Sport | Zagreb, 20.05.2019 - Kanu: Konferencija i druzenje sa kanuistima u prostorijama Kanu kluba...
kanu_druzenje9-200519.jpg
Zagreb, 200519. Kanu klub Koncar,Jarun. Konferencija i druzenje sa kanuistima u prostorijama Kanu kluba Koncar. Na fotografiji: Igor Gojic, dvije bronce u ekipnoj klasicnoj i ekipa sprint, finale pojedinacno. Foto: Ranko Suvar / CROPIX
hits: 86
kanu_druzenje8-200519.jpg
Zagreb, 200519. Kanu klub Koncar,Jarun. Konferencija i druzenje sa kanuistima u prostorijama Kanu kluba Koncar. Na fotografiji: Ivan Tolic, 3 X C1 klasicno, ekipno. Foto: Ranko Suvar / CROPIX
hits: 2
kanu_druzenje7-200519.jpg
Zagreb, 200519. Kanu klub Koncar,Jarun. Konferencija i druzenje sa kanuistima u prostorijama Kanu kluba Koncar. Na fotografiji: Ivan Tolic, 3 X C1 klasicno, ekipno. Foto: Ranko Suvar / CROPIX
hits: 1
kanu_druzenje6-200519.jpg
Zagreb, 200519. Kanu klub Koncar,Jarun. Konferencija i druzenje sa kanuistima u prostorijama Kanu kluba Koncar. Na fotografiji: Luka Obadic, Igor Gojic, Ivan Tolic i Emil Milhram. Foto: Ranko Suvar / CROPIX
hits: 0
kanu_druzenje5-200519.jpg
Zagreb, 200519. Kanu klub Koncar,Jarun. Konferencija i druzenje sa kanuistima u prostorijama Kanu kluba Koncar. Na fotografiji: Luka Obadic, Igor Gojic, Ivan Tolic i Emil Milhram. Foto: Ranko Suvar / CROPIX
hits: 0
kanu_druzenje4-200519.jpg
Zagreb, 200519. Kanu klub Koncar,Jarun. Konferencija i druzenje sa kanuistima u prostorijama Kanu kluba Koncar. Na fotografiji: Ivan Tolic , Igor Gojic,Luka Obadic i Emil Milhram. Foto: Ranko Suvar / CROPIX
hits: 6
kanu_druzenje3-200519.jpg
Zagreb, 200519. Kanu klub Koncar,Jarun. Konferencija i druzenje sa kanuistima u prostorijama Kanu kluba Koncar. Na fotografiji: Ivan Tolic , Igor Gojic,Luka Obadic i Emil Milhram. Foto: Ranko Suvar / CROPIX
hits: 1
kanu_druzenje23-200519.jpg
Zagreb, 200519. Kanu klub Koncar,Jarun. Konferencija i druzenje sa kanuistima u prostorijama Kanu kluba Koncar. Na fotografiji: Emil Milhram, zlato pojedinacno i dvije bronce ekipno. Foto: Ranko Suvar / CROPIX
hits: 1
kanu_druzenje22-200519.jpg
Zagreb, 200519. Kanu klub Koncar,Jarun. Konferencija i druzenje sa kanuistima u prostorijama Kanu kluba Koncar. Na fotografiji: Emil Milhram, zlato pojedinacno i dvije bronce ekipno. Foto: Ranko Suvar / CROPIX
hits: 0
kanu_druzenje21-200519.jpg
Zagreb, 200519. Kanu klub Koncar,Jarun. Konferencija i druzenje sa kanuistima u prostorijama Kanu kluba Koncar. Na fotografiji: Emil Milhram, zlato pojedinacno i dvije bronce ekipno. Foto: Ranko Suvar / CROPIX
hits: 0
kanu_druzenje20-200519.jpg
Zagreb, 200519. Kanu klub Koncar,Jarun. Konferencija i druzenje sa kanuistima u prostorijama Kanu kluba Koncar. Na fotografiji: Emil Milhram, zlato pojedinacno i dvije bronce ekipno. Foto: Ranko Suvar / CROPIX
hits: 0
kanu_druzenje2-200519.jpg
Zagreb, 200519. Kanu klub Koncar,Jarun. Konferencija i druzenje sa kanuistima u prostorijama Kanu kluba Koncar. Na fotografiji: Luka Obadic, Ivan Tolic i Marko Curkovic. Foto: Ranko Suvar / CROPIX
