061218.jpg
Split, 061218. Svecano je obiljezena 59. godisnjica Pomorskog fakulteta u Splitu u velikom amfiteatru Zgrade tri fakulteta. Pred pocetak svecanosti pustena je u rad lanterna Svjetlo Kampusa pored ulaza u vijecnicu Pomorskog fakulteta. Na fotografiji: nagradjeni student Nur Assani, dekan Pero Vidan i direktor Plovputa Mate Perisic Foto: Tom Dubravec/ CROPIX
hits: 3
pomorski_fakultet22-061218.jpg
Split, 061218. Svecano je obiljezena 59. godisnjica Pomorskog fakulteta u Splitu u velikom amfiteatru Zgrade tri fakulteta. Pred pocetak svecanosti pustena je u rad lanterna Svjetlo Kampusa pored ulaza u vijecnicu Pomorskog fakulteta. Na fotografiji: nagradjeni student Ivan Ferdinand Barisic Foto: Tom Dubravec/ CROPIX
hits: 2
pomorski_fakultet21-061218.jpg
Split, 061218. Svecano je obiljezena 59. godisnjica Pomorskog fakulteta u Splitu u velikom amfiteatru Zgrade tri fakulteta. Pred pocetak svecanosti pustena je u rad lanterna Svjetlo Kampusa pored ulaza u vijecnicu Pomorskog fakulteta. Na fotografiji: nagradjeni student Boris Rajnic, dekan Pero Vidan i dir. Jadroplova Branimir Kovacic Foto: Tom Dubravec/ CROPIX
hits: 3
pomorski_fakultet20-061218.jpg
Split, 061218. Svecano je obiljezena 59. godisnjica Pomorskog fakulteta u Splitu u velikom amfiteatru Zgrade tri fakulteta. Pred pocetak svecanosti pustena je u rad lanterna Svjetlo Kampusa pored ulaza u vijecnicu Pomorskog fakulteta. Na fotografiji: nagradjeni studenti, sponzori nagrada i dekan Pero Vidan Foto: Tom Dubravec/ CROPIX
hits: 2
pomorski_fakultet2-061218.jpg
Split, 061218. Svecano je obiljezena 59. godisnjica Pomorskog fakulteta u Splitu u velikom amfiteatru Zgrade tri fakulteta. Pred pocetak svecanosti pustena je u rad lanterna Svjetlo Kampusa pored ulaza u vijecnicu Pomorskog fakulteta. Na fotografiji: otvaranje lanterne Svjetlo Kampusa Foto: Tom Dubravec/ CROPIX
hits: 1
pomorski_fakultet19-061218.jpg
Split, 061218. Svecano je obiljezena 59. godisnjica Pomorskog fakulteta u Splitu u velikom amfiteatru Zgrade tri fakulteta. Pred pocetak svecanosti pustena je u rad lanterna Svjetlo Kampusa pored ulaza u vijecnicu Pomorskog fakulteta. Na fotografiji: dobitnici nagrada, Matko Marusic, Marko Basic, Zlatimir Bicanic, Mate Perisic, Branimir Kovacic, Pero Vidan i Iva Vodopivec Foto: Tom Dubravec/ CROPIX
hits: 3
pomorski_fakultet18-061218.jpg
Split, 061218. Svecano je obiljezena 59. godisnjica Pomorskog fakulteta u Splitu u velikom amfiteatru Zgrade tri fakulteta. Pred pocetak svecanosti pustena je u rad lanterna Svjetlo Kampusa pored ulaza u vijecnicu Pomorskog fakulteta. Na fotografiji: Matko Marusic Foto: Tom Dubravec/ CROPIX
hits: 2
pomorski_fakultet17-061218.jpg
Split, 061218. Svecano je obiljezena 59. godisnjica Pomorskog fakulteta u Splitu u velikom amfiteatru Zgrade tri fakulteta. Pred pocetak svecanosti pustena je u rad lanterna Svjetlo Kampusa pored ulaza u vijecnicu Pomorskog fakulteta. Na fotografiji: umirovljeni profesor Zlatimir Bicanic i dekan Pero Vidan Foto: Tom Dubravec/ CROPIX
