Dnevni servis | Komarna, 10.01.201 - Zabijen prvi pilot za temelje Peljeskog mosta
radovi_komarna9-100119.jpg
Komarna, 100119. Gradiliste mosta Peljesac u Komarnoj. Najve楠plovilo za busenje pilota na svijetu brod Zhen Hua 7, na gradilistu Peljeskog mosta pobio prvi pilot za temelje Peljeskog mosta. Na fotografiji: Zupan dubrovacko neretvanski Nikola Dobroslavic sa nacelnicima opcine Slivno i Ston. Foto: Denis Jerkovic / CROPIX
hits: 12
radovi_komarna8-100119.jpg
Komarna, 100119. Gradiliste mosta Peljesac u Komarnoj. Najve楠plovilo za busenje pilota na svijetu brod Zhen Hua 7, na gradilistu Peljeskog mosta pobio prvi pilot za temelje Peljeskog mosta. Foto: Denis Jerkovic / CROPIX
hits: 9
radovi_komarna7-100119.jpg
Komarna, 100119. Gradiliste mosta Peljesac u Komarnoj. Najvece plovilo za busenje pilota na svijetu brod Zhen Hua 7, na gradilistu Peljeskog mosta pobio prvi pilot za temelje Peljeskog mosta. Foto: Denis Jerkovic / CROPIX
hits: 8
radovi_komarna6-100119.jpg
Komarna, 100119. Gradiliste mosta Peljesac u Komarnoj. Najvece plovilo za busenje pilota na svijetu brod Zhen Hua 7, na gradilistu Peljeskog mosta pobio prvi pilot za temelje Peljeskog mosta. Foto: Denis Jerkovic / CROPIX
hits: 8
radovi_komarna5-100119.jpg
Komarna, 100119. Gradiliste mosta Peljesac u Komarnoj. Najvece plovilo za busenje pilota na svijetu brod Zhen Hua 7, na gradilistu Peljeskog mosta pobio prvi pilot za temelje Peljeskog mosta. Foto: Denis Jerkovic / CROPIX
hits: 8
radovi_komarna4-100119.jpg
Komarna, 100119. Gradiliste mosta Peljesac u Komarnoj. Najvece plovilo za busenje pilota na svijetu brod Zhen Hua 7, na gradilistu Peljeskog mosta pobio prvi pilot za temelje Peljeskog mosta. Foto: Denis Jerkovic / CROPIX
hits: 7
radovi_komarna33-100119.jpg
Komarna, 100119. Gradiliste mosta Peljesac u Komarnoj. Najvece plovilo za busenje pilota na svijetu brod Zhen Hua 7, na gradilistu Peljeskog mosta pobio prvi pilot za temelje Peljeskog mosta. Foto: Denis Jerkovic / CROPIX
hits: 8
radovi_komarna32-100119.jpg
Komarna, 100119. Gradiliste mosta Peljesac u Komarnoj. Najvece plovilo za busenje pilota na svijetu brod Zhen Hua 7, na gradilistu Peljeskog mosta pobio prvi pilot za temelje Peljeskog mosta. Foto: Denis Jerkovic / CROPIX
hits: 8
radovi_komarna31-100119.jpg
Komarna, 100119. Gradiliste mosta Peljesac u Komarnoj. Najvece plovilo za busenje pilota na svijetu brod Zhen Hua 7, na gradilistu Peljeskog mosta pobio prvi pilot za temelje Peljeskog mosta. Foto: Denis Jerkovic / CROPIX
hits: 9
radovi_komarna30-100119.jpg
Komarna, 100119. Gradiliste mosta Peljesac u Komarnoj. Najvece plovilo za busenje pilota na svijetu brod Zhen Hua 7, na gradilistu Peljeskog mosta pobio prvi pilot za temelje Peljeskog mosta. Foto: Denis Jerkovic / CROPIX
hits: 8
radovi_komarna3-100119.jpg
Komarna, 100119. Gradiliste mosta Peljesac u Komarnoj. Najvece plovilo za busenje pilota na svijetu brod Zhen Hua 7, na gradilistu Peljeskog mosta pobio prvi pilot za temelje Peljeskog mosta. Foto: Denis Jerkovic / CROPIX
hits: 8
