Sport | Makarska, 16.01.2019 - Vaterpolo: VK Galeb MR - VK Radnicki, utakmica regionalne A2 vaterpolo...
galeb_radnicki9-160119.jpg
Makarska, 160119. Bazen GSC. Regionalna A2 vaterpolo liga. Utakmica VK Galeb MR - VK Radnicki. Na fotografiji : Guzva pred golom Galeba . Foto: Ivo Ravlic / CROPIX *** Local Caption ***
hits: 15
galeb_radnicki8-160119.jpg
Makarska, 160119. Bazen GSC. Regionalna A2 vaterpolo liga. Utakmica VK Galeb MR - VK Radnicki. Na fotografiji : Nemanja Radovanlija i Ernest von Lachlan . Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 8
galeb_radnicki7-160119.jpg
Makarska, 160119. Bazen GSC. Regionalna A2 vaterpolo liga. Utakmica VK Galeb MR - VK Radnicki. Na fotografiji : Ivan Gusarov i Petar Pejic s loptom . Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 6
galeb_radnicki6-160119.jpg
Makarska, 160119. Bazen GSC. Regionalna A2 vaterpolo liga. Utakmica VK Galeb MR - VK Radnicki. Na fotografiji : Trener Galeba Milovan Covic . Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 7
galeb_radnicki5-160119.jpg
Makarska, 160119. Bazen GSC. Regionalna A2 vaterpolo liga. Utakmica VK Galeb MR - VK Radnicki. Na fotografiji : Dino Guillaume i Josip Saric . Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 17
galeb_radnicki4-160119.jpg
Makarska, 160119. Bazen GSC. Regionalna A2 vaterpolo liga. Utakmica VK Galeb MR - VK Radnicki. Na fotografiji : Luka Kaleb . Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 7
galeb_radnicki3-160119.jpg
Makarska, 160119. Bazen GSC. Regionalna A2 vaterpolo liga. Utakmica VK Galeb MR - VK Radnicki. Na fotografiji : Toni Jarak na vratima Radnickog . Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 8
galeb_radnicki2-160119.jpg
Makarska, 160119. Bazen GSC. Regionalna A2 vaterpolo liga. Utakmica VK Galeb MR - VK Radnicki. Na fotografiji : Igraci Galeba . Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 8
galeb_radnicki13-160119.jpg
Makarska, 160119. Bazen GSC. Regionalna A2 vaterpolo liga. Utakmica VK Galeb MR - VK Radnicki. Na fotografiji : Time out Radnickog . Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 5
galeb_radnicki12-160119.jpg
Makarska, 160119. Bazen GSC. Regionalna A2 vaterpolo liga. Utakmica VK Galeb MR - VK Radnicki. Na fotografiji : Nikola Stankovic s loptom i Luka Kaleb . Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 6
galeb_radnicki11-160119.jpg
Makarska, 160119. Bazen GSC. Regionalna A2 vaterpolo liga. Utakmica VK Galeb MR - VK Radnicki. Na fotografiji : Josip Saric . Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 7
galeb_radnicki10-160119.jpg
Makarska, 160119. Bazen GSC. Regionalna A2 vaterpolo liga. Utakmica VK Galeb MR - VK Radnicki. Na fotografiji : Mihovil Marinovic . Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 7
galeb_radnicki1-160119.jpg
Makarska, 160119. Bazen GSC. Regionalna A2 vaterpolo liga. Utakmica VK Galeb MR - VK Radnicki. Na fotografiji : Igraci Radnickog . Foto: Ivo Ravlic / CROPIX
hits: 8