hits: 2
pomorski_fakultet16-061218.jpg
Split, 061218. Svecano je obiljezena 59. godisnjica Pomorskog fakulteta u Splitu u velikom amfiteatru Zgrade tri fakulteta. Pred pocetak svecanosti pustena je u rad lanterna Svjetlo Kampusa pored ulaza u vijecnicu Pomorskog fakulteta. Na fotografiji: prof. dr.sc. Matko Marusic i dekan Pero Vidan Foto: Tom Dubravec/ CROPIX
hits: 4
pomorski_fakultet15-061218.jpg
Split, 061218. Svecano je obiljezena 59. godisnjica Pomorskog fakulteta u Splitu u velikom amfiteatru Zgrade tri fakulteta. Pred pocetak svecanosti pustena je u rad lanterna Svjetlo Kampusa pored ulaza u vijecnicu Pomorskog fakulteta. Na fotografiji: direktor Plovputa Mate Perisic i dekan Pomorskog fakulteta Pero Vidan Foto: Tom Dubravec/ CROPIX
hits: 2
pomorski_fakultet14-061218.jpg
Split, 061218. Svecano je obiljezena 59. godisnjica Pomorskog fakulteta u Splitu u velikom amfiteatru Zgrade tri fakulteta. Pred pocetak svecanosti pustena je u rad lanterna Svjetlo Kampusa pored ulaza u vijecnicu Pomorskog fakulteta. Na fotografiji: direktor Jadroplova Branimir Kovacic i dekan Pomorskog fakulteta Pero Vidan Foto: Tom Dubravec/ CROPIX
hits: 3
pomorski_fakultet13-061218.jpg
Split, 061218. Svecano je obiljezena 59. godisnjica Pomorskog fakulteta u Splitu u velikom amfiteatru Zgrade tri fakulteta. Pred pocetak svecanosti pustena je u rad lanterna Svjetlo Kampusa pored ulaza u vijecnicu Pomorskog fakulteta. Na fotografiji: oprena diva Irena Parlov Foto: Tom Dubravec/ CROPIX
hits: 2
pomorski_fakultet12-061218.jpg
Split, 061218. Svecano je obiljezena 59. godisnjica Pomorskog fakulteta u Splitu u velikom amfiteatru Zgrade tri fakulteta. Pred pocetak svecanosti pustena je u rad lanterna Svjetlo Kampusa pored ulaza u vijecnicu Pomorskog fakulteta. Na fotografiji: oprena diva Irena Parlov Foto: Tom Dubravec/ CROPIX
hits: 1
pomorski_fakultet11-061218.jpg
Split, 061218. Svecano je obiljezena 59. godisnjica Pomorskog fakulteta u Splitu u velikom amfiteatru Zgrade tri fakulteta. Pred pocetak svecanosti pustena je u rad lanterna Svjetlo Kampusa pored ulaza u vijecnicu Pomorskog fakulteta. Foto: Tom Dubravec/ CROPIX
hits: 2
pomorski_fakultet10-061218.jpg
Split, 061218. Svecano je obiljezena 59. godisnjica Pomorskog fakulteta u Splitu u velikom amfiteatru Zgrade tri fakulteta. Pred pocetak svecanosti pustena je u rad lanterna Svjetlo Kampusa pored ulaza u vijecnicu Pomorskog fakulteta. Na fotografiji: dekan Pomorskog fakulteta Pero Vidan Foto: Tom Dubravec/ CROPIX
hits: 2
pomorski_fakultet1-061218.jpg
Split, 061218. Svecano je obiljezena 59. godisnjica Pomorskog fakulteta u Splitu u velikom amfiteatru Zgrade tri fakulteta. Pred pocetak svecanosti pustena je u rad lanterna Svjetlo Kampusa pored ulaza u vijecnicu Pomorskog fakulteta. Na fotografiji: otvaranje lanterne Svjetlo Kampusa Foto: Tom Dubravec/ CROPIX
hits: 2