Sport | Omis, 14.04.2019 - Driftanje: 4. BMW Meet Dalmacija, humanitarno natjecanje
bmw_meet_dalmacija9-140419.jpg
Omis, 140419. Odrzan 4. BMW Meet Dalmacija, natjecanje u driftanju koje je humanitarnog karaktera. Sva skupljena sredstva biti ce uplacena na racun udruge Kolibrici iz Omisa. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 11
bmw_meet_dalmacija8-140419.jpg
Omis, 140419. Odrzan 4. BMW Meet Dalmacija, natjecanje u driftanju koje je humanitarnog karaktera. Sva skupljena sredstva biti ce uplacena na racun udruge Kolibrici iz Omisa. Na fotografiji: Mile Gaserr. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 4
bmw_meet_dalmacija7-140419.jpg
Omis, 140419. Odrzan 4. BMW Meet Dalmacija, natjecanje u driftanju koje je humanitarnog karaktera. Sva skupljena sredstva biti ce uplacena na racun udruge Kolibrici iz Omisa. Na fotografiji: Ivan Pejkovic i Katarina Bilodjeric. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 3
bmw_meet_dalmacija6-140419.jpg
Omis, 140419. Odrzan 4. BMW Meet Dalmacija, natjecanje u driftanju koje je humanitarnog karaktera. Sva skupljena sredstva biti ce uplacena na racun udruge Kolibrici iz Omisa. Na fotografiji: Ivan Pejkovic i Katarina Bilodjeric. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 4
bmw_meet_dalmacija5-140419.jpg
Omis, 140419. Odrzan 4. BMW Meet Dalmacija, natjecanje u driftanju koje je humanitarnog karaktera. Sva skupljena sredstva biti ce uplacena na racun udruge Kolibrici iz Omisa. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 2
bmw_meet_dalmacija4-140419.jpg
Omis, 140419. Odrzan 4. BMW Meet Dalmacija, natjecanje u driftanju koje je humanitarnog karaktera. Sva skupljena sredstva biti ce uplacena na racun udruge Kolibrici iz Omisa. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 2
bmw_meet_dalmacija3-140419.jpg
Omis, 140419. Odrzan 4. BMW Meet Dalmacija, natjecanje u driftanju koje je humanitarnog karaktera. Sva skupljena sredstva biti ce uplacena na racun udruge Kolibrici iz Omisa. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 2
bmw_meet_dalmacija29-140419.jpg
Omis, 140419. Odrzan 4. BMW Meet Dalmacija, natjecanje u driftanju koje je humanitarnog karaktera. Sva skupljena sredstva biti ce uplacena na racun udruge Kolibrici iz Omisa. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 0
bmw_meet_dalmacija28-140419.jpg
Omis, 140419. Odrzan 4. BMW Meet Dalmacija, natjecanje u driftanju koje je humanitarnog karaktera. Sva skupljena sredstva biti ce uplacena na racun udruge Kolibrici iz Omisa. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 1
bmw_meet_dalmacija27-140419.jpg
Omis, 140419. Odrzan 4. BMW Meet Dalmacija, natjecanje u driftanju koje je humanitarnog karaktera. Sva skupljena sredstva biti ce uplacena na racun udruge Kolibrici iz Omisa. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 2
bmw_meet_dalmacija26-140419.jpg
Omis, 140419. Odrzan 4. BMW Meet Dalmacija, natjecanje u driftanju koje je humanitarnog karaktera. Sva skupljena sredstva biti ce uplacena na racun udruge Kolibrici iz Omisa. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 1
bmw_meet_dalmacija25-140419.jpg
Omis, 140419. Odrzan 4. BMW Meet Dalmacija, natjecanje u driftanju koje je humanitarnog karaktera. Sva skupljena sredstva biti ce uplacena na racun udruge Kolibrici iz Omisa. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 2
bmw_meet_dalmacija24-140419.jpg
Omis, 140419. Odrzan 4. BMW Meet Dalmacija, natjecanje u driftanju koje je humanitarnog karaktera. Sva skupljena sredstva biti ce uplacena na racun udruge Kolibrici iz Omisa. Na fotografiji: Marina Mise Barada sa kcerkom Miom Barada i suprugom Tinom Barada. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 1
bmw_meet_dalmacija23-140419.jpg
Omis, 140419. Odrzan 4. BMW Meet Dalmacija, natjecanje u driftanju koje je humanitarnog karaktera. Sva skupljena sredstva biti ce uplacena na racun udruge Kolibrici iz Omisa. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 1
bmw_meet_dalmacija22-140419.jpg