radovi_komarna29-100119.jpg
Komarna, 100119. Gradiliste mosta Peljesac u Komarnoj. Najvece plovilo za busenje pilota na svijetu brod Zhen Hua 7, na gradilistu Peljeskog mosta pobio prvi pilot za temelje Peljeskog mosta. Foto: Denis Jerkovic / CROPIX
hits: 8
radovi_komarna28-100119.jpg
Komarna, 100119. Gradiliste mosta Peljesac u Komarnoj. Najvece plovilo za busenje pilota na svijetu brod Zhen Hua 7, na gradilistu Peljeskog mosta pobio prvi pilot za temelje Peljeskog mosta. Foto: Denis Jerkovic / CROPIX
hits: 8
radovi_komarna27-100119.jpg
Komarna, 100119. Gradiliste mosta Peljesac u Komarnoj. Najvece plovilo za busenje pilota na svijetu brod Zhen Hua 7, na gradilistu Peljeskog mosta pobio prvi pilot za temelje Peljeskog mosta. Foto: Denis Jerkovic / CROPIX
hits: 8
radovi_komarna26-100119.jpg
Komarna, 100119. Gradiliste mosta Peljesac u Komarnoj. Najvece plovilo za busenje pilota na svijetu brod Zhen Hua 7, na gradilistu Peljeskog mosta pobio prvi pilot za temelje Peljeskog mosta. Foto: Denis Jerkovic / CROPIX
hits: 9
radovi_komarna25-100119.jpg
Komarna, 100119. Gradiliste mosta Peljesac u Komarnoj. Najvece plovilo za busenje pilota na svijetu brod Zhen Hua 7, na gradilistu Peljeskog mosta pobio prvi pilot za temelje Peljeskog mosta. Foto: Denis Jerkovic / CROPIX
hits: 8
radovi_komarna24-100119.jpg
Komarna, 100119. Gradiliste mosta Peljesac u Komarnoj. Najvece plovilo za busenje pilota na svijetu brod Zhen Hua 7, na gradilistu Peljeskog mosta pobio prvi pilot za temelje Peljeskog mosta. Na fotgrafiji: Jeroslav Segedin, glavni inzenjer EU projekata i programa Hrvatskih cesta. Foto: Denis Jerkovic / CROPIX
hits: 8
radovi_komarna23-100119.jpg
Komarna, 100119. Gradiliste mosta Peljesac u Komarnoj. Najvece plovilo za busenje pilota na svijetu brod Zhen Hua 7, na gradilistu Peljeskog mosta pobio prvi pilot za temelje Peljeskog mosta. Foto: Denis Jerkovic / CROPIX
hits: 8
radovi_komarna22-100119.jpg
Komarna, 100119. Gradiliste mosta Peljesac u Komarnoj. Najvece plovilo za busenje pilota na svijetu brod Zhen Hua 7, na gradilistu Peljeskog mosta pobio prvi pilot za temelje Peljeskog mosta. Foto: Denis Jerkovic / CROPIX
hits: 8
radovi_komarna21-100119.jpg
Komarna, 100119. Gradiliste mosta Peljesac u Komarnoj. Najvece plovilo za busenje pilota na svijetu brod Zhen Hua 7, na gradilistu Peljeskog mosta pobio prvi pilot za temelje Peljeskog mosta. Foto: Denis Jerkovic / CROPIX
hits: 9
radovi_komarna20-100119.jpg
Komarna, 100119. Gradiliste mosta Peljesac u Komarnoj. Najvece plovilo za busenje pilota na svijetu brod Zhen Hua 7, na gradilistu Peljeskog mosta pobio prvi pilot za temelje Peljeskog mosta. Foto: Denis Jerkovic / CROPIX
hits: 10
radovi_komarna2-100119.jpg
Komarna, 100119. Gradiliste mosta Peljesac u Komarnoj. Najvece plovilo za busenje pilota na svijetu brod Zhen Hua 7, na gradilistu Peljeskog mosta pobio prvi pilot za temelje Peljeskog mosta. Foto: Denis Jerkovic / CROPIX
hits: 9
radovi_komarna19-100119.jpg
