Dnevni servis | Split, 11.02.2019 - Javna prezentacija projekta sanacije i rekonstrukcije gradjevina u Bosanskoj...
zlatna_vrata_prezentacija7-110219.jpg
Split, 110219. Kinoteka Zlatna vrata.Javna prezentacija projekta sanacije i rekonstrukcije gradjevina u Bosanskoj 4 i Rodriginoj ulicicime bi se omogocio pristup sjevernom zidu Dioklecijanove palace. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 4
zlatna_vrata_prezentacija6-110219.jpg
Split, 110219. Kinoteka Zlatna vrata.Javna prezentacija projekta sanacije i rekonstrukcije gradjevina u Bosanskoj 4 i Rodriginoj ulicicime bi se omogocio pristup sjevernom zidu Dioklecijanove palace. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 1
zlatna_vrata_prezentacija5-110219.jpg
Split, 110219. Kinoteka Zlatna vrata.Javna prezentacija projekta sanacije i rekonstrukcije gradjevina u Bosanskoj 4 i Rodriginoj ulicicime bi se omogocio pristup sjevernom zidu Dioklecijanove palace. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 0
zlatna_vrata_prezentacija4-110219.jpg
Split, 110219. Kinoteka Zlatna vrata.Javna prezentacija projekta sanacije i rekonstrukcije gradjevina u Bosanskoj 4 i Rodriginoj ulicicime bi se omogocio pristup sjevernom zidu Dioklecijanove palace. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 0
zlatna_vrata_prezentacija3-110219.jpg
Split, 110219. Kinoteka Zlatna vrata.Javna prezentacija projekta sanacije i rekonstrukcije gradjevina u Bosanskoj 4 i Rodriginoj ulicicime bi se omogocio pristup sjevernom zidu Dioklecijanove palace. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 0
zlatna_vrata_prezentacija2-110219.jpg
Split, 110219. Kinoteka Zlatna vrata.Javna prezentacija projekta sanacije i rekonstrukcije gradjevina u Bosanskoj 4 i Rodriginoj ulicicime bi se omogocio pristup sjevernom zidu Dioklecijanove palace. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 0
zlatna_vrata_prezentacija1-110219.jpg
Split, 110219. Kinoteka Zlatna vrata.Javna prezentacija projekta sanacije i rekonstrukcije gradjevina u Bosanskoj 4 i Rodriginoj ulicicime bi se omogocio pristup sjevernom zidu Dioklecijanove palace. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 0