Dnevni servis | Split, 12.03.2019 - Predstavljanje studijskog programa InteRiV
interiv_sveuciliste9-120319.jpg
Split, 120319. Predstavljanje studijskog programa InteRiV. U zgradi tri fakulteta predstavljen je program internacionalizacije studijskih programa Morskog ribarstva i Vojnog pomorstva na Sveucilistu u Splitu. Nositelj projekta je Sveuciliste u Splitu uz partnere. Foto: Duje Klaric / CROPIX
hits: 20
interiv_sveuciliste8-120319.jpg
Split, 120319. Predstavljanje studijskog programa InteRiV. U zgradi tri fakulteta predstavljen je program internacionalizacije studijskih programa Morskog ribarstva i Vojnog pomorstva na Sveucilistu u Splitu. Nositelj projekta je Sveuciliste u Splitu uz partnere. Na fotografiji: Leandra Vranjes Markic Foto: Duje Klaric / CROPIX
hits: 3
interiv_sveuciliste6-120319.jpg
Split, 120319. Predstavljanje studijskog programa InteRiV. U zgradi tri fakulteta predstavljen je program internacionalizacije studijskih programa Morskog ribarstva i Vojnog pomorstva na Sveucilistu u Splitu. Nositelj projekta je Sveuciliste u Splitu uz partnere. Foto: Duje Klaric / CROPIX
hits: 2
interiv_sveuciliste5-120319.jpg
Split, 120319. Predstavljanje studijskog programa InteRiV. U zgradi tri fakulteta predstavljen je program internacionalizacije studijskih programa Morskog ribarstva i Vojnog pomorstva na Sveucilistu u Splitu. Nositelj projekta je Sveuciliste u Splitu uz partnere. Na fotografiji: prof.dr.sc. Goran Kardum, komodor Ivo Raffanelli i Mate Padjen general bojnik Foto: Duje Klaric / CROPIX
hits: 2
interiv_sveuciliste4-120319.jpg
Split, 120319. Predstavljanje studijskog programa InteRiV. U zgradi tri fakulteta predstavljen je program internacionalizacije studijskih programa Morskog ribarstva i Vojnog pomorstva na Sveucilistu u Splitu. Nositelj projekta je Sveuciliste u Splitu uz partnere. Foto: Duje Klaric / CROPIX
hits: 3
interiv_sveuciliste3-120319.jpg
Split, 120319. Predstavljanje studijskog programa InteRiV. U zgradi tri fakulteta predstavljen je program internacionalizacije studijskih programa Morskog ribarstva i Vojnog pomorstva na Sveucilistu u Splitu. Nositelj projekta je Sveuciliste u Splitu uz partnere. Foto: Duje Klaric / CROPIX
hits: 9
interiv_sveuciliste25-120319.jpg
Split, 120319. Predstavljanje studijskog programa InteRiV. U zgradi tri fakulteta predstavljen je program internacionalizacije studijskih programa Morskog ribarstva i Vojnog pomorstva na Sveucilistu u Splitu. Nositelj projekta je Sveuciliste u Splitu uz partnere. Na fotografiji: Vuk Ljeskovic i Ivan Krivokapic studenti iz Crne Gore Foto: Duje Klaric / CROPIX
hits: 3
interiv_sveuciliste24-120319.jpg
Split, 120319. Predstavljanje studijskog programa InteRiV. U zgradi tri fakulteta predstavljen je program internacionalizacije studijskih programa Morskog ribarstva i Vojnog pomorstva na Sveucilistu u Splitu. Nositelj projekta je Sveuciliste u Splitu uz partnere. Na fotografiji: Vuk Ljeskovic i Ivan Krivokapic studenti iz Crne Gore. Foto: Duje Klaric / CROPIX
hits: 8
interiv_sveuciliste21-120319.jpg
Split, 120319. Predstavljanje studijskog programa InteRiV. U zgradi tri fakulteta predstavljen je program internacionalizacije studijskih programa Morskog ribarstva i Vojnog pomorstva na Sveucilistu u Splitu. Nositelj projekta je Sveuciliste u Splitu uz partnere. Na fotografiji: Luka Mihanovic kapetan korvete Foto: Duje Klaric / CROPIX
hits: 7
interiv_sveuciliste20-120319.jpg
Split, 120319. Predstavljanje studijskog programa InteRiV. U zgradi tri fakulteta predstavljen je program internacionalizacije studijskih programa Morskog ribarstva i Vojnog pomorstva na Sveucilistu u Splitu. Nositelj projekta je Sveuciliste u Splitu uz partnere. Na fotografiji: Luka Mihanovic kapetan korvete Foto: Duje Klaric / CROPIX
hits: 3
interiv_sveuciliste2-120319.jpg