Omis, 140419. Odrzan 4. BMW Meet Dalmacija, natjecanje u driftanju koje je humanitarnog karaktera. Sva skupljena sredstva biti ce uplacena na racun udruge Kolibrici iz Omisa. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 3
bmw_meet_dalmacija21-140419.jpg
Omis, 140419. Odrzan 4. BMW Meet Dalmacija, natjecanje u driftanju koje je humanitarnog karaktera. Sva skupljena sredstva biti ce uplacena na racun udruge Kolibrici iz Omisa. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 2
bmw_meet_dalmacija20-140419.jpg
Omis, 140419. Odrzan 4. BMW Meet Dalmacija, natjecanje u driftanju koje je humanitarnog karaktera. Sva skupljena sredstva biti ce uplacena na racun udruge Kolibrici iz Omisa. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 1
bmw_meet_dalmacija2-140419.jpg
Omis, 140419. Odrzan 4. BMW Meet Dalmacija, natjecanje u driftanju koje je humanitarnog karaktera. Sva skupljena sredstva biti ce uplacena na racun udruge Kolibrici iz Omisa. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 2
bmw_meet_dalmacija19-140419.jpg
Omis, 140419. Odrzan 4. BMW Meet Dalmacija, natjecanje u driftanju koje je humanitarnog karaktera. Sva skupljena sredstva biti ce uplacena na racun udruge Kolibrici iz Omisa. Na fotografiji: Andrija Lipanovic. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 2
bmw_meet_dalmacija18-140419.jpg
Omis, 140419. Odrzan 4. BMW Meet Dalmacija, natjecanje u driftanju koje je humanitarnog karaktera. Sva skupljena sredstva biti ce uplacena na racun udruge Kolibrici iz Omisa. Na fotografiji: Andrija Lipanovic. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 2
bmw_meet_dalmacija17-140419.jpg
Omis, 140419. Odrzan 4. BMW Meet Dalmacija, natjecanje u driftanju koje je humanitarnog karaktera. Sva skupljena sredstva biti ce uplacena na racun udruge Kolibrici iz Omisa. Na fotografiji: Mile Gaserr. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 2
bmw_meet_dalmacija16-140419.jpg
Omis, 140419. Odrzan 4. BMW Meet Dalmacija, natjecanje u driftanju koje je humanitarnog karaktera. Sva skupljena sredstva biti ce uplacena na racun udruge Kolibrici iz Omisa. Na fotografiji: Mile Gaserr i Robert Rubic. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 1
bmw_meet_dalmacija15-140419.jpg
Omis, 140419. Odrzan 4. BMW Meet Dalmacija, natjecanje u driftanju koje je humanitarnog karaktera. Sva skupljena sredstva biti ce uplacena na racun udruge Kolibrici iz Omisa. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 4
bmw_meet_dalmacija14-140419.jpg
Omis, 140419. Odrzan 4. BMW Meet Dalmacija, natjecanje u driftanju koje je humanitarnog karaktera. Sva skupljena sredstva biti ce uplacena na racun udruge Kolibrici iz Omisa. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 3
bmw_meet_dalmacija13-140419.jpg
Omis, 140419. Odrzan 4. BMW Meet Dalmacija, natjecanje u driftanju koje je humanitarnog karaktera. Sva skupljena sredstva biti ce uplacena na racun udruge Kolibrici iz Omisa. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 3
bmw_meet_dalmacija12-140419.jpg
Omis, 140419. Odrzan 4. BMW Meet Dalmacija, natjecanje u driftanju koje je humanitarnog karaktera. Sva skupljena sredstva biti ce uplacena na racun udruge Kolibrici iz Omisa. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 2
bmw_meet_dalmacija11-140419.jpg
Omis, 140419. Odrzan 4. BMW Meet Dalmacija, natjecanje u driftanju koje je humanitarnog karaktera. Sva skupljena sredstva biti ce uplacena na racun udruge Kolibrici iz Omisa. Na fotografiji: Antonio Lozic Lunja, Kristijan Begic i Mateo Tomic. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 4
bmw_meet_dalmacija10-140419.jpg
Omis, 140419. Odrzan 4. BMW Meet Dalmacija, natjecanje u driftanju koje je humanitarnog karaktera. Sva skupljena sredstva biti ce uplacena na racun udruge Kolibrici iz Omisa. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 2
bmw_meet_dalmacija1-140419.jpg
Omis, 140419. Odrzan 4. BMW Meet Dalmacija, natjecanje u driftanju koje je humanitarnog karaktera. Sva skupljena sredstva biti ce uplacena na racun udruge Kolibrici iz Omisa. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX
hits: 1