hits: 0
kanu_druzenje19-200519.jpg
Zagreb, 200519. Kanu klub Koncar,Jarun. Konferencija i druzenje sa kanuistima u prostorijama Kanu kluba Koncar. Na fotografiji: Emil Milhram, zlato pojedinacno i dvije bronce ekipno. Foto: Ranko Suvar / CROPIX
hits: 2
kanu_druzenje18-200519.jpg
Zagreb, 200519. Kanu klub Koncar,Jarun. Konferencija i druzenje sa kanuistima u prostorijama Kanu kluba Koncar. Na fotografiji: Emil Milhram, zlato pojedinacno i dvije bronce ekipno. Foto: Ranko Suvar / CROPIX
hits: 1
kanu_druzenje17-200519.jpg
Zagreb, 200519. Kanu klub Koncar,Jarun. Konferencija i druzenje sa kanuistima u prostorijama Kanu kluba Koncar. Na fotografiji: Emil Milhram, zlato pojedinacno i dvije bronce ekipno. Foto: Ranko Suvar / CROPIX
hits: 0
kanu_druzenje15-200519.jpg
Zagreb, 200519. Kanu klub Koncar,Jarun. Konferencija i druzenje sa kanuistima u prostorijama Kanu kluba Koncar. Na fotografiji: Luka Obadic, dva finala sprint, kanu jednosjed i dvosjed. Broncana kanu sprint ekipno. Foto: Ranko Suvar / CROPIX
hits: 1
kanu_druzenje14-200519.jpg
Zagreb, 200519. Kanu klub Koncar,Jarun. Konferencija i druzenje sa kanuistima u prostorijama Kanu kluba Koncar. Na fotografiji: Luka Obadic, dva finala sprint, kanu jednosjed i dvosjed. Broncana kanu sprint ekipno. Foto: Ranko Suvar / CROPIX
hits: 0
kanu_druzenje13-200519.jpg
Zagreb, 200519. Kanu klub Koncar,Jarun. Konferencija i druzenje sa kanuistima u prostorijama Kanu kluba Koncar. Na fotografiji: Luka Obadic, dva finala sprint, kanu jednosjed i dvosjed. Broncana kanu sprint ekipno. Foto: Ranko Suvar / CROPIX
hits: 0
kanu_druzenje12-200519.jpg
Zagreb, 200519. Kanu klub Koncar,Jarun. Konferencija i druzenje sa kanuistima u prostorijama Kanu kluba Koncar. Na fotografiji: Luka Obadic, dva finala sprint, kanu jednosjed i dvosjed. Broncana kanu sprint ekipno. Foto: Ranko Suvar / CROPIX
hits: 0
kanu_druzenje11-200519.jpg
Zagreb, 200519. Kanu klub Koncar,Jarun. Konferencija i druzenje sa kanuistima u prostorijama Kanu kluba Koncar. Na fotografiji: Igor Gojic, dvije bronce u ekipnoj klasicnoj i ekipa sprint, finale pojedinacno. Foto: Ranko Suvar / CROPIX
hits: 0
kanu_druzenje10-200519.jpg
Zagreb, 200519. Kanu klub Koncar,Jarun. Konferencija i druzenje sa kanuistima u prostorijama Kanu kluba Koncar. Na fotografiji: Igor Gojic, dvije bronce u ekipnoj klasicnoj i ekipa sprint, finale pojedinacno. Foto: Ranko Suvar / CROPIX
hits: 0
kanu_druzenje1-200519.jpg
Zagreb, 200519. Kanu klub Koncar,Jarun. Konferencija i druzenje sa kanuistima u prostorijama Kanu kluba Koncar. Na fotografiji: Emil Milhram, Igor Gojic, Luka Obadic i Ivan Tolic. Foto: Ranko Suvar / CROPIX
hits: 5
kanu_druzenje-200519.jpg
Zagreb, 200519. Kanu klub Koncar,Jarun. Konferencija i druzenje sa kanuistima u prostorijama Kanu kluba Koncar. Na fotografiji: Emil Milhram, Igor Gojic, Luka Obadic, Ivan Tolic, Marko Curkovic i Stjepan Kerstegi. Foto: Ranko Suvar / CROPIX
hits: 2