Dnevni servis | Sisak, 10.02.2019 - Potpisivanja sporazuma Laburista i stranaka Amsterdamske koalicije
amsterdamska_koalicija3-100219.jpg
Sisak, 100219. Hrvatski labursti stranka rada pristupili su Amsterdamskoj koaliciji, a ugovor o pristupanju potpisan je u restoranu Stari grad Sisak. Na fotografiji: Silvano Hrelja, David Bregovac, Anka Mrak Taritas, Kreso Beljak, Goran Miletic. Foto: Mate Piskor / CROPIX
hits: 1
amsterdamska_koalicija2-100219.jpg
Sisak, 100219. Hrvatski labursti stranka rada pristupili su Amsterdamskoj koaliciji, a ugovor o pristupanju potpisan je u restoranu Stari grad Sisak. Na fotografiji: celnici Amsterdamske koalicije pred tvrdjavom Stari grad Sisak, Silvano Hrelja, David Bregovac, Anka Mrak Taritas, Kreso Beljak, Goran Miletic. Foto: Mate Piskor / CROPIX
hits: 1
amsterdamska_koalicija1-100219.jpg
Sisak, 100219. Hrvatski labursti stranka rada pristupili su Amsterdamskoj koaliciji, a ugovor o pristupanju potpisan je u restoranu Stari grad Sisak. Na fotografiji: celnici Amsterdamske koalicije pred tvrdjavom Stari grad Sisak, Silvano Hrelja, David Bregovac, Anka Mrak Taritas, Kreso Beljak, Goran Miletic. Foto: Mate Piskor / CROPIX
hits: 1