Dnevni servis | Karlovac, 16.05.2019 - Vodostaj karlovackih rijeka je i dalje u opadanju, ukinuto je izvanredno...
karlovac_kupa6-160519.jpg
Karlovac, 160519. Vodostaj karlovackih rijeka je i dalje u opadanju tako da je ukinuto izvanredno stanje. Na fotografiji: Rijeka Kupa. Foto: Robert Fajt / CROPIX
hits: 1
karlovac_kupa5-160519.jpg
Karlovac, 160519. Vodostaj karlovackih rijeka je i dalje u opadanju tako da je ukinuto izvanredno stanje. Na fotografiji: Rijeka Kupa. Foto: Robert Fajt / CROPIX
hits: 1
karlovac_kupa4-160519.jpg
Karlovac, 160519. Vodostaj karlovackih rijeka je i dalje u opadanju tako da je ukinuto izvanredno stanje. Na fotografiji: Rijeka Kupa. Foto: Robert Fajt / CROPIX
hits: 1
karlovac_kupa3-160519.jpg
Karlovac, 160519. Vodostaj karlovackih rijeka je i dalje u opadanju tako da je ukinuto izvanredno stanje. Na fotografiji: Rijeka Kupa. Foto: Robert Fajt / CROPIX
hits: 1
karlovac_kupa2-160519.jpg
Karlovac, 160519. Vodostaj karlovackih rijeka je i dalje u opadanju tako da je ukinuto izvanredno stanje. Na fotografiji: Rijeka Kupa. Foto: Robert Fajt / CROPIX
hits: 1
karlovac_kupa1-160519.jpg
Karlovac, 160519. Vodostaj karlovackih rijeka je i dalje u opadanju tako da je ukinuto izvanredno stanje. Na fotografiji: Rijeka Kupa. Foto: Robert Fajt / CROPIX
hits: 1
karlovac_korana8-160519.jpg
Karlovac, 160519. Vodostaj karlovackih rijeka je i dalje u opadanju tako da je ukinuto izvanredno stanje. Na fotografiji: Rijeka Korana. Foto: Robert Fajt / CROPIX
hits: 2
karlovac_korana7-160519.jpg
Karlovac, 160519. Vodostaj karlovackih rijeka je i dalje u opadanju tako da je ukinuto izvanredno stanje. Na fotografiji: Rijeka Korana. Foto: Robert Fajt / CROPIX
hits: 1
karlovac_korana6-160519.jpg
Karlovac, 160519. Vodostaj karlovackih rijeka je i dalje u opadanju tako da je ukinuto izvanredno stanje. Na fotografiji: Rijeka Korana. Foto: Robert Fajt / CROPIX
hits: 1
karlovac_korana5-160519.jpg
Karlovac, 160519. Vodostaj karlovackih rijeka je i dalje u opadanju tako da je ukinuto izvanredno stanje. Na fotografiji: Rijeka Korana. Foto: Robert Fajt / CROPIX
hits: 1
karlovac_korana4-160519.jpg
Karlovac, 160519. Vodostaj karlovackih rijeka je i dalje u opadanju tako da je ukinuto izvanredno stanje. Na fotografiji: Rijeka Korana. Foto: Robert Fajt / CROPIX
hits: 2
karlovac_korana3-160519.jpg
Karlovac, 160519. Vodostaj karlovackih rijeka je i dalje u opadanju tako da je ukinuto izvanredno stanje. Na fotografiji: Rijeka Korana. Foto: Robert Fajt / CROPIX
hits: 1
karlovac_korana2-160519.jpg
Karlovac, 160519. Vodostaj karlovackih rijeka je i dalje u opadanju tako da je ukinuto izvanredno stanje. Na fotografiji: Rijeka Korana. Foto: Robert Fajt / CROPIX
hits: 1
karlovac_korana1-160519.jpg
Karlovac, 160519. Vodostaj karlovackih rijeka je i dalje u opadanju tako da je ukinuto izvanredno stanje. Na fotografiji: Rijeka Korana. Foto: Robert Fajt / CROPIX
hits: 1