Dnevni servis | Pula, 20.07.2019 - Dodjela nagrada i svecanost zatvaranja pulskog Film Festivala
festival_nagrade38-200719.jpg
Pula, 200719. Arena. Dodjela nagrada i svecanost zatvaranja pulskog Film Festivala uz projekciju dokumentarca o Oliveru Dragojevicu. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 23
festival_nagrade37-200719.jpg
Pula, 200719. Arena. Dodjela nagrada i svecanost zatvaranja pulskog Film Festivala uz projekciju dokumentarca o Oliveru Dragojevicu. Na fotografiji: dobitnica Dana Budisavljevic. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 9
festival_nagrade36-200719.jpg
Pula, 200719. Arena. Dodjela nagrada i svecanost zatvaranja pulskog Film Festivala uz projekciju dokumentarca o Oliveru Dragojevicu. Na fotografiji: dobitnica Dana Budisavljevic. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 8
festival_nagrade35-200719.jpg
Pula, 200719. Arena. Dodjela nagrada i svecanost zatvaranja pulskog Film Festivala uz projekciju dokumentarca o Oliveru Dragojevicu. Na fotografiji: dobitnica Dana Budisavljevic. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 9
festival_nagrade34-200719.jpg
Pula, 200719. Arena. Dodjela nagrada i svecanost zatvaranja pulskog Film Festivala uz projekciju dokumentarca o Oliveru Dragojevicu. Na fotografiji: dobitnica Dana Budisavljevic. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 8
festival_nagrade33-200719.jpg
Pula, 200719. Arena. Dodjela nagrada i svecanost zatvaranja pulskog Film Festivala uz projekciju dokumentarca o Oliveru Dragojevicu. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 9
festival_nagrade32-200719.jpg
Pula, 200719. Arena. Dodjela nagrada i svecanost zatvaranja pulskog Film Festivala uz projekciju dokumentarca o Oliveru Dragojevicu. Na fotografiji: dobitnik Borko Peric. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 9
festival_nagrade31-200719.jpg
Pula, 200719. Arena. Dodjela nagrada i svecanost zatvaranja pulskog Film Festivala uz projekciju dokumentarca o Oliveru Dragojevicu. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 8
festival_nagrade30-200719.jpg
Pula, 200719. Arena. Dodjela nagrada i svecanost zatvaranja pulskog Film Festivala uz projekciju dokumentarca o Oliveru Dragojevicu. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 9
festival_nagrade29-200719.jpg
Pula, 200719. Arena. Dodjela nagrada i svecanost zatvaranja pulskog Film Festivala uz projekciju dokumentarca o Oliveru Dragojevicu. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 7
festival_nagrade28-200719.jpg
Pula, 200719. Arena. Dodjela nagrada i svecanost zatvaranja pulskog Film Festivala uz projekciju dokumentarca o Oliveru Dragojevicu. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 7
festival_nagrade27-200719.jpg
Pula, 200719. Arena. Dodjela nagrada i svecanost zatvaranja pulskog Film Festivala uz projekciju dokumentarca o Oliveru Dragojevicu. Na fotografiji: dobitnica Dana Budisavljevic. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 9
festival_nagrade26-200719.jpg
Pula, 200719. Arena. Dodjela nagrada i svecanost zatvaranja pulskog Film Festivala uz projekciju dokumentarca o Oliveru Dragojevicu. Na fotografiji: dobitnica Dana Budisavljevic. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 6
festival_nagrade25-200719.jpg
Pula, 200719. Arena. Dodjela nagrada i svecanost zatvaranja pulskog Film Festivala uz projekciju dokumentarca o Oliveru Dragojevicu. Na fotografiji: dobitnica. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 10
festival_nagrade24-200719.jpg
Pula, 200719. Arena. Dodjela nagrada i svecanost zatvaranja pulskog Film Festivala uz projekciju dokumentarca o Oliveru Dragojevicu. Na fotografiji: dobitnica. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 8
festival_nagrade23-200719.jpg
Pula, 200719. Arena. Dodjela nagrada i svecanost zatvaranja pulskog Film Festivala uz projekciju dokumentarca o Oliveru Dragojevicu. Na fotografiji: dobitnica Dana Budisavljevic. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 9
festival_nagrade22-200719.jpg
Pula, 200719. Arena. Dodjela nagrada i svecanost zatvaranja pulskog Film Festivala uz projekciju dokumentarca o Oliveru Dragojevicu. Na fotografiji: nagrada Dane Budisavljevic. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 9
festival_nagrade21-200719.jpg
Pula, 200719. Arena. Dodjela nagrada i svecanost zatvaranja pulskog Film Festivala uz projekciju dokumentarca o Oliveru Dragojevicu. Na fotografiji: dobitnik. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 10
festival_nagrade20-200719.jpg
Pula, 200719. Arena. Dodjela nagrada i svecanost zatvaranja pulskog Film Festivala uz projekciju dokumentarca o Oliveru Dragojevicu. Na fotografiji: dobitnica. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 8
