Dnevni servis | Vukovar, 19.11.2019 - Zrtva Borova naselja za domovinu u organizaciji Udruge Vukovarske majke
borovo_naselje9-191119.jpg
Vukovar, 191119. Dan sjecanja na zrtvu Vukovara 1991.- 2019. Program pod nazivom Zrtva Borovo naselja za domovinu u organizaciji Udruge Vukovarske majke. Program je odrzan ispred ostataka nekadasnjeg borovo commerca u kojemu je bila smjestena ratna bolnica i skloniste. Na fotografiji: temelji nekadasnjeg Borovo commerca. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 11
borovo_naselje8-191119.jpg
Vukovar, 191119. Dan sjecanja na zrtvu Vukovara 1991.- 2019. Program pod nazivom Zrtva Borovo naselja za domovinu u organizaciji Udruge Vukovarske majke. Program je odrzan ispred ostataka nekadasnjeg borovo commerca u kojemu je bila smjestena ratna bolnica i skloniste. Na fotografiji: Zene u crnom iz Beograda. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 5
borovo_naselje7-191119.jpg
Vukovar, 191119. Dan sjecanja na zrtvu Vukovara 1991.- 2019. Program pod nazivom Zrtva Borovo naselja za domovinu u organizaciji Udruge Vukovarske majke. Program je odrzan ispred ostataka nekadasnjeg borovo commerca u kojemu je bila smjestena ratna bolnica i skloniste. Na fotografiji: Zene u crnom iz Beograda. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 5
borovo_naselje6-191119.jpg
Vukovar, 191119. Dan sjecanja na zrtvu Vukovara 1991.- 2019. Program pod nazivom Zrtva Borovo naselja za domovinu u organizaciji Udruge Vukovarske majke. Program je odrzan ispred ostataka nekadasnjeg borovo commerca u kojemu je bila smjestena ratna bolnica i skloniste. Na fotografiji: polaganje vijenaca. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 4
borovo_naselje5-191119.jpg
Vukovar, 191119. Dan sjecanja na zrtvu Vukovara 1991.- 2019. Program pod nazivom Zrtva Borovo naselja za domovinu u organizaciji Udruge Vukovarske majke. Program je odrzan ispred ostataka nekadasnjeg borovo commerca u kojemu je bila smjestena ratna bolnica i skloniste. Na fotografiji: polaganje vijenaca. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 4
borovo_naselje4-191119.jpg
Vukovar, 191119. Dan sjecanja na zrtvu Vukovara 1991.- 2019. Program pod nazivom Zrtva Borovo naselja za domovinu u organizaciji Udruge Vukovarske majke. Program je odrzan ispred ostataka nekadasnjeg borovo commerca u kojemu je bila smjestena ratna bolnica i skloniste. Na fotografiji: kolona sjecanja. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 7
borovo_naselje3-191119.jpg
Vukovar, 191119. Dan sjecanja na zrtvu Vukovara 1991.- 2019. Program pod nazivom Zrtva Borovo naselja za domovinu u organizaciji Udruge Vukovarske majke. Program je odrzan ispred ostataka nekadasnjeg borovo commerca u kojemu je bila smjestena ratna bolnica i skloniste. Na fotografiji: kolona sjecanja. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 5
borovo_naselje26-191119.jpg
Vukovar, 191119. Dan sjecanja na zrtvu Vukovara 1991.- 2019. Program pod nazivom Zrtva Borovo naselja za domovinu u organizaciji Udruge Vukovarske majke. Program je odrzan ispred ostataka nekadasnjeg borovo commerca u kojemu je bila smjestena ratna bolnica i skloniste. Na fotografiji:Manda Patko, predsjednica Udruge Vukovarske majke. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 6
borovo_naselje25-191119.jpg
Vukovar, 191119. Dan sjecanja na zrtvu Vukovara 1991.- 2019. Program pod nazivom Zrtva Borovo naselja za domovinu u organizaciji Udruge Vukovarske majke. Program je odrzan ispred ostataka nekadasnjeg borovo commerca u kojemu je bila smjestena ratna bolnica i skloniste. Na fotografiji: temelji nekadasnjeg Borovo commerca. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 2
