Dnevni servis | Zagreb, 25.06.2019 - Frank Turner & The Sleeping Souls nastupili na 14. INmusic festivalu
inmusic_suvar37-250619.jpg
Zagreb, 250619. Jarun, Otok Mladosti. Drugi dan 14. INmusic festivala, najveceg hrvatskog open air festivala. Na fotografiji: Frank Turner & The Sleeping Souls. Foto: Ranko Suvar / CROPIX
hits: 14
inmusic_suvar36-250619.jpg
Zagreb, 250619. Jarun, Otok Mladosti. Drugi dan 14. INmusic festivala, najveceg hrvatskog open air festivala. Na fotografiji: Frank Turner & The Sleeping Souls. Foto: Ranko Suvar / CROPIX
hits: 5
inmusic_suvar35-250619.jpg
Zagreb, 250619. Jarun, Otok Mladosti. Drugi dan 14. INmusic festivala, najveceg hrvatskog open air festivala. Na fotografiji: Frank Turner & The Sleeping Souls. Foto: Ranko Suvar / CROPIX
hits: 6
inmusic_suvar34-250619.jpg
Zagreb, 250619. Jarun, Otok Mladosti. Drugi dan 14. INmusic festivala, najveceg hrvatskog open air festivala. Na fotografiji: Frank Turner & The Sleeping Souls. Foto: Ranko Suvar / CROPIX
hits: 5
inmusic_suvar31-250619.jpg
Zagreb, 250619. Jarun, Otok Mladosti. Drugi dan 14. INmusic festivala, najveceg hrvatskog open air festivala. Na fotografiji: Frank Turner & The Sleeping Souls. Foto: Ranko Suvar / CROPIX
hits: 7
inmusic_suvar30-250619.jpg
Zagreb, 250619. Jarun, Otok Mladosti. Drugi dan 14. INmusic festivala, najveceg hrvatskog open air festivala. Na fotografiji: Frank Turner & The Sleeping Souls. Foto: Ranko Suvar / CROPIX
hits: 8