Dnevni servis | Zagreb, 15.04.2019 - Centar za razvoj i ulaganja organizirao je ulagacku konferenciju Zagreb...
ulagacka_konferencija9-150419.jpg
Zagreb, 150419. Hotel Westin. Centar za razvoj i ulaganja organizirao je ulagacku konferenciju Zagreb Invest na kojoj su obradjene teme u podrucju ulagacke klime, poticanja novih investicija i predstavljanje konkretnih ulagackih projekata. Na fotografiji: Goran Kaniski. Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
hits: 1
ulagacka_konferencija8-150419.jpg
Zagreb, 150419. Hotel Westin. Centar za razvoj i ulaganja organizirao je ulagacku konferenciju Zagreb Invest na kojoj su obradjene teme u podrucju ulagacke klime, poticanja novih investicija i predstavljanje konkretnih ulagackih projekata. Na fotografiji: Raoul Cvecic Bole. Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
hits: 0
ulagacka_konferencija7-150419.jpg
Zagreb, 150419. Hotel Westin. Centar za razvoj i ulaganja organizirao je ulagacku konferenciju Zagreb Invest na kojoj su obradjene teme u podrucju ulagacke klime, poticanja novih investicija i predstavljanje konkretnih ulagackih projekata. Na fotografiji: Marko Jurcic. Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
hits: 0
ulagacka_konferencija6-150419.jpg
Zagreb, 150419. Hotel Westin. Centar za razvoj i ulaganja organizirao je ulagacku konferenciju Zagreb Invest na kojoj su obradjene teme u podrucju ulagacke klime, poticanja novih investicija i predstavljanje konkretnih ulagackih projekata. Na fotografiji: Marijan Kavran. Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
hits: 0
ulagacka_konferencija5-150419.jpg
Zagreb, 150419. Hotel Westin. Centar za razvoj i ulaganja organizirao je ulagacku konferenciju Zagreb Invest na kojoj su obradjene teme u podrucju ulagacke klime, poticanja novih investicija i predstavljanje konkretnih ulagackih projekata. Na fotografiji: Mladen Vedris. Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
hits: 0
ulagacka_konferencija4-150419.jpg
Zagreb, 150419. Hotel Westin. Centar za razvoj i ulaganja organizirao je ulagacku konferenciju Zagreb Invest na kojoj su obradjene teme u podrucju ulagacke klime, poticanja novih investicija i predstavljanje konkretnih ulagackih projekata. Na fotografiji: Mladen Vedris. Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
hits: 0
ulagacka_konferencija26-150419.jpg
Zagreb, 150419. Hotel Westin. Centar za razvoj i ulaganja organizirao je ulagacku konferenciju Zagreb Invest na kojoj su obradjene teme u podrucju ulagacke klime, poticanja novih investicija i predstavljanje konkretnih ulagackih projekata. Na fotografiji: Vinko Mijok. Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
hits: 0
ulagacka_konferencija25-150419.jpg
Zagreb, 150419. Hotel Westin. Centar za razvoj i ulaganja organizirao je ulagacku konferenciju Zagreb Invest na kojoj su obradjene teme u podrucju ulagacke klime, poticanja novih investicija i predstavljanje konkretnih ulagackih projekata. Na fotografiji: Jozo Jovic, Laura Stojic, Aljosa Pleic, Milorad Batinic, Mislav Togonal. Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
hits: 0
ulagacka_konferencija24-150419.jpg
Zagreb, 150419. Hotel Westin. Centar za razvoj i ulaganja organizirao je ulagacku konferenciju Zagreb Invest na kojoj su obradjene teme u podrucju ulagacke klime, poticanja novih investicija i predstavljanje konkretnih ulagackih projekata. Na fotografiji: Jozo Jovic, Laura Stojic, Aljosa Pleic, Milorad Batinic. Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
hits: 4
ulagacka_konferencija23-150419.jpg
Zagreb, 150419. Hotel Westin. Centar za razvoj i ulaganja organizirao je ulagacku konferenciju Zagreb Invest na kojoj su obradjene teme u podrucju ulagacke klime, poticanja novih investicija i predstavljanje konkretnih ulagackih projekata. Na fotografiji: Jozo Jovic, Laura Stojic, Aljosa Pleic, Milorad Batinic. Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
hits: 0
ulagacka_konferencija22-150419.jpg
Zagreb, 150419. Hotel Westin. Centar za razvoj i ulaganja organizirao je ulagacku konferenciju Zagreb Invest na kojoj su obradjene teme u podrucju ulagacke klime, poticanja novih investicija i predstavljanje konkretnih ulagackih projekata. Na fotografiji: Laura Stojic. Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
hits: 1
ulagacka_konferencija21-150419.jpg
Zagreb, 150419. Hotel Westin. Centar za razvoj i ulaganja organizirao je ulagacku konferenciju Zagreb Invest na kojoj su obradjene teme u podrucju ulagacke klime, poticanja novih investicija i predstavljanje konkretnih ulagackih projekata. Na fotografiji: Jozo Jovic. Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
hits: 0
ulagacka_konferencija20-150419.jpg
Zagreb, 150419. Hotel Westin. Centar za razvoj i ulaganja organizirao je ulagacku konferenciju Zagreb Invest na kojoj su obradjene teme u podrucju ulagacke klime, poticanja novih investicija i predstavljanje konkretnih ulagackih projekata. Na fotografiji: Laura Stojic. Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
hits: 1
ulagacka_konferencija2-150419.jpg
Zagreb, 150419. Hotel Westin. Centar za razvoj i ulaganja organizirao je ulagacku konferenciju Zagreb Invest na kojoj su obradjene teme u podrucju ulagacke klime, poticanja novih investicija i predstavljanje konkretnih ulagackih projekata. Na fotografiji: Laurent Sessa. Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
hits: 1
ulagacka_konferencija18-150419.jpg
Zagreb, 150419. Hotel Westin. Centar za razvoj i ulaganja organizirao je ulagacku konferenciju Zagreb Invest na kojoj su obradjene teme u podrucju ulagacke klime, poticanja novih investicija i predstavljanje konkretnih ulagackih projekata. Na fotografiji: Lu Jianjing. Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
hits: 0
ulagacka_konferencija17-150419.jpg
Zagreb, 150419. Hotel Westin. Centar za razvoj i ulaganja organizirao je ulagacku konferenciju Zagreb Invest na kojoj su obradjene teme u podrucju ulagacke klime, poticanja novih investicija i predstavljanje konkretnih ulagackih projekata. Na fotografiji: Mladen Vedris. Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
hits: 0
ulagacka_konferencija16-150419.jpg
Zagreb, 150419. Hotel Westin. Centar za razvoj i ulaganja organizirao je ulagacku konferenciju Zagreb Invest na kojoj su obradjene teme u podrucju ulagacke klime, poticanja novih investicija i predstavljanje konkretnih ulagackih projekata. Na fotografiji: Olivera Majic. Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
hits: 0
ulagacka_konferencija15-150419.jpg
Zagreb, 150419. Hotel Westin. Centar za razvoj i ulaganja organizirao je ulagacku konferenciju Zagreb Invest na kojoj su obradjene teme u podrucju ulagacke klime, poticanja novih investicija i predstavljanje konkretnih ulagackih projekata. Na fotografiji: Milorad Batinic. Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
hits: 0
ulagacka_konferencija13-150419.jpg
Zagreb, 150419. Hotel Westin. Centar za razvoj i ulaganja organizirao je ulagacku konferenciju Zagreb Invest na kojoj su obradjene teme u podrucju ulagacke klime, poticanja novih investicija i predstavljanje konkretnih ulagackih projekata. Na fotografiji: Kresimir Macan, Mislav Togonal. Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
hits: 0
ulagacka_konferencija12-150419.jpg
Zagreb, 150419. Hotel Westin. Centar za razvoj i ulaganja organizirao je ulagacku konferenciju Zagreb Invest na kojoj su obradjene teme u podrucju ulagacke klime, poticanja novih investicija i predstavljanje konkretnih ulagackih projekata. Na fotografiji: Spomenka Djuric. Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
hits: 0
ulagacka_konferencija11-150419.jpg
Zagreb, 150419. Hotel Westin. Centar za razvoj i ulaganja organizirao je ulagacku konferenciju Zagreb Invest na kojoj su obradjene teme u podrucju ulagacke klime, poticanja novih investicija i predstavljanje konkretnih ulagackih projekata. Na fotografiji: Gordan Milinic. Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
hits: 1
ulagacka_konferencija1-150419.jpg
Zagreb, 150419. Hotel Westin. Centar za razvoj i ulaganja organizirao je ulagacku konferenciju Zagreb Invest na kojoj su obradjene teme u podrucju ulagacke klime, poticanja novih investicija i predstavljanje konkretnih ulagackih projekata. Na fotografiji: Julian Zhu. Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX
hits: 0