festival_nagrade19-200719.jpg
Pula, 200719. Arena. Dodjela nagrada i svecanost zatvaranja pulskog Film Festivala uz projekciju dokumentarca o Oliveru Dragojevicu. Na fotografiji: dobitnica. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 7
festival_nagrade18-200719.jpg
Pula, 200719. Arena. Dodjela nagrada i svecanost zatvaranja pulskog Film Festivala uz projekciju dokumentarca o Oliveru Dragojevicu. Na fotografiji: dobitnica. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 6
festival_nagrade17-200719.jpg
Pula, 200719. Arena. Dodjela nagrada i svecanost zatvaranja pulskog Film Festivala uz projekciju dokumentarca o Oliveru Dragojevicu. Na fotografiji: dobitnica Dana Budisavljevic. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 8
festival_nagrade16-200719.jpg
Pula, 200719. Arena. Dodjela nagrada i svecanost zatvaranja pulskog Film Festivala uz projekciju dokumentarca o Oliveru Dragojevicu. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 8
festival_nagrade9-200719.jpg
Pula, 200719. Arena. Dodjela nagrada i svecanost zatvaranja pulskog Film Festivala uz projekciju dokumentarca o Oliveru Dragojevicu. Na fotografiji: urucenje nagrade Dani Budisavljevic. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 14
festival_nagrade8-200719.jpg
Pula, 200719. Arena. Dodjela nagrada i svecanost zatvaranja pulskog Film Festivala uz projekciju dokumentarca o Oliveru Dragojevicu. Na fotografiji: dobitnica Dana Budisavljevic. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 12
festival_nagrade7-200719.jpg
Pula, 200719. Arena. Dodjela nagrada i svecanost zatvaranja pulskog Film Festivala uz projekciju dokumentarca o Oliveru Dragojevicu. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 13
festival_nagrade6-200719.jpg
Pula, 200719. Arena. Dodjela nagrada i svecanost zatvaranja pulskog Film Festivala uz projekciju dokumentarca o Oliveru Dragojevicu. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 10
festival_nagrade5-200719.jpg
Pula, 200719. Arena. Dodjela nagrada i svecanost zatvaranja pulskog Film Festivala uz projekciju dokumentarca o Oliveru Dragojevicu. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 8
festival_nagrade4-200719.jpg
Pula, 200719. Arena. Dodjela nagrada i svecanost zatvaranja pulskog Film Festivala uz projekciju dokumentarca o Oliveru Dragojevicu. Na fotografiji: dobitnica Dana Budisavljevic. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 9
festival_nagrade3-200719.jpg
Pula, 200719. Arena. Dodjela nagrada i svecanost zatvaranja pulskog Film Festivala uz projekciju dokumentarca o Oliveru Dragojevicu. Na fotografiji: dobitnica Dana Budisavljevic. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 9
festival_nagrade2-200719.jpg
Pula, 200719. Arena. Dodjela nagrada i svecanost zatvaranja pulskog Film Festivala uz projekciju dokumentarca o Oliveru Dragojevicu. Na fotografiji: dobitnica Dana Budisavljevic. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 9
festival_nagrade15-200719.jpg
Pula, 200719. Arena. Dodjela nagrada i svecanost zatvaranja pulskog Film Festivala uz projekciju dokumentarca o Oliveru Dragojevicu. Na fotografiji: urucenje nagrade Dani Budisavljevic. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 10
festival_nagrade14-200719.jpg
Pula, 200719. Arena. Dodjela nagrada i svecanost zatvaranja pulskog Film Festivala uz projekciju dokumentarca o Oliveru Dragojevicu. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 9
festival_nagrade13-200719.jpg
Pula, 200719. Arena. Dodjela nagrada i svecanost zatvaranja pulskog Film Festivala uz projekciju dokumentarca o Oliveru Dragojevicu. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 7
festival_nagrade12-200719.jpg
Pula, 200719. Arena. Dodjela nagrada i svecanost zatvaranja pulskog Film Festivala uz projekciju dokumentarca o Oliveru Dragojevicu. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 9
festival_nagrade11-200719.jpg
Pula, 200719. Arena. Dodjela nagrada i svecanost zatvaranja pulskog Film Festivala uz projekciju dokumentarca o Oliveru Dragojevicu. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 9
festival_nagrade10-200719.jpg
Pula, 200719. Arena. Dodjela nagrada i svecanost zatvaranja pulskog Film Festivala uz projekciju dokumentarca o Oliveru Dragojevicu. Na fotografiji: dobitnica Dana Budisavljevic. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 9
festival_nagrade1-200719.jpg
Pula, 200719. Arena. Dodjela nagrada i svecanost zatvaranja pulskog Film Festivala uz projekciju dokumentarca o Oliveru Dragojevicu. Na fotografiji: dobitnica Dana Budisavljevic. Foto: Danijel Bartolic / CROPIX
hits: 10