Dnevni servis | Karlovac, 20.05.2019 - Svecano potpisivanje ugovora u svrhu sanacije i uredjenja odlagalista...
maric_deponij7-200519.jpg
Karlovac, 200519. Svecano potpisivanje ugovora o darivanju nekretnine u svrhu sanacije i uredjenja odlagalista komunalnog otpada Ilovac. Potpisivanje je odrzano na odlagalistu otpada i reciklaznom dvoristu Ilovac. Ugovor je potpisao ministar drzavne imovine Goran Maric i karlovacki gradonacelnik Damir Mandic. Na fotografiji: Odlagaliste otpada Ilovac. Foto: Robert Fajt / CROPIX
hits: 8
maric_deponij6-200519.jpg
Karlovac, 200519. Svecano potpisivanje ugovora o darivanju nekretnine u svrhu sanacije i uredjenja odlagalista komunalnog otpada Ilovac. Potpisivanje je odrzano na odlagalistu otpada i reciklaznom dvoristu Ilovac. Ugovor je potpisao ministar drzavne imovine Goran Maric i karlovacki gradonacelnik Damir Mandic. Na fotografiji: Odlagaliste otpada Ilovac. Foto: Robert Fajt / CROPIX
hits: 1
maric_deponij5-200519.jpg
Karlovac, 200519. Svecano potpisivanje ugovora o darivanju nekretnine u svrhu sanacije i uredjenja odlagalista komunalnog otpada Ilovac. Potpisivanje je odrzano na odlagalistu otpada i reciklaznom dvoristu Ilovac. Ugovor je potpisao ministar drzavne imovine Goran Maric i karlovacki gradonacelnik Damir Mandic. Na fotografiji: Odlagaliste otpada Ilovac. Foto: Robert Fajt / CROPIX
hits: 2
maric_deponij4-200519.jpg
Karlovac, 200519. Svecano potpisivanje ugovora o darivanju nekretnine u svrhu sanacije i uredjenja odlagalista komunalnog otpada Ilovac. Potpisivanje je odrzano na odlagalistu otpada i reciklaznom dvoristu Ilovac. Ugovor je potpisao ministar drzavne imovine Goran Maric i karlovacki gradonacelnik Damir Mandic. Na fotografiji: Ministar Goran Maric i karlovacki gradonacelnik Damir Mandic potpisuju ugovor. Foto: Robert Fajt / CROPIX
hits: 1
maric_deponij3-200519.jpg
Karlovac, 200519. Svecano potpisivanje ugovora o darivanju nekretnine u svrhu sanacije i uredjenja odlagalista komunalnog otpada Ilovac. Potpisivanje je odrzano na odlagalistu otpada i reciklaznom dvoristu Ilovac. Ugovor je potpisao ministar drzavne imovine Goran Maric i karlovacki gradonacelnik Damir Mandic. Na fotografiji: Ministar Goran Maric. Foto: Robert Fajt / CROPIX
hits: 1
maric_deponij2-200519.jpg
Karlovac, 200519. Svecano potpisivanje ugovora o darivanju nekretnine u svrhu sanacije i uredjenja odlagalista komunalnog otpada Ilovac. Potpisivanje je odrzano na odlagalistu otpada i reciklaznom dvoristu Ilovac. Ugovor je potpisao ministar drzavne imovine Goran Maric i karlovacki gradonacelnik Damir Mandic. Na fotografiji: Ministar Goran Maric i karlovacki gradonacelnik Damir Mandic u obilasku reciklaznog dvorista. Foto: Robert Fajt / CROPIX
hits: 5
maric_deponij1-200519.jpg
Karlovac, 200519. Svecano potpisivanje ugovora o darivanju nekretnine u svrhu sanacije i uredjenja odlagalista komunalnog otpada Ilovac. Potpisivanje je odrzano na odlagalistu otpada i reciklaznom dvoristu Ilovac. Ugovor je potpisao ministar drzavne imovine Goran Maric i karlovacki gradonacelnik Damir Mandic. Na fotografiji: Ministar Goran Maric i karlovacki gradonacelnik Damir Mandic u obilasku reciklaznog dvorista. Foto: Robert Fajt / CROPIX
hits: 3