Split, 120319. Predstavljanje studijskog programa InteRiV. U zgradi tri fakulteta predstavljen je program internacionalizacije studijskih programa Morskog ribarstva i Vojnog pomorstva na Sveucilistu u Splitu. Nositelj projekta je Sveuciliste u Splitu uz partnere. Foto: Duje Klaric / CROPIX
hits: 2
interiv_sveuciliste19-120319.jpg
Split, 120319. Predstavljanje studijskog programa InteRiV. U zgradi tri fakulteta predstavljen je program internacionalizacije studijskih programa Morskog ribarstva i Vojnog pomorstva na Sveucilistu u Splitu. Nositelj projekta je Sveuciliste u Splitu uz partnere. Na fotografiji: Luka Mihanovic kapetan korvete Foto: Duje Klaric / CROPIX
hits: 3
interiv_sveuciliste18-120319.jpg
Split, 120319. Predstavljanje studijskog programa InteRiV. U zgradi tri fakulteta predstavljen je program internacionalizacije studijskih programa Morskog ribarstva i Vojnog pomorstva na Sveucilistu u Splitu. Nositelj projekta je Sveuciliste u Splitu uz partnere. Na fotografiji: Leandra Vranjes Markic,prof.dr.sc. Goran Kardum, komodor Ivo Raffanelli i Mate Padjen general bojnik Foto: Duje Klaric / CROPIX
hits: 6
interiv_sveuciliste16-120319.jpg
Split, 120319. Predstavljanje studijskog programa InteRiV. U zgradi tri fakulteta predstavljen je program internacionalizacije studijskih programa Morskog ribarstva i Vojnog pomorstva na Sveucilistu u Splitu. Nositelj projekta je Sveuciliste u Splitu uz partnere. Foto: Duje Klaric / CROPIX
hits: 4
interiv_sveuciliste15-120319.jpg
Split, 120319. Predstavljanje studijskog programa InteRiV. U zgradi tri fakulteta predstavljen je program internacionalizacije studijskih programa Morskog ribarstva i Vojnog pomorstva na Sveucilistu u Splitu. Nositelj projekta je Sveuciliste u Splitu uz partnere. Na fotografiji: Luka Mihanovic kapetan korvete Foto: Duje Klaric / CROPIX
hits: 4
interiv_sveuciliste14-120319.jpg
Split, 120319. Predstavljanje studijskog programa InteRiV. U zgradi tri fakulteta predstavljen je program internacionalizacije studijskih programa Morskog ribarstva i Vojnog pomorstva na Sveucilistu u Splitu. Nositelj projekta je Sveuciliste u Splitu uz partnere. Foto: Duje Klaric / CROPIX
hits: 3
interiv_sveuciliste13-120319.jpg
Split, 120319. Predstavljanje studijskog programa InteRiV. U zgradi tri fakulteta predstavljen je program internacionalizacije studijskih programa Morskog ribarstva i Vojnog pomorstva na Sveucilistu u Splitu. Nositelj projekta je Sveuciliste u Splitu uz partnere. Foto: Duje Klaric / CROPIX
hits: 2
interiv_sveuciliste12-120319.jpg
Split, 120319. Predstavljanje studijskog programa InteRiV. U zgradi tri fakulteta predstavljen je program internacionalizacije studijskih programa Morskog ribarstva i Vojnog pomorstva na Sveucilistu u Splitu. Nositelj projekta je Sveuciliste u Splitu uz partnere. Foto: Duje Klaric / CROPIX
hits: 3
interiv_sveuciliste11-120319.jpg
Split, 120319. Predstavljanje studijskog programa InteRiV. U zgradi tri fakulteta predstavljen je program internacionalizacije studijskih programa Morskog ribarstva i Vojnog pomorstva na Sveucilistu u Splitu. Nositelj projekta je Sveuciliste u Splitu uz partnere. Na fotografiji: Mate Padjen general bojnik Foto: Duje Klaric / CROPIX
hits: 6
interiv_sveuciliste10-120319.jpg
Split, 120319. Predstavljanje studijskog programa InteRiV. U zgradi tri fakulteta predstavljen je program internacionalizacije studijskih programa Morskog ribarstva i Vojnog pomorstva na Sveucilistu u Splitu. Nositelj projekta je Sveuciliste u Splitu uz partnere. Na fotografiji: prof.dr.sc. Goran Kardum Foto: Duje Klaric / CROPIX
hits: 3
interiv_sveuciliste1-120319.jpg
Split, 120319. Predstavljanje studijskog programa InteRiV. U zgradi tri fakulteta predstavljen je program internacionalizacije studijskih programa Morskog ribarstva i Vojnog pomorstva na Sveucilistu u Splitu. Nositelj projekta je Sveuciliste u Splitu uz partnere. Na fotografiji: Mate Padjen general bojnik Foto: Duje Klaric / CROPIX
hits: 3