Dnevni servis | Sibenik, 13.06.2019 - Potpisan ugovor o izgradnji centra za gospodarenje otpadom
ugovor_bikarac13-130619.jpg
Sibenik, 130619. Civitas Sacra Dvorana Sv Mihovil Potpisivanje ugovora o izgradnji centra za gospodarenjem otpadom Bikarac vrijednog oko 197 milijuna kuna , ugovor su potpisali Robert Podrug direktor Bikarca i Roland Tusar GH holding u nazocnosti ministra zastite okolisa Tomislava Corica i Dubravka Ponosa direktora Fonda za zastitu okolisa Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
hits: 10
ugovor_bikarac12-130619.jpg
Sibenik, 130619. Civitas Sacra Dvorana Sv Mihovil Potpisivanje ugovora o izgradnji centra za gospodarenjem otpadom Bikarac vrijednog oko 197 milijuna kuna , ugovor su potpisali Robert Podrug direktor Bikarca i Roland Tusar GH holding u nazocnosti ministra zastite okolisa Tomislava Corica i Dubravka Ponosa direktora Fonda za zastitu okolisa Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
hits: 5
ugovor_bikarac11-130619.jpg
Sibenik, 130619. Civitas Sacra Dvorana Sv Mihovil Potpisivanje ugovora o izgradnji centra za gospodarenjem otpadom Bikarac vrijednog oko 197 milijuna kuna , ugovor su potpisali Robert Podrug direktor Bikarca i Roland Tusar GH holding u nazocnosti ministra zastite okolisa Tomislava Corica i Dubravka Ponosa direktora Fonda za zastitu okolisa Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
hits: 4
ugovor_bikarac10-130619.jpg
Sibenik, 130619. Civitas Sacra Dvorana Sv Mihovil Potpisivanje ugovora o izgradnji centra za gospodarenjem otpadom Bikarac vrijednog oko 197 milijuna kuna , ugovor su potpisali Robert Podrug direktor Bikarca i Roland Tusar GH holding u nazocnosti ministra zastite okolisa Tomislava Corica i Dubravka Ponosa direktora Fonda za zastitu okolisa Na fotografiji: ministar Tomislav Coric Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
hits: 4
ugovor_bikarac09-130619.jpg
Sibenik, 130619. Civitas Sacra Dvorana Sv Mihovil Potpisivanje ugovora o izgradnji centra za gospodarenjem otpadom Bikarac vrijednog oko 197 milijuna kuna , ugovor su potpisali Robert Podrug direktor Bikarca i Roland Tusar GH holding u nazocnosti ministra zastite okolisa Tomislava Corica i Dubravka Ponosa direktora Fonda za zastitu okolisa Na fotografiji: ministar Tomislav Coric Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
hits: 4
ugovor_bikarac08-130619.jpg
Sibenik, 130619. Civitas Sacra Dvorana Sv Mihovil Potpisivanje ugovora o izgradnji centra za gospodarenjem otpadom Bikarac vrijednog oko 197 milijuna kuna , ugovor su potpisali Robert Podrug direktor Bikarca i Roland Tusar GH holding u nazocnosti ministra zastite okolisa Tomislava Corica i Dubravka Ponosa direktora Fonda za zastitu okolisa Na fotografiji: Dubravko Ponos Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
hits: 4
ugovor_bikarac07-130619.jpg
Sibenik, 130619. Civitas Sacra Dvorana Sv Mihovil Potpisivanje ugovora o izgradnji centra za gospodarenjem otpadom Bikarac vrijednog oko 197 milijuna kuna , ugovor su potpisali Robert Podrug direktor Bikarca i Roland Tusar GH holding u nazocnosti ministra zastite okolisa Tomislava Corica i Dubravka Ponosa direktora Fonda za zastitu okolisa Na fotografiji: direktor centra Bikarac Robert Podrug Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
hits: 4
ugovor_bikarac06-130619.jpg
Sibenik, 130619. Civitas Sacra Dvorana Sv Mihovil Potpisivanje ugovora o izgradnji centra za gospodarenjem otpadom Bikarac vrijednog oko 197 milijuna kuna , ugovor su potpisali Robert Podrug direktor Bikarca i Roland Tusar GH holding u nazocnosti ministra zastite okolisa Tomislava Corica i Dubravka Ponosa direktora Fonda za zastitu okolisa Na fotografiji: direktor centra Bikarac Robert Podrug Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
hits: 5
ugovor_bikarac05-130619.jpg
Sibenik, 130619. Civitas Sacra Dvorana Sv Mihovil Potpisivanje ugovora o izgradnji centra za gospodarenjem otpadom Bikarac vrijednog oko 197 milijuna kuna , ugovor su potpisali Robert Podrug direktor Bikarca i Roland Tusar GH holding u nazocnosti ministra zastite okolisa Tomislava Corica i Dubravka Ponosa direktora Fonda za zastitu okolisa Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
hits: 4
ugovor_bikarac04-130619.jpg
Sibenik, 130619. Civitas Sacra Dvorana Sv Mihovil Potpisivanje ugovora o izgradnji centra za gospodarenjem otpadom Bikarac vrijednog oko 197 milijuna kuna , ugovor su potpisali Robert Podrug direktor Bikarca i Roland Tusar GH holding u nazocnosti ministra zastite okolisa Tomislava Corica i Dubravka Ponosa direktora Fonda za zastitu okolisa Na fotografiji: direktor centra Bikarac Robert Podrug Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
hits: 5
ugovor_bikarac03-130619.jpg
Sibenik, 130619. Civitas Sacra Dvorana Sv Mihovil Potpisivanje ugovora o izgradnji centra za gospodarenjem otpadom Bikarac vrijednog oko 197 milijuna kuna , ugovor su potpisali Robert Podrug direktor Bikarca i Roland Tusar GH holding u nazocnosti ministra zastite okolisa Tomislava Corica i Dubravka Ponosa direktora Fonda za zastitu okolisa Na fotografiji: ministar Tomislav Coric Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
hits: 5
ugovor_bikarac02-130619.jpg
Sibenik, 130619. Civitas Sacra Dvorana Sv Mihovil Potpisivanje ugovora o izgradnji centra za gospodarenjem otpadom Bikarac vrijednog oko 197 milijuna kuna , ugovor su potpisali Robert Podrug direktor Bikarca i Roland Tusar GH holding u nazocnosti ministra zastite okolisa Tomislava Corica i Dubravka Ponosa direktora Fonda za zastitu okolisa Na fotografiji: ministar Tomislav Coric Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
hits: 4
ugovor_bikarac01-130619.jpg
Sibenik, 130619. Civitas Sacra Dvorana Sv Mihovil Potpisivanje ugovora o izgradnji centra za gospodarenjem otpadom Bikarac vrijednog oko 197 milijuna kuna , ugovor su potpisali Robert Podrug direktor Bikarca i Roland Tusar GH holding u nazocnosti ministra zastite okolisa Tomislava Corica i Dubravka Ponosa direktora Fonda za zastitu okolisa Na fotografiji: ministar Tomislav Coric Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
hits: 5