Dnevni servis | Zagreb, 13.03.2019 - Sabor raspravlja o izvjescu o radu Drzavnog ureda za reviziju za proslu...
sabor9-130319.jpg
Zagreb, 130319. Markov trg. Sabor. Redovita sjednica Sabora. Na fotografiji: Davor Bernardic, predsjednik SDP-a. Foto: Goran Mehkek / CROPIX
hits: 11
sabor8-130319.jpg
Zagreb, 130319. Markov trg. Sabor. Redovita sjednica Sabora. Na fotografiji: Davor Bernardic, predsjednik SDP-a i Bozo Petrov, predsjednik mosta Foto: Goran Mehkek / CROPIX
hits: 4
sabor7-130319.jpg
Zagreb, 130319. Markov trg. Sabor. Redovita sjednica Sabora. Na fotografiji: Davor Bernardic, predsjednik SDP-a i Bozo Petrov, predsjednik mosta Foto: Goran Mehkek / CROPIX
hits: 8
sabor6-130319.jpg
Zagreb, 130319. Markov trg. Sabor. Redovita sjednica Sabora. Na fotografiji: Davor Bernardic, predsjednik SDP-a. Foto: Goran Mehkek / CROPIX
hits: 6
sabor5-130319.jpg
Zagreb, 130319. Markov trg. Sabor. Redovita sjednica Sabora. Na fotografiji: Topolko Bernarda. Foto: Goran Mehkek / CROPIX
hits: 3
sabor4-130319.jpg
Zagreb, 130319. Markov trg. Sabor. Redovita sjednica Sabora. Na fotografiji: Zarko Tusek Foto: Goran Mehkek / CROPIX
hits: 4
sabor3-130319.jpg
Zagreb, 130319. Markov trg. Sabor. Redovita sjednica Sabora. Na fotografiji: Josip Djakic Foto: Goran Mehkek / CROPIX
hits: 4
sabor24-130319.jpg
Zagreb, 130319. Markov trg. Sabor. Redovita sjednica Sabora. Na fotografiji: Ivan Klesic i Gordan Maras Foto: Goran Mehkek / CROPIX
hits: 6
sabor23-130319.jpg
Zagreb, 130319. Markov trg. Sabor. Redovita sjednica Sabora. Na fotografiji: Davor Bernardic, predsjednik SDP-a. Foto: Goran Mehkek / CROPIX
hits: 3
sabor22-130319.jpg
Zagreb, 130319. Markov trg. Sabor. Redovita sjednica Sabora. Na fotografiji: Gordan Jandrokovic, predsjednik hrvatskog sabora. Foto: Goran Mehkek / CROPIX
hits: 7
sabor21-130319.jpg
Zagreb, 130319. Markov trg. Sabor. Redovita sjednica Sabora. Na fotografiji: Gordan Jandrokovic, predsjednik hrvatskog sabora. Foto: Goran Mehkek / CROPIX
hits: 3
sabor20-130319.jpg
Zagreb, 130319. Markov trg. Sabor. Redovita sjednica Sabora. Na fotografiji: Davor Bernardic, predsjednik SDP-a. Foto: Goran Mehkek / CROPIX
hits: 5
sabor2-130319.jpg
Zagreb, 130319. Markov trg. Sabor. Redovita sjednica Sabora. Na fotografiji: Ivan Klesic. Foto: Goran Mehkek / CROPIX
hits: 5
sabor19-130319.jpg
Zagreb, 130319. Markov trg. Sabor. Redovita sjednica Sabora. Na fotografiji: Marija Puh. Foto: Goran Mehkek / CROPIX
hits: 4
sabor18-130319.jpg
Zagreb, 130319. Markov trg. Sabor. Redovita sjednica Sabora. Na fotografiji: Branko Bacic Foto: Goran Mehkek / CROPIX
hits: 2
sabor17-130319.jpg
Zagreb, 130319. Markov trg. Sabor. Redovita sjednica Sabora. Na fotografiji: Branko Bacic Foto: Goran Mehkek / CROPIX
hits: 5
sabor16-130319.jpg
Zagreb, 130319. Markov trg. Sabor. Redovita sjednica Sabora. Na fotografiji: Branko Bacic Foto: Goran Mehkek / CROPIX
hits: 4
sabor15-130319.jpg
Zagreb, 130319. Markov trg. Sabor. Redovita sjednica Sabora. Na fotografiji: Miro Bulj, zastupnik MOST-a. Foto: Goran Mehkek / CROPIX
hits: 3
sabor14-130319.jpg
Zagreb, 130319. Markov trg. Sabor. Redovita sjednica Sabora. Na fotografiji: Bozo Petrov, predsjednik MOST-a. Foto: Goran Mehkek / CROPIX
hits: 3
sabor13-130319.jpg
Zagreb, 130319. Markov trg. Sabor. Redovita sjednica Sabora. Na fotografiji: Stevo Culej i Miro Bulj, zastupnik Mosta Foto: Goran Mehkek / CROPIX
hits: 3
sabor12-130319.jpg
Zagreb, 130319. Markov trg. Sabor. Redovita sjednica Sabora. Na fotografiji: Stevo Culej. Foto: Goran Mehkek / CROPIX
hits: 4
sabor11-130319.jpg
Zagreb, 130319. Markov trg. Sabor. Redovita sjednica Sabora. Na fotografiji: Branko Hrg Foto: Goran Mehkek / CROPIX
hits: 4
sabor10-130319.jpg
Zagreb, 130319. Markov trg. Sabor. Redovita sjednica Sabora. Na fotografiji: Davor Bernardic, predsjednik SDP-a. Foto: Goran Mehkek / CROPIX
hits: 3
sabor1-130319.jpg
Zagreb, 130319. Markov trg. Sabor. Redovita sjednica Sabora. Na fotografiji: Bozo Petrov, predsjednik mosta Foto: Goran Mehkek / CROPIX
hits: 8