Dnevni servis | Pula, 13.03.2019 - Press konferencija u sjedistu IDS-a na temu Uljanika
ids_uljanik15-130319.jpg
Pula, 130319. U sredistu IDS-a Boris Milertic, predsjednik stranke, potpredsjednik Renato Krulcic i clan predsjednistva Marko Paliaga odrzali su konferemciju za novinare iskljucivo na temu Uljanika. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 11
ids_uljanik14-130319.jpg
Pula, 130319. U sredistu IDS-a Boris Milertic, predsjednik stranke, potpredsjednik Renato Krulcic i clan predsjednistva Marko Paliaga odrzali su konferemciju za novinare iskljucivo na temu Uljanika. Na fotografiji: Renato Krulcic. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 4
ids_uljanik13-130319.jpg
Pula, 130319. U sredistu IDS-a Boris Milertic, predsjednik stranke, potpredsjednik Renato Krulcic i clan predsjednistva Marko Paliaga odrzali su konferemciju za novinare iskljucivo na temu Uljanika. Na fotografiji: Renato Krulcic. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 10
ids_uljanik12-130319.jpg
Pula, 130319. U sredistu IDS-a Boris Milertic, predsjednik stranke, potpredsjednik Renato Krulcic i clan predsjednistva Marko Paliaga odrzali su konferemciju za novinare iskljucivo na temu Uljanika. Na fotografiji: Renato Krulcic. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 5
ids_uljanik11-130319.jpg
Pula, 130319. U sredistu IDS-a Boris Milertic, predsjednik stranke, potpredsjednik Renato Krulcic i clan predsjednistva Marko Paliaga odrzali su konferemciju za novinare iskljucivo na temu Uljanika. Na fotografiji: govori Marko Paliaga. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 3
ids_uljanik10-130319.jpg
Pula, 130319. U sredistu IDS-a Boris Milertic, predsjednik stranke, potpredsjednik Renato Krulcic i clan predsjednistva Marko Paliaga odrzali su konferemciju za novinare iskljucivo na temu Uljanika. Na fotografiji: Marko Paliaga. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 5
ids_uljanik09-130319.jpg
Pula, 130319. U sredistu IDS-a Boris Milertic, predsjednik stranke, potpredsjednik Renato Krulcic i clan predsjednistva Marko Paliaga odrzali su konferemciju za novinare iskljucivo na temu Uljanika. Na fotografiji: govori Marko Paliaga. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 3
ids_uljanik08-130319.jpg
Pula, 130319. U sredistu IDS-a Boris Milertic, predsjednik stranke, potpredsjednik Renato Krulcic i clan predsjednistva Marko Paliaga odrzali su konferemciju za novinare iskljucivo na temu Uljanika. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 5
ids_uljanik07-130319.jpg
Pula, 130319. U sredistu IDS-a Boris Milertic, predsjednik stranke, potpredsjednik Renato Krulcic i clan predsjednistva Marko Paliaga odrzali su konferemciju za novinare iskljucivo na temu Uljanika. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 4
ids_uljanik06-130319.jpg
Pula, 130319. U sredistu IDS-a Boris Milertic, predsjednik stranke, potpredsjednik Renato Krulcic i clan predsjednistva Marko Paliaga odrzali su konferemciju za novinare iskljucivo na temu Uljanika. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 2
ids_uljanik05-130319.jpg
Pula, 130319. U sredistu IDS-a Boris Milertic, predsjednik stranke, potpredsjednik Renato Krulcic i clan predsjednistva Marko Paliaga odrzali su konferemciju za novinare iskljucivo na temu Uljanika. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 5
ids_uljanik04-130319.jpg
Pula, 130319. U sredistu IDS-a Boris Milertic, predsjednik stranke, potpredsjednik Renato Krulcic i clan predsjednistva Marko Paliaga odrzali su konferemciju za novinare iskljucivo na temu Uljanika. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 4
ids_uljanik03-130319.jpg
Pula, 130319. U sredistu IDS-a Boris Milertic, predsjednik stranke, potpredsjednik Renato Krulcic i clan predsjednistva Marko Paliaga odrzali su konferemciju za novinare iskljucivo na temu Uljanika. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 4
ids_uljanik01-130319.jpg
Pula, 130319. U sredistu IDS-a Boris Milertic, predsjednik stranke, potpredsjednik Renato Krulcic i clan predsjednistva Marko Paliaga odrzali su konferemciju za novinare iskljucivo na temu Uljanika. Foto: Goran Sebelic / CROPIX
hits: 3