borovo_naselje24-191119.jpg
Vukovar, 191119. Dan sjecanja na zrtvu Vukovara 1991.- 2019. Program pod nazivom Zrtva Borovo naselja za domovinu u organizaciji Udruge Vukovarske majke. Program je odrzan ispred ostataka nekadasnjeg borovo commerca u kojemu je bila smjestena ratna bolnica i skloniste. Na fotografiji: svijece na zidu nekadasnjeg Borovo commerca. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 3
borovo_naselje23-191119.jpg
Vukovar, 191119. Dan sjecanja na zrtvu Vukovara 1991.- 2019. Program pod nazivom Zrtva Borovo naselja za domovinu u organizaciji Udruge Vukovarske majke. Program je odrzan ispred ostataka nekadasnjeg borovo commerca u kojemu je bila smjestena ratna bolnica i skloniste. Na fotografiji: svijece na zidu nekadasnjeg Borovo commerca. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 3
borovo_naselje22-191119.jpg
Vukovar, 191119. Dan sjecanja na zrtvu Vukovara 1991.- 2019. Program pod nazivom Zrtva Borovo naselja za domovinu u organizaciji Udruge Vukovarske majke. Program je odrzan ispred ostataka nekadasnjeg borovo commerca u kojemu je bila smjestena ratna bolnica i skloniste. Na fotografiji: temelji nekadasnjeg Borovo commerca. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 6
borovo_naselje21-191119.jpg
Vukovar, 191119. Dan sjecanja na zrtvu Vukovara 1991.- 2019. Program pod nazivom Zrtva Borovo naselja za domovinu u organizaciji Udruge Vukovarske majke. Program je odrzan ispred ostataka nekadasnjeg borovo commerca u kojemu je bila smjestena ratna bolnica i skloniste. Na fotografiji: polaganje vijenaca. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 5
borovo_naselje20-191119.jpg
Vukovar, 191119. Dan sjecanja na zrtvu Vukovara 1991.- 2019. Program pod nazivom Zrtva Borovo naselja za domovinu u organizaciji Udruge Vukovarske majke. Program je odrzan ispred ostataka nekadasnjeg borovo commerca u kojemu je bila smjestena ratna bolnica i skloniste. Na fotografiji: clanice Udruge Vukovarske majke polazu vijenac. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 6
borovo_naselje2-191119.jpg
Vukovar, 191119. Dan sjecanja na zrtvu Vukovara 1991.- 2019. Program pod nazivom Zrtva Borovo naselja za domovinu u organizaciji Udruge Vukovarske majke. Program je odrzan ispred ostataka nekadasnjeg borovo commerca u kojemu je bila smjestena ratna bolnica i skloniste. Na fotografiji: kolona sjecanja. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 4
borovo_naselje19-191119.jpg
Vukovar, 191119. Dan sjecanja na zrtvu Vukovara 1991.- 2019. Program pod nazivom Zrtva Borovo naselja za domovinu u organizaciji Udruge Vukovarske majke. Program je odrzan ispred ostataka nekadasnjeg borovo commerca u kojemu je bila smjestena ratna bolnica i skloniste. Na fotografiji: clanice Udruge Vukovarske majke polazu vijenac. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 6
borovo_naselje18-191119.jpg
Vukovar, 191119. Dan sjecanja na zrtvu Vukovara 1991.- 2019. Program pod nazivom Zrtva Borovo naselja za domovinu u organizaciji Udruge Vukovarske majke. Program je odrzan ispred ostataka nekadasnjeg borovo commerca u kojemu je bila smjestena ratna bolnica i skloniste. Na fotografiji: pocast poginulima. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 4
borovo_naselje17-191119.jpg
Vukovar, 191119. Dan sjecanja na zrtvu Vukovara 1991.- 2019. Program pod nazivom Zrtva Borovo naselja za domovinu u organizaciji Udruge Vukovarske majke. Program je odrzan ispred ostataka nekadasnjeg borovo commerca u kojemu je bila smjestena ratna bolnica i skloniste. Na fotografiji: sudionici programa. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 5
borovo_naselje16-191119.jpg
Vukovar, 191119. Dan sjecanja na zrtvu Vukovara 1991.- 2019. Program pod nazivom Zrtva Borovo naselja za domovinu u organizaciji Udruge Vukovarske majke. Program je odrzan ispred ostataka nekadasnjeg borovo commerca u kojemu je bila smjestena ratna bolnica i skloniste. Na fotografiji: pocast poginulima. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 4
borovo_naselje15-191119.jpg
Vukovar, 191119. Dan sjecanja na zrtvu Vukovara 1991.- 2019. Program pod nazivom Zrtva Borovo naselja za domovinu u organizaciji Udruge Vukovarske majke. Program je odrzan ispred ostataka nekadasnjeg borovo commerca u kojemu je bila smjestena ratna bolnica i skloniste. Na fotografiji: vojnik odaje pocast poginulima. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 4
borovo_naselje14-191119.jpg
Vukovar, 191119. Dan sjecanja na zrtvu Vukovara 1991.- 2019. Program pod nazivom Zrtva Borovo naselja za domovinu u organizaciji Udruge Vukovarske majke. Program je odrzan ispred ostataka nekadasnjeg borovo commerca u kojemu je bila smjestena ratna bolnica i skloniste. Na fotografiji: vojnik odaje pocast poginulima. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 4
borovo_naselje13-191119.jpg
Vukovar, 191119. Dan sjecanja na zrtvu Vukovara 1991.- 2019. Program pod nazivom Zrtva Borovo naselja za domovinu u organizaciji Udruge Vukovarske majke. Program je odrzan ispred ostataka nekadasnjeg borovo commerca u kojemu je bila smjestena ratna bolnica i skloniste. Na fotografiji: polaganje vijenaca, Tomo medved ministar hrvatskih branitelja. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 4
borovo_naselje12-191119.jpg
Vukovar, 191119. Dan sjecanja na zrtvu Vukovara 1991.- 2019. Program pod nazivom Zrtva Borovo naselja za domovinu u organizaciji Udruge Vukovarske majke. Program je odrzan ispred ostataka nekadasnjeg borovo commerca u kojemu je bila smjestena ratna bolnica i skloniste. Na fotografiji: polaganje vijenaca, Tomo medved ministar hrvatskih branitelja. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 5
borovo_naselje11-191119.jpg
Vukovar, 191119. Dan sjecanja na zrtvu Vukovara 1991.- 2019. Program pod nazivom Zrtva Borovo naselja za domovinu u organizaciji Udruge Vukovarske majke. Program je odrzan ispred ostataka nekadasnjeg borovo commerca u kojemu je bila smjestena ratna bolnica i skloniste. Na fotografiji: transparent. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 2
borovo_naselje10-191119.jpg
Vukovar, 191119. Dan sjecanja na zrtvu Vukovara 1991.- 2019. Program pod nazivom Zrtva Borovo naselja za domovinu u organizaciji Udruge Vukovarske majke. Program je odrzan ispred ostataka nekadasnjeg borovo commerca u kojemu je bila smjestena ratna bolnica i skloniste. Na fotografiji: obitelji poginulih i nestalih. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 2
borovo_naselje1-191119.jpg
Vukovar, 191119. Dan sjecanja na zrtvu Vukovara 1991.- 2019. Program pod nazivom Zrtva Borovo naselja za domovinu u organizaciji Udruge Vukovarske majke. Program je odrzan ispred ostataka nekadasnjeg borovo commerca u kojemu je bila smjestena ratna bolnica i skloniste. Na fotografiji: kolona sjecanja. Foto: Vlado Kos / CROPIX
hits: 4