Dnevni servis | Pula, 12.01.2019 - Izlozba vjencane fotografije u sklopu Tijara news festivala otvorena u Aquariumu
aquarium_izlozba9-120119.jpg
Pula, 120119 U pulskom Aquariumu danas je otvorena izlozba vjencane fotografije u sklopu Tijara news festivala. Povodom festivala vjencanja izlozba se sastoji od 22 svadbene fotografije snimljene na podrucju Istarske zupanije. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 8
aquarium_izlozba8-120119.jpg
Pula, 120119 U pulskom Aquariumu danas je otvorena izlozba vjencane fotografije u sklopu Tijara news festivala. Povodom festivala vjencanja izlozba se sastoji od 22 svadbene fotografije snimljene na podrucju Istarske zupanije. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 3
aquarium_izlozba6-120119.jpg
Pula, 120119 U pulskom Aquariumu danas je otvorena izlozba vjencane fotografije u sklopu Tijara news festivala. Povodom festivala vjencanja izlozba se sastoji od 22 svadbene fotografije snimljene na podrucju Istarske zupanije. Na fotografiji: autori izlozenih fotografija. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 3
aquarium_izlozba5-120119.jpg
Pula, 120119 U pulskom Aquariumu danas je otvorena izlozba vjencane fotografije u sklopu Tijara news festivala. Povodom festivala vjencanja izlozba se sastoji od 22 svadbene fotografije snimljene na podrucju Istarske zupanije. Na fotografiji: Rajko Boricic i Marijana Dabo Percan. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 2
aquarium_izlozba4-120119.jpg
Pula, 120119 U pulskom Aquariumu danas je otvorena izlozba vjencane fotografije u sklopu Tijara news festivala. Povodom festivala vjencanja izlozba se sastoji od 22 svadbene fotografije snimljene na podrucju Istarske zupanije. Na fotografiji: Marijana Dabo Percan. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 1
aquarium_izlozba3-120119.jpg
Pula, 120119 U pulskom Aquariumu danas je otvorena izlozba vjencane fotografije u sklopu Tijara news festivala. Povodom festivala vjencanja izlozba se sastoji od 22 svadbene fotografije snimljene na podrucju Istarske zupanije. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 2
aquarium_izlozba23-120119.jpg
Pula, 120119 U pulskom Aquariumu danas je otvorena izlozba vjencane fotografije u sklopu Tijara news festivala. Povodom festivala vjencanja izlozba se sastoji od 22 svadbene fotografije snimljene na podrucju Istarske zupanije. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 1
aquarium_izlozba22-120119.jpg
Pula, 120119 U pulskom Aquariumu danas je otvorena izlozba vjencane fotografije u sklopu Tijara news festivala. Povodom festivala vjencanja izlozba se sastoji od 22 svadbene fotografije snimljene na podrucju Istarske zupanije. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 2
aquarium_izlozba21-120119.jpg
Pula, 120119 U pulskom Aquariumu danas je otvorena izlozba vjencane fotografije u sklopu Tijara news festivala. Povodom festivala vjencanja izlozba se sastoji od 22 svadbene fotografije snimljene na podrucju Istarske zupanije. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 2
aquarium_izlozba20-120119.jpg
Pula, 120119 U pulskom Aquariumu danas je otvorena izlozba vjencane fotografije u sklopu Tijara news festivala. Povodom festivala vjencanja izlozba se sastoji od 22 svadbene fotografije snimljene na podrucju Istarske zupanije. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 3
aquarium_izlozba2-120119.jpg
Pula, 120119 U pulskom Aquariumu danas je otvorena izlozba vjencane fotografije u sklopu Tijara news festivala. Povodom festivala vjencanja izlozba se sastoji od 22 svadbene fotografije snimljene na podrucju Istarske zupanije. Na fotografiji: Rajko Boricic i Marijana Dabo Percan. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 2
aquarium_izlozba19-120119.jpg
Pula, 120119 U pulskom Aquariumu danas je otvorena izlozba vjencane fotografije u sklopu Tijara news festivala. Povodom festivala vjencanja izlozba se sastoji od 22 svadbene fotografije snimljene na podrucju Istarske zupanije. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 2
aquarium_izlozba18-120119.jpg
Pula, 120119 U pulskom Aquariumu danas je otvorena izlozba vjencane fotografije u sklopu Tijara news festivala. Povodom festivala vjencanja izlozba se sastoji od 22 svadbene fotografije snimljene na podrucju Istarske zupanije. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 2
aquarium_izlozba17-120119.jpg
Pula, 120119 U pulskom Aquariumu danas je otvorena izlozba vjencane fotografije u sklopu Tijara news festivala. Povodom festivala vjencanja izlozba se sastoji od 22 svadbene fotografije snimljene na podrucju Istarske zupanije. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 4
aquarium_izlozba16-120119.jpg
Pula, 120119 U pulskom Aquariumu danas je otvorena izlozba vjencane fotografije u sklopu Tijara news festivala. Povodom festivala vjencanja izlozba se sastoji od 22 svadbene fotografije snimljene na podrucju Istarske zupanije. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 3
aquarium_izlozba15-120119.jpg
Pula, 120119 U pulskom Aquariumu danas je otvorena izlozba vjencane fotografije u sklopu Tijara news festivala. Povodom festivala vjencanja izlozba se sastoji od 22 svadbene fotografije snimljene na podrucju Istarske zupanije. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 2
aquarium_izlozba14-120119.jpg
Pula, 120119 U pulskom Aquariumu danas je otvorena izlozba vjencane fotografije u sklopu Tijara news festivala. Povodom festivala vjencanja izlozba se sastoji od 22 svadbene fotografije snimljene na podrucju Istarske zupanije. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 1
aquarium_izlozba12-120119.jpg
Pula, 120119 U pulskom Aquariumu danas je otvorena izlozba vjencane fotografije u sklopu Tijara news festivala. Povodom festivala vjencanja izlozba se sastoji od 22 svadbene fotografije snimljene na podrucju Istarske zupanije. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 2
aquarium_izlozba11-120119.jpg
Pula, 120119 U pulskom Aquariumu danas je otvorena izlozba vjencane fotografije u sklopu Tijara news festivala. Povodom festivala vjencanja izlozba se sastoji od 22 svadbene fotografije snimljene na podrucju Istarske zupanije. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 4
aquarium_izlozba10-120119.jpg
Pula, 120119 U pulskom Aquariumu danas je otvorena izlozba vjencane fotografije u sklopu Tijara news festivala. Povodom festivala vjencanja izlozba se sastoji od 22 svadbene fotografije snimljene na podrucju Istarske zupanije. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 2
aquarium_izlozba1-120119.jpg
Pula, 120119 U pulskom Aquariumu danas je otvorena izlozba vjencane fotografije u sklopu Tijara news festivala. Povodom festivala vjencanja izlozba se sastoji od 22 svadbene fotografije snimljene na podrucju Istarske zupanije. Na fotografiji: Rajko Boricic i Marijana Dabo Percan. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 2