Dnevni servis | Split, 18.11.2019 - Paljenje svijeca i mimohod Torcide za Vukovar
vukovarska_svijece9-181119.jpg
Split, 181119. Mimohod Torcide i paljenje svijeca u Vukovarskoj ulici u znak sjecanja na 28. godisnjicu pada Vukovara. Na fotografiji: svijece ispod spomenika Vukovaru. Foto: Nikola Vilic / CROPIX
hits: 16
vukovarska_svijece8-181119.jpg
Split, 181119. Mimohod Torcide i paljenje svijeca u Vukovarskoj ulici u znak sjecanja na 28. godisnjicu pada Vukovara. Na fotografiji: svijece ispod spomenika Vukovaru. Foto: Nikola Vilic / CROPIX
hits: 5
vukovarska_svijece7-181119.jpg
Split, 181119. Mimohod Torcide i paljenje svijeca u Vukovarskoj ulici u znak sjecanja na 28. godisnjicu pada Vukovara. Na fotografiji: ucenici Nadbiskupske klasicne gimnazije. Foto: Nikola Vilic / CROPIX
hits: 5
vukovarska_svijece6-181119.jpg
Split, 181119. Mimohod Torcide i paljenje svijeca u Vukovarskoj ulici u znak sjecanja na 28. godisnjicu pada Vukovara. Na fotografiji: svijece ispod spomenika Vukovaru. Foto: Nikola Vilic / CROPIX
hits: 5
vukovarska_svijece5-181119.jpg
Split, 181119. Mimohod Torcide i paljenje svijeca u Vukovarskoj ulici u znak sjecanja na 28. godisnjicu pada Vukovara. Na fotografiji: svijece ispod spomenika Vukovaru. Foto: Nikola Vilic / CROPIX
hits: 6
vukovarska_svijece4-181119.jpg
Split, 181119. Mimohod Torcide i paljenje svijeca u Vukovarskoj ulici u znak sjecanja na 28. godisnjicu pada Vukovara. Na fotografiji: svijece ispod spomenika Vukovaru. Foto: Nikola Vilic / CROPIX
hits: 5
vukovarska_svijece3-181119.jpg
Split, 181119. Mimohod Torcide i paljenje svijeca u Vukovarskoj ulici u znak sjecanja na 28. godisnjicu pada Vukovara. Na fotografiji: svijece ispod spomenika Vukovaru. Foto: Nikola Vilic / CROPIX
hits: 7
vukovarska_svijece2-181119.jpg
Split, 181119. Mimohod Torcide i paljenje svijeca u Vukovarskoj ulici u znak sjecanja na 28. godisnjicu pada Vukovara. Na fotografiji: svijece ispod spomenika Vukovaru. Foto: Nikola Vilic / CROPIX
hits: 2
vukovarska_svijece11-181119.jpg
Split, 181119. Mimohod Torcide i paljenje svijeca u Vukovarskoj ulici u znak sjecanja na 28. godisnjicu pada Vukovara. Na fotografiji: svijece ispod spomenika Vukovaru. Foto: Nikola Vilic / CROPIX
hits: 5
vukovarska_svijece10-181119.jpg
Split, 181119. Mimohod Torcide i paljenje svijeca u Vukovarskoj ulici u znak sjecanja na 28. godisnjicu pada Vukovara. Na fotografiji: svijece ispod spomenika Vukovaru. Foto: Nikola Vilic / CROPIX
hits: 4
vukovarska_svijece1-181119.jpg
Split, 181119. Mimohod Torcide i paljenje svijeca u Vukovarskoj ulici u znak sjecanja na 28. godisnjicu pada Vukovara. Na fotografiji: svijece ispod spomenika Vukovaru. Foto: Nikola Vilic / CROPIX
hits: 4
vukovarska_mimohod9-181119.jpg
Split, 181119. Mimohod Torcide i paljenje svijeca u Vukovarskoj ulici u znak sjecanja na 28. godisnjicu pada Vukovara. Na fotografiji: brojni Splicani u mimohodu. Foto: Nikola Vilic / CROPIX
hits: 5
vukovarska_mimohod8-181119.jpg
Split, 181119. Mimohod Torcide i paljenje svijeca u Vukovarskoj ulici u znak sjecanja na 28. godisnjicu pada Vukovara. Na fotografiji: mimohod Torcide. Foto: Nikola Vilic / CROPIX
hits: 10
vukovarska_mimohod7-181119.jpg
Split, 181119. Mimohod Torcide i paljenje svijeca u Vukovarskoj ulici u znak sjecanja na 28. godisnjicu pada Vukovara. Na fotografiji: mimohod Torcide. Foto: Nikola Vilic / CROPIX
hits: 8
vukovarska_mimohod6-181119.jpg
Split, 181119. Mimohod Torcide i paljenje svijeca u Vukovarskoj ulici u znak sjecanja na 28. godisnjicu pada Vukovara. Na fotografiji: mimohod Torcide. Foto: Nikola Vilic / CROPIX
hits: 5
vukovarska_mimohod5-181119.jpg
Split, 181119. Mimohod Torcide i paljenje svijeca u Vukovarskoj ulici u znak sjecanja na 28. godisnjicu pada Vukovara. Na fotografiji: mimohod Torcide. Foto: Nikola Vilic / CROPIX
hits: 5
vukovarska_mimohod4-181119.jpg
Split, 181119. Mimohod Torcide i paljenje svijeca u Vukovarskoj ulici u znak sjecanja na 28. godisnjicu pada Vukovara. Na fotografiji: mimohod sa veteranima Cetvrte gardijske brigade na celu. Foto: Nikola Vilic / CROPIX
hits: 7
vukovarska_mimohod3-181119.jpg
Split, 181119. Mimohod Torcide i paljenje svijeca u Vukovarskoj ulici u znak sjecanja na 28. godisnjicu pada Vukovara. Na fotografiji: mimohod sa veteranima Cetvrte gardijske brigade na celu. Foto: Nikola Vilic / CROPIX
hits: 4
vukovarska_mimohod2-181119.jpg
Split, 181119. Mimohod Torcide i paljenje svijeca u Vukovarskoj ulici u znak sjecanja na 28. godisnjicu pada Vukovara. Na fotografiji: mimohod sa veteranima Cetvrte gardijske brigade na celu. Foto: Nikola Vilic / CROPIX
hits: 6
vukovarska_mimohod1-181119.jpg
Split, 181119. Mimohod Torcide i paljenje svijeca u Vukovarskoj ulici u znak sjecanja na 28. godisnjicu pada Vukovara. Na fotografiji: mimohod sa veteranima Cetvrte gardijske brigade na celu. Foto: Nikola Vilic / CROPIX
hits: 3