Dnevni servis | Zadar, 16.5.2019 - Redovna sjednica Gradskog vijeca Grada Zadra
gradsko_vijece9-160519.jpg
Zadar, 160519. Jutros se odrzava redovna sjednica Gradskog vijeca Grada Zadra. Na fotografiji: sjednica. Foto: Luka Gerlanc / CROPIX
hits: 3
gradsko_vijece8-160519.jpg
Zadar, 160519. Jutros se odrzava redovna sjednica Gradskog vijeca Grada Zadra. Na fotografiji: Ante Kolega. Foto: Luka Gerlanc / CROPIX
hits: 1
gradsko_vijece7-160519.jpg
Zadar, 160519. Jutros se odrzava redovna sjednica Gradskog vijeca Grada Zadra. Na fotografiji: sjednica. Foto: Luka Gerlanc / CROPIX
hits: 1
gradsko_vijece6-160519.jpg
Zadar, 160519. Jutros se odrzava redovna sjednica Gradskog vijeca Grada Zadra. Na fotografiji: Antonia Erslan. Foto: Luka Gerlanc / CROPIX
hits: 2
gradsko_vijece5-160519.jpg
Zadar, 160519. Jutros se odrzava redovna sjednica Gradskog vijeca Grada Zadra. Na fotografiji: Tomislav Drazovic. Foto: Luka Gerlanc / CROPIX
hits: 1
gradsko_vijece4-160519.jpg
Zadar, 160519. Jutros se odrzava redovna sjednica Gradskog vijeca Grada Zadra. Na fotografiji: Darko Kasap. Foto: Luka Gerlanc / CROPIX
hits: 1
gradsko_vijece3-160519.jpg
Zadar, 160519. Jutros se odrzava redovna sjednica Gradskog vijeca Grada Zadra. Na fotografiji: Robertino Dujela. Foto: Luka Gerlanc / CROPIX
hits: 1
gradsko_vijece2-160519.jpg
Zadar, 160519. Jutros se odrzava redovna sjednica Gradskog vijeca Grada Zadra. Na fotografiji: Damir Burcul. Foto: Luka Gerlanc / CROPIX
hits: 2
gradsko_vijece15-160519.jpg
Zadar, 160519. Jutros se odrzava redovna sjednica Gradskog vijeca Grada Zadra. Na fotografiji: Danijel Radeta. Foto: Luka Gerlanc / CROPIX
hits: 1
gradsko_vijece14-160519.jpg
Zadar, 160519. Jutros se odrzava redovna sjednica Gradskog vijeca Grada Zadra. Na fotografiji: Dijana Mijatovic. Foto: Luka Gerlanc / CROPIX
hits: 1
gradsko_vijece13-160519.jpg
Zadar, 160519. Jutros se odrzava redovna sjednica Gradskog vijeca Grada Zadra. Na fotografiji: sjednica. Foto: Luka Gerlanc / CROPIX
hits: 2
gradsko_vijece12-160519.jpg
Zadar, 160519. Jutros se odrzava redovna sjednica Gradskog vijeca Grada Zadra. Na fotografiji: gradonacelnik Branko Dukic. Foto: Luka Gerlanc / CROPIX
hits: 2
gradsko_vijece11-160519.jpg
Zadar, 160519. Jutros se odrzava redovna sjednica Gradskog vijeca Grada Zadra. Na fotografiji: sjednica. Foto: Luka Gerlanc / CROPIX
hits: 1
gradsko_vijece10-160519.jpg
Zadar, 160519. Jutros se odrzava redovna sjednica Gradskog vijeca Grada Zadra. Na fotografiji: Jelena Jelavic. Foto: Luka Gerlanc / CROPIX
hits: 1
gradsko_vijece1-160519.jpg
Zadar, 160519. Jutros se odrzava redovna sjednica Gradskog vijeca Grada Zadra. Na fotografiji: sjednica. Foto: Luka Gerlanc / CROPIX
hits: 2