Dnevni servis | Split, 13.04.2019 - Andro Krstulovic zapoceo akciju pod nazivom Cist grad cist obraz
cist_grad9-130419.jpg
Split, 130419. Gradonacelnik Andro Krstulovic u splitskom kotaru Split 3 zapoceo akciju pod nazivom Cist grad cist obraz kojom bi se cistile isarane povrsine kao i skupio otpad. Foto: Paun Paunovic / CROPIX
hits: 8
cist_grad8-130419.jpg
Split, 130419. Gradonacelnik Andro Krstulovic u splitskom kotaru Split 3 zapoceo akciju pod nazivom Cist grad cist obraz kojom bi se cistile isarane povrsine kao i skupio otpad. Na fotografiji: Andro Krstulovic Opara. Foto: Paun Paunovic / CROPIX
hits: 2
cist_grad7-130419.jpg
Split, 130419. Gradonacelnik Andro Krstulovic u splitskom kotaru Split 3 zapoceo akciju pod nazivom Cist grad cist obraz kojom bi se cistile isarane povrsine kao i skupio otpad. Na fotografiji: Andro Krstulovic Opara. Foto: Paun Paunovic / CROPIX
hits: 1
cist_grad6-130419.jpg
Split, 130419. Gradonacelnik Andro Krstulovic u splitskom kotaru Split 3 zapoceo akciju pod nazivom Cist grad cist obraz kojom bi se cistile isarane povrsine kao i skupio otpad. Na fotografiji: Andro Krstulovic Opara. Foto: Paun Paunovic / CROPIX
hits: 1
cist_grad5-130419.jpg
Split, 130419. Gradonacelnik Andro Krstulovic u splitskom kotaru Split 3 zapoceo akciju pod nazivom Cist grad cist obraz kojom bi se cistile isarane povrsine kao i skupio otpad. Na fotografiji: Andro Krstulovic Opara. Foto: Paun Paunovic / CROPIX
hits: 1
cist_grad4-130419.jpg
Split, 130419. Gradonacelnik Andro Krstulovic u splitskom kotaru Split 3 zapoceo akciju pod nazivom Cist grad cist obraz kojom bi se cistile isarane povrsine kao i skupio otpad. Foto: Paun Paunovic / CROPIX
hits: 1
cist_grad3-130419.jpg
Split, 130419. Gradonacelnik Andro Krstulovic u splitskom kotaru Split 3 zapoceo akciju pod nazivom Cist grad cist obraz kojom bi se cistile isarane povrsine kao i skupio otpad. Foto: Paun Paunovic / CROPIX
hits: 1
cist_grad2-130419.jpg
Split, 130419. Gradonacelnik Andro Krstulovic u splitskom kotaru Split 3 zapoceo akciju pod nazivom Cist grad cist obraz kojom bi se cistile isarane povrsine kao i skupio otpad. Na fotografiji: Andro Krstulovic Opara. Foto: Paun Paunovic / CROPIX
hits: 1
cist_grad17-130419.jpg
Split, 130419. Gradonacelnik Andro Krstulovic u splitskom kotaru Split 3 zapoceo akciju pod nazivom Cist grad cist obraz kojom bi se cistile isarane povrsine kao i skupio otpad. Foto: Paun Paunovic / CROPIX
hits: 0
cist_grad16-130419.jpg
Split, 130419. Gradonacelnik Andro Krstulovic u splitskom kotaru Split 3 zapoceo akciju pod nazivom Cist grad cist obraz kojom bi se cistile isarane povrsine kao i skupio otpad. Foto: Paun Paunovic / CROPIX
hits: 1
cist_grad15-130419.jpg
Split, 130419. Gradonacelnik Andro Krstulovic u splitskom kotaru Split 3 zapoceo akciju pod nazivom Cist grad cist obraz kojom bi se cistile isarane povrsine kao i skupio otpad. Foto: Paun Paunovic / CROPIX
hits: 1
cist_grad14-130419.jpg
Split, 130419. Gradonacelnik Andro Krstulovic u splitskom kotaru Split 3 zapoceo akciju pod nazivom Cist grad cist obraz kojom bi se cistile isarane povrsine kao i skupio otpad. Foto: Paun Paunovic / CROPIX
hits: 0
cist_grad13-130419.jpg
Split, 130419. Gradonacelnik Andro Krstulovic u splitskom kotaru Split 3 zapoceo akciju pod nazivom Cist grad cist obraz kojom bi se cistile isarane povrsine kao i skupio otpad. Foto: Paun Paunovic / CROPIX
hits: 1
cist_grad12-130419.jpg
Split, 130419. Gradonacelnik Andro Krstulovic u splitskom kotaru Split 3 zapoceo akciju pod nazivom Cist grad cist obraz kojom bi se cistile isarane povrsine kao i skupio otpad. Foto: Paun Paunovic / CROPIX
hits: 1
cist_grad11-130419.jpg
Split, 130419. Gradonacelnik Andro Krstulovic u splitskom kotaru Split 3 zapoceo akciju pod nazivom Cist grad cist obraz kojom bi se cistile isarane povrsine kao i skupio otpad. Foto: Paun Paunovic / CROPIX
hits: 1
cist_grad10-130419.jpg
Split, 130419. Gradonacelnik Andro Krstulovic u splitskom kotaru Split 3 zapoceo akciju pod nazivom Cist grad cist obraz kojom bi se cistile isarane povrsine kao i skupio otpad. Foto: Paun Paunovic / CROPIX
hits: 1
cist_grad1-130419.jpg
Split, 130419. Gradonacelnik Andro Krstulovic u splitskom kotaru Split 3 zapoceo akciju pod nazivom Cist grad cist obraz kojom bi se cistile isarane povrsine kao i skupio otpad. Foto: Paun Paunovic / CROPIX
hits: 2