Dnevni servis | Makarska, 12.02.2019 - Olujna bura na makarskom podrucju puse s udarima od 140 km/h
bura_makarska9-120219.jpg
Makarska, 120219. Olujna bura koja na makarskom podrucju puse s udarima od 140 km/h zaustavila je trajektni promet na linijama Makarska-Sumartin (o.Brac) i Drvenik-Sucuraj (o.Hvar) ali nije prijavljena nikakva znacajnija steta. Na fotografiji: bura u Brackom kanalu. Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 1
bura_makarska8-120219.jpg
Makarska, 120219. Olujna bura koja na makarskom podrucju puse s udarima od 140 km/h zaustavila je trajektni promet na linijama Makarska-Sumartin (o.Brac) i Drvenik-Sucuraj (o.Hvar) ali nije prijavljena nikakva znacajnija steta. Na fotografiji: bura u makarskoj luci. Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 2
bura_makarska7-120219.jpg
Makarska, 120219. Olujna bura koja na makarskom podrucju puse s udarima od 140 km/h zaustavila je trajektni promet na linijama Makarska-Sumartin (o.Brac) i Drvenik-Sucuraj (o.Hvar) ali nije prijavljena nikakva znacajnija steta. Na fotografiji: bura u makarskoj luci. Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 3
bura_makarska6-120219.jpg
Makarska, 120219. Olujna bura koja na makarskom podrucju puse s udarima od 140 km/h zaustavila je trajektni promet na linijama Makarska-Sumartin (o.Brac) i Drvenik-Sucuraj (o.Hvar) ali nije prijavljena nikakva znacajnija steta. Na fotografiji: bura u makarskoj luci. Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 2
bura_makarska5-120219.jpg
Makarska, 120219. Olujna bura koja na makarskom podrucju puse s udarima od 140 km/h zaustavila je trajektni promet na linijama Makarska-Sumartin (o.Brac) i Drvenik-Sucuraj (o.Hvar) ali nije prijavljena nikakva znacajnija steta. Na fotografiji: bura u makarskoj luci. Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 1
bura_makarska4-120219.jpg
Makarska, 120219. Olujna bura koja na makarskom podrucju puse s udarima od 140 km/h zaustavila je trajektni promet na linijama Makarska-Sumartin (o.Brac) i Drvenik-Sucuraj (o.Hvar) ali nije prijavljena nikakva znacajnija steta. Na fotografiji: bura u Brackom kanalu. Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 0
bura_makarska3-120219.jpg
Makarska, 120219. Olujna bura koja na makarskom podrucju puse s udarima od 140 km/h zaustavila je trajektni promet na linijama Makarska-Sumartin (o.Brac) i Drvenik-Sucuraj (o.Hvar) ali nije prijavljena nikakva znacajnija steta. Na fotografiji: bura u Brackom kanalu. Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 0
bura_makarska2-120219.jpg
Makarska, 120219. Olujna bura koja na makarskom podrucju puse s udarima od 140 km/h zaustavila je trajektni promet na linijama Makarska-Sumartin (o.Brac) i Drvenik-Sucuraj (o.Hvar) ali nije prijavljena nikakva znacajnija steta. Na fotografiji: bura u makarskoj luci. Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 0
bura_makarska11-120219.jpg
Makarska, 120219. Olujna bura koja na makarskom podrucju puse s udarima od 140 km/h zaustavila je trajektni promet na linijama Makarska-Sumartin (o.Brac) i Drvenik-Sucuraj (o.Hvar) ali nije prijavljena nikakva znacajnija steta. Na fotografiji: bura u Brackom kanalu pred rtom Osejava. Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 0
bura_makarska10-120219.jpg
Makarska, 120219. Olujna bura koja na makarskom podrucju puse s udarima od 140 km/h zaustavila je trajektni promet na linijama Makarska-Sumartin (o.Brac) i Drvenik-Sucuraj (o.Hvar) ali nije prijavljena nikakva znacajnija steta. Na fotografiji: bura u Brackom kanalu. Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 0
bura_makarska1-120219.jpg
Makarska, 120219. Olujna bura koja na makarskom podrucju puse s udarima od 140 km/h zaustavila je trajektni promet na linijama Makarska-Sumartin (o.Brac) i Drvenik-Sucuraj (o.Hvar) ali nije prijavljena nikakva znacajnija steta. Na fotografiji: bura u makarskoj luci. Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 3