Komarna, 100119. Gradiliste mosta Peljesac u Komarnoj. Najvece plovilo za busenje pilota na svijetu brod Zhen Hua 7, na gradilistu Peljeskog mosta pobio prvi pilot za temelje Peljeskog mosta. Na fotografiji: Rusenje starih stupova mosta. Foto: Denis Jerkovic / CROPIX
hits: 8
radovi_komarna18-100119.jpg
Komarna, 100119. Gradiliste mosta Peljesac u Komarnoj. Najvece plovilo za busenje pilota na svijetu brod Zhen Hua 7, na gradilistu Peljeskog mosta pobio prvi pilot za temelje Peljeskog mosta. Na fotografiji: Nacelnici opcina Ston Vedran Antunica i Slivno Smiljan Mustapic koje se most povezati. Foto: Denis Jerkovic / CROPIX
hits: 8
radovi_komarna17-100119.jpg
Komarna, 100119. Gradiliste mosta Peljesac u Komarnoj. Najvece plovilo za busenje pilota na svijetu brod Zhen Hua 7, na gradilistu Peljeskog mosta pobio prvi pilot za temelje Peljeskog mosta. Na fotografiji: Zaposlenice CRBC-a. Foto: Denis Jerkovic / CROPIX
hits: 8
radovi_komarna15-100119.jpg
Komarna, 100119. Gradiliste mosta Peljesac u Komarnoj. Najvece plovilo za busenje pilota na svijetu brod Zhen Hua 7, na gradilistu Peljeskog mosta pobio prvi pilot za temelje Peljeskog mosta. Na fotografiji: Zupan dubrovacko neretvanski Nikola Dobroslavic. Foto: Denis Jerkovic / CROPIX
hits: 9
radovi_komarna14-100119.jpg
Komarna, 100119. Gradiliste mosta Peljesac u Komarnoj. Najvece plovilo za busenje pilota na svijetu brod Zhen Hua 7, na gradilistu Peljeskog mosta pobio prvi pilot za temelje Peljeskog mosta. Na fotografiji: Zupan dubrovacko neretvanski Nikola Dobroslavic. Foto: Denis Jerkovic / CROPIX
hits: 8
radovi_komarna13-100119.jpg
Komarna, 100119. Gradiliste mosta Peljesac u Komarnoj. Najvece plovilo za busenje pilota na svijetu brod Zhen Hua 7, na gradilistu Peljeskog mosta pobio prvi pilot za temelje Peljeskog mosta. Na fotografiji: Zupan dubrovacko neretvanski Nikola Dobroslavic. Foto: Denis Jerkovic / CROPIX
hits: 8
radovi_komarna12-100119.jpg
Komarna, 100119. Gradiliste mosta Peljesac u Komarnoj. Najvece plovilo za busenje pilota na svijetu brod Zhen Hua 7, na gradilistu Peljeskog mosta pobio prvi pilot za temelje Peljeskog mosta. Na fotografiji: Zupan dubrovacko neretvanski Nikola Dobroslavic. Foto: Denis Jerkovic / CROPIX
hits: 9
radovi_komarna11-100119.jpg
Komarna, 100119. Gradiliste mosta Peljesac u Komarnoj. Najvece plovilo za busenje pilota na svijetu brod Zhen Hua 7, na gradilistu Peljeskog mosta pobio prvi pilot za temelje Peljeskog mosta. Foto: Denis Jerkovic / CROPIX
hits: 9
radovi_komarna10-100119.jpg
Komarna, 100119. Gradiliste mosta Peljesac u Komarnoj. Najvece plovilo za busenje pilota na svijetu brod Zhen Hua 7, na gradilistu Peljeskog mosta pobio prvi pilot za temelje Peljeskog mosta. Na fotografiji: Zupan dubrovacko neretvanski Nikola Dobroslavic. Foto: Denis Jerkovic / CROPIX
hits: 9
radovi_komarna1-100119.jpg
Komarna, 100119. Gradiliste mosta Peljesac u Komarnoj. Najvece plovilo za busenje pilota na svijetu brod Zhen Hua 7, na gradilistu Peljeskog mosta pobio prvi pilot za temelje Peljeskog mosta. Foto: Denis Jerkovic / CROPIX
hits: 8