Sport | Karlovac, 09.02.2019 - Medjunarodni sportski dogadjaj u kickboxingu Karlovac Open 2019
kickboxing_karlovac14-090219-2.jpg
Karlovac, 090219. Ovog se vikenda odrzava medjunarodni sportski dogadjaj Europski kup u kickboxingu Karlovac Open 2019. Foto: Robert Fajt / CROPIX
hits: 6
kickboxing_karlovac9-090219.jpg
Karlovac, 090219. Ovog se vikenda odrzava medjunarodni sportski dogadjaj Europski kup u kickboxingu Karlovac Open 2019. Foto: Robert Fajt / CROPIX
hits: 2
kickboxing_karlovac8-090219.jpg
Karlovac, 090219. Ovog se vikenda odrzava medjunarodni sportski dogadjaj Europski kup u kickboxingu Karlovac Open 2019. Foto: Robert Fajt / CROPIX
hits: 0
kickboxing_karlovac7-090219.jpg
Karlovac, 090219. Ovog se vikenda odrzava medjunarodni sportski dogadjaj Europski kup u kickboxingu Karlovac Open 2019. Foto: Robert Fajt / CROPIX
hits: 1
kickboxing_karlovac6-090219.jpg
Karlovac, 090219. Ovog se vikenda odrzava medjunarodni sportski dogadjaj Europski kup u kickboxingu Karlovac Open 2019. Foto: Robert Fajt / CROPIX
hits: 2
kickboxing_karlovac5-090219.jpg
Karlovac, 090219. Ovog se vikenda odrzava medjunarodni sportski dogadjaj Europski kup u kickboxingu Karlovac Open 2019. Foto: Robert Fajt / CROPIX
hits: 1
kickboxing_karlovac4-090219.jpg
Karlovac, 090219. Ovog se vikenda odrzava medjunarodni sportski dogadjaj Europski kup u kickboxingu Karlovac Open 2019. Foto: Robert Fajt / CROPIX
hits: 1
kickboxing_karlovac3-090219.jpg
Karlovac, 090219. Ovog se vikenda odrzava medjunarodni sportski dogadjaj Europski kup u kickboxingu Karlovac Open 2019. Foto: Robert Fajt / CROPIX
hits: 1
kickboxing_karlovac2-090219.jpg
Karlovac, 090219. Ovog se vikenda odrzava medjunarodni sportski dogadjaj Europski kup u kickboxingu Karlovac Open 2019. Foto: Robert Fajt / CROPIX
hits: 2
kickboxing_karlovac13-090219.jpg
Karlovac, 090219. Ovog se vikenda odrzava medjunarodni sportski dogadjaj Europski kup u kickboxingu Karlovac Open 2019. Foto: Robert Fajt / CROPIX
hits: 1
kickboxing_karlovac12-090219.jpg
Karlovac, 090219. Ovog se vikenda odrzava medjunarodni sportski dogadjaj Europski kup u kickboxingu Karlovac Open 2019. Foto: Robert Fajt / CROPIX
hits: 1
kickboxing_karlovac11-090219.jpg
Karlovac, 090219. Ovog se vikenda odrzava medjunarodni sportski dogadjaj Europski kup u kickboxingu Karlovac Open 2019. Foto: Robert Fajt / CROPIX
hits: 1
kickboxing_karlovac10-090219.jpg
Karlovac, 090219. Ovog se vikenda odrzava medjunarodni sportski dogadjaj Europski kup u kickboxingu Karlovac Open 2019. Foto: Robert Fajt / CROPIX
hits: 1
kickboxing_karlovac1-090219.jpg
Karlovac, 090219. Ovog se vikenda odrzava medjunarodni sportski dogadjaj Europski kup u kickboxingu Karlovac Open 2019. Foto: Robert Fajt / CROPIX